Закони. Про пенсійне забезпечення

15.09.2015

Придністров’ї


( рейтинг: 3.5 5)


Завантаження.

Про пенсійне забезпечення

2. Пенсія, встановлена безробітним громадянам достроково, працюючим пенсіонерам не виплачується. Після досягнення такими громадянами пенсійного віку, при якому вони набувають право на пенсію на загальних, пільгових підставах або у зв’язку з особливими умовами праці, виплата їм пенсії провадиться відповідно до пункту 1 цієї статті.

РОЗДІЛ 3. ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Стаття 24. Групи інвалідності

1. Інвалідністю вважається порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що приводить до повної або значної втрати професійної працездатності або істотним утрудненням в житті. В залежності від їх ступеня виділяються три групи інвалідності.

2. Причини і групи інвалідності, а також час настання інвалідності встановлюються консиліумами лікарської експертизи життєздатності (далі — КВЭЖ), діють на підставі Положення про них, затвердженого уповноваженою на те виконавчим органом державної влади і управління.

Стаття 25. Пенсія на загальних підставах

Пенсія по інвалідності на загальних підставах встановлюється в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок:

а) трудового каліцтва або професійного захворювання;

б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Стаття 26. Пенсія на підставах, передбачених для військовослужбовців

1. Пенсія на підставах, передбачених для військовослужбовців (включаючи партизанів Великої Вітчизняної та громадянської воєн, а також юнг, синів (вихованців) полків), призначається в разі настання інвалідності внаслідок військової травми (стаття 36 цього Закону) або захворювання, отриманого в період військової служби (стаття 37 цього Закону).

2. На рівних підставах з військовослужбовцями пенсія призначається особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та громадянам, покликаним на військові збори і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків у період проходження цих зборів. При цьому інвалідність, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні службових обов’язків в органах внутрішніх справ, прирівнюється до інвалідності внаслідок військової травми, а інвалідність, що настала внаслідок інших причин, що мали місце в період проходження служби в зазначених органах, — до інвалідності внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби.

Стаття 27. Час настання інвалідності

Пенсія на підставах, зазначених у статті 25 цього Закону, встановлюється незалежно від того, коли настала інвалідність (до початку трудової діяльності (навчання), у період роботи (навчання) чи після припинення її і т. д.), а на підставах, зазначених у статті 26 цього Закону, — якщо інвалідність настала в період військової служби або не пізніше 3 (трьох) місяців після звільнення з військової служби, або пізніше цього строку, але внаслідок військової травми або захворювання, отриманого в період військової служби.

Стаття 28. Умови, що визначають право на пенсію на загальних підставах

1. Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання (стаття 35 цього Закону) призначаються незалежно від тривалості загального трудового стажу.

2. Пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання громадянам, які стали інвалідами у віці до 20 (двадцяти) років, призначається також незалежно від тривалості загального трудового стажу.

3. В інших випадках для призначення пенсії з інвалідності внаслідок загального захворювання необхідний наступний загальний трудовий стаж до часу настання інвалідності:

Стаж роботи (в роках)

— від 20 років до досягнення 23 років — 1 рік;

— від 23 років до досягнення 26 років — 2 роки;

— від 26 років до досягнення 31 року — 3 роки;

— від 31 року до досягнення 36 років — 5 років;

— від 36 років до досягнення 41 року — 7 років;

— від 41 року до досягнення 46 років — 9 років;

— від 46 років до досягнення 51 року — 11 років;

— від 51 року до досягнення 56 років — 13 років;

— від 56 років до досягнення 61 року — 14 років;

— від 61 року і старші — 15 років.

4. При переході з пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання, військової травми або захворювання, отриманого в період військової служби, на пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання необхідний стаж визначається за віком до часу початкового встановлення інвалідності. Дане правило застосовується, якщо перерва в інвалідності не перевищує 5 (п’яти) років.

Стаття 29. Пенсія при неповному загальному трудовому стажі

Громадянам, які є інвалідами I і II груп внаслідок загального захворювання і не мають повного трудового стажу для призначення пенсії (стаття 28 цього Закону), встановлюється пенсія при неповному загальному трудовому стажі.

Стаття 30. Розміри пенсії (крім пенсії по інвалідності внаслідок військової травми)

1. Розмір пенсії по інвалідності (крім інвалідності внаслідок військової травми) визначається за формулою, передбаченою статтею 18 цього Закону, де S (стажевый коефіцієнт) становить: для інвалідів I групи — 0,75, II групи — 0,55, III групи — 0,30. Якщо у інвалідів I і II груп є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком.

2. У тих випадках, коли пенсія по інвалідності не може бути обчислена із застосуванням індивідуального коефіцієнта (стаття 8 цього Закону), вона встановлюється:

а) для інвалідів I і II груп — у розмірі 100 відсотків мінімального розміру пенсії за віком;

б) для інвалідів III групи — в розмірі 50 відсотків мінімального розміру пенсії за віком.

Стаття 31. Розмір пенсії при неповному загальному трудовому стажі

Короткий опис статті: розмір пенсії по інвалідності Закони,Пенсії

Джерело: Закони Про пенсійне забезпечення

Також ви можете прочитати