Юридичні послуги. Розміри трудових пенсій по інвалідності

19.09.2015

Розміри трудових пенсій по інвалідності

Розмір базової частини пенсії

Розміри трудових пенсій по інвалідності встановлюються у відповідності зі ст. 15 Закону N 173-ФЗ:

1) 975 руб. в місяць для інвалідів, які мають I ступінь обмеження працездатності;

2) 1950 руб. в місяць для інвалідів, які мають II ступінь обмеження працездатності;

3) 3900 руб. в місяць для інвалідів з III ступенем обмеження працездатності.

Частина 2 ст. 15 Закону N 173-ФЗ встановлює підвищені розміри базової частини трудової пенсії по інвалідності для інвалідів, які мають на своєму утриманні непрацездатних осіб. Непрацездатними членами сім’ї визнаються особи, які перебувають у родинних відносинах з інвалідом і не мають самостійного заробітку:

1) діти, брати, сестри, онуки, які не досягли віку 18 років або до досягнення ними віку 23 років, якщо вони навчаються в освітніх установах за очною формою (за винятком освітніх установ додаткової освіти), але не довше, ніж до закінчення ними такого навчання. По досягненні членами сім’ї інваліда віку 18 або 23 років відповідно виплата базової частини трудової пенсії по інвалідності в підвищеному розмірі припиняється і встановлюється загальний розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності. Якщо ж вказані утриманці стали інвалідами до досягнення ними віку 18 років, то підвищений розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності інваліду-годувальника встановлюється на постійній основі. Брати, сестри та онуки визнаються непрацездатними членами сім’ї, якщо вони не мають працездатних батьків;

2) батьки і дружина (чоловік), якщо вони досягли віку 60 років — чоловіки та 55 років — жінки, або якщо вони є інвалідами; дідусь і бабуся, також якщо вони досягли віку 60 і 55 років, або є інвалідами і не мають осіб, які зобов’язані їх утримувати відповідно до законодавством РФ; інші члени сім’ї, які перебувають на повному утриманні інваліда або отримують від нього допомогу, яка є для них основним і постійним джерелом засобів до існування.

Законодавство передбачає наступні розміри базової частини трудової пенсії по інвалідності для осіб, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї. Якщо особі встановлено обмеження працездатності III ступеня та на його утриманні:

1) один непрацездатний член сім’ї — 4550 руб. в місяць;

2) два непрацездатних члена сім’ї — 5200 руб. на місяць;

3) три або більше — 5850 руб. в місяць.

Особі, яка має обмеження здатності до праці II ступеня, при наявності на його утриманні одного непрацездатного члена сім’ї базова частина трудової пенсії встановлюється:

1) на одного непрацездатного члена сім’ї — в розмірі 2600 руб.;

2) на двох непрацездатних членів сім’ї — 3250 руб.;

3) на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї — 3900 руб.

Особі, яка має обмеження працездатності I ступеня, базова частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних розмірах:

1) на одного непрацездатного члена сім’ї — 1625 руб.;

2) на двох непрацездатних членів сім’ї — 2275 руб.;

3) на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї — 2925 руб.

Для осіб, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, законодавство передбачає збільшення розміру базової частини трудової пенсії на відповідний районний коефіцієнт. Перелік районів Крайньої Півночі і місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, встановлений та затверджений Постановою Ради Міністрів СРСР від 10.11.1967 N 1029 «Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26.09.1967 «Про розширення пільг для осіб, працюючих в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі».

Розміри коефіцієнтів, що діють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, встановлені Постановою Уряду Російської Федерації від 17.04.2006 N 216 «Про районні коефіцієнти, які застосовуються при встановленні трудових пенсій і пенсій по державному пенсійному забезпеченню особам, що проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в районах з важкими кліматичними умовами».

З 01.03.2009 вступили в силу Федеральний закон від 22.12.2008 N 269-ФЗ «ПРО внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з метою підвищення рівня матеріального забезпечення окремих категорій громадян». Пункт 2.2 ст. 15 зазначеного документа викладено в новій редакції. Підвищений розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності встановлюється особам, які мають стаж роботи тривалістю не менше 15 календарних років в районах Крайньої Півночі при наявності страхового стажу не менше 20 років у жінок і не менше 25 років у чоловіків.

Зазначеної категорії осіб базова частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється у розмірі:

1) 5850 руб. в місяць — за наявності обмеження здатності до трудової діяльності III ступеня;

2) 2925 руб. в місяць — за наявності обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня;

3) 1463 руб. в місяць — за наявності обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня.

При цьому законодавство встановлює правило, згідно з яким особам, які працювали як у районах Крайньої Півночі, так і в прирівняних до них місцевостях, при визначенні кількості календарних років роботи в районах Крайньої Півночі в цілях встановлення розміру базової частини трудової пенсії по інвалідності кожен календарний рік роботи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, вважається за дев’ять місяців роботи в районах Крайньої Півночі.

Якщо ті ж самі особи мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, то встановлюється більш високий розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності. Так, якщо при наявності обмеження здатності до трудової діяльності III ступеня на утриманні особи знаходиться:

1) один непрацездатний член сім’ї, то йому призначається базова частина трудової пенсії по інвалідності в розмірі 6825 руб. в місяць;

2) два — 7800 руб. на місяць;

3) три і більше — 8775 руб. в місяць.

Особам, які мають обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня, щомісячна базова частина трудової пенсії становить при наявності:

1) одного утриманця — 3900 руб.;

2) двох утриманців — 4875 руб.;

3) трьох і більше утриманців — 5850 руб.

Особам, які мають обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня, встановлюється такий розмір щомісячної базової частини трудової пенсії по інвалідності за наявності:

1) одного утриманця — 2438 руб.;

2) двох утриманців — 3413 руб.;

3) трьох і більше утриманців — 4388 руб. в місяць.

Підвищені розміри базової частини трудової пенсії по інвалідності встановлюються особам, які пропрацювали в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі: 20 років і більше, якщо загальний страховий стаж не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок. Цієї категорії осіб розмір базової частини трудової пенсії встановлюється в наступних сумах при наявності обмеження працездатності:

1) III ступеня — 5070 руб.;

2) II ступеня — 2535 руб.;

3) I ступеня — 1268 руб.

Особам тієї ж категорії, що мають обмеження здатності до трудової діяльності III ступеня і мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, розміри щомісячної базової частини трудової пенсії по інвалідності встановлюються в таких сумах при наявності:

1) одного утриманця — 5915 руб.;

2) двох утриманців — 6760 руб.;

3) трьох утриманців — 7605 руб.

Особам тієї ж категорії, що мають обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня і мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, розміри щомісячної базової частини трудової пенсії по інвалідності встановлюються в таких сумах при наявності:

1) одного утриманця — 3380 руб.;

2) двох утриманців — 4225 руб.;

3) трьох і більше утриманців — 5070 руб.

Особам тієї ж категорії, що мають обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня, щомісячна базова частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах при наявності:

1) одного утриманця — 2113 крб.;

2) двох утриманців — 2958 руб.;

3) трьох і більше утриманців — 3803 руб. в місяць.

Такі розміри трудових пенсій по інвалідності встановлюються незалежно від місця проживання пенсіонера. Якщо пенсіонер, який має відповідний стаж трудової діяльності в районах Крайньої Півночі або прирівняних до них місцевостях, проживає в районах Крайньої Півночі або прирівняних до них місцевостях, то він має право вибору пенсії. У цьому випадку можна звернутися за призначенням пенсії з підвищеним розміром базової частини або за призначенням пенсії із застосуванням відповідного районного коефіцієнта.

Розмір страхової частини пенсії

Розрахунок страхової частини трудової пенсії по інвалідності здійснюється у відповідності з математичною формулою, наведеною в ч. 3 ст. 15 Закону N 173-ФЗ. Ця формула виглядає наступним чином:

СЧ = ПК / (Т x До),

де СЧ — страхова частина,

ПК — сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, врахованого станом на день, з якого йому призначається страхова частина трудової пенсії;

Т — кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості;

— ставлення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на зазначену дату до 180 місяців.

Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на чотири місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців.

Для розрахунку страхової частини трудової пенсії по інвалідності необхідно визначити три показника:

1) величину розрахункового пенсійного капіталу;

2) очікуваний період виплати пенсії по старості;

3) відношення нормативної тривалості страхового стажу до 180 місяців.

В суму розрахункового пенсійного капіталу, що застосовується для розрахунку страхової частини трудової пенсії, входять загальна сума всіх страхових внесків та інших надходжень, зроблених за застраховану особу в ПФР, а також пенсійні права застрахованої особи, придбані ним до 01.01.2002, у грошовому вираженні. Очікуваний період виплати трудової пенсії, що застосовується для розрахунку страхової частини трудової пенсії по інвалідності, що збігається з періодом, що застосовуються для розрахунку страхової частини трудової пенсії по старості.

Тепер нам відомі два показника з трьох, необхідних для розрахунку страхової частини трудової пенсії по інвалідності:

1) розрахунковий пенсійний капітал;

2) очікуваний період виплати трудової пенсії;

3) відношення нормативної тривалості страхового стажу до 180 місяців.

Але третій показник ще треба визначити. Необхідність застосування даного показника при розрахунку страхової частини трудової пенсії по інвалідності пояснюється тим, що інвалідність може наступити в будь-якому віці. Крім того, загальний строк інвалідності передбачити теж неможливо, оскільки органи медико-соціальної експертизи встановлюють цей термін на один рік, а далі він продовжується щорічно за результатами медико-соціальної експертизи. Тому для розрахунку страхового стажу інваліда законодавство встановлює нормативну тривалість страхового стажу, яка являє собою середню тривалість страхового стажу, виходячи з віку застрахованої особи, і ставлення нормативної тривалості страхового стажу до 180 місяців.

Мета застосування ставлення нормативної тривалості страхового стажу до 180 місяців — скоригувати обчислення страхової частини трудової пенсії по інвалідності шляхом зниження тривалості очікуваного періоду виплати трудової пенсії по інвалідності. Таким чином, даний коефіцієнт відображає співвідношення віку застрахованої особи до встановленого законодавством пенсійного віку. Чим молодше громадянин, який претендує на призначення трудової пенсії по інвалідності, тим вищим буде розмір страхової частини пенсії (за умови рівності розрахункового пенсійного капіталу). Зазначимо, що жінкам, у яких встановлений законодавством вік виходу на пенсію по старості складає 55 років, вигідніше при наявності інвалідності отримувати трудову пенсію по інвалідності, ніж трудову пенсію по старості .

Перелік коефіцієнтів відношення нормативної тривалості страхового стажу до 180 місяців.

Якщо, особі, якій призначена трудова пенсія по інвалідності, до моменту її призначення:

не виповнилося 19 років, то встановлена законодавством нормативна тривалість страхового стажу становитиме: 12 місяців / 180 місяців = 0,06666667;

виповнилося 19 років (нормативний стаж 16 місяців), даний коефіцієнт буде становити: 16 / 180 = 0,08888889;

виповнилося 20 років (нормативний стаж 20 місяців), даний коефіцієнт буде становити 0,11111111;

виповнився 21 рік (24 місяці) — 0,13333333;

виповнилося 22 роки (28 місяців) — 0,15555556;

виповнилося 23 роки (32 місяці) — 0,17777778;

виповнилося 24 роки (36 місяців) — 0,2;

виповнилося 25 років (40 місяців) — 0,22222222;

виповнилося 26 років (44 місяці) — 0,24444444;

виповнилося 27 років (48 місяців) — 0,26666667;

виповнилося 28 років (52 місяці) — 0,28888889;

виповнилося 29 років (56 місяців) — 0,31111111;

виповнилося 30 років (60 місяців) — 0 33333333;

виповнився 31 рік (64 місяці) — 0 35555556;

виповнилося 32 роки (68 місяців) — 0,37777778;

виповнилося 33 роки (72 місяці) — 0,4;

виповнилося 34 роки (76 місяців) — 0,42222222;

виповнилося 35 років (80 місяців) — 0,44444444;

виповнилося 36 років (84 місяці) — 0,46666667;

виповнилося 37 років (88 місяців) — 0,48888889;

виповнилося 38 років (92 місяця) — 0,51111111;

виповнилося 39 років (96 місяців) — 0,53333333;

виповнилося 40 років (100 місяців) — 0,55555556;

виповнився 41 рік (104 місяця) — 0,57777778;

виповнилося 42 роки (108 місяців) — 0,6;

виповнилося 43 роки (112 місяців) — 0,62222222;

виповнилося 44 роки (116 місяців) — 0,64444444;

виповнилося 45 років (120 місяців) — 0,66666667;

виповнилося 46 років (124 місяця) — 0,68888889;

виповнилося 47 років (128 місяців) — 0,71111111;

виповнилося 48 років (132 місяці) — 0,73333333;

виповнилося 49 років (136 місяців) — 0,75555556;

виповнилося 50 років (140 місяців) — 0,77777778;

виповнився 51 рік (144 місяці) — 0,8;

виповнилося 52 роки (148 місяців) — 0,82222222;

виповнилося 53 роки (152 місяця) — 0,84444444;

виповнилося 54 роки (156 місяців) — 0,86666667;

виповнилося 55 років (160 місяців) — 0,88888889;

виповнилося 56 років (164 місяця) — 0,91111111;

виповнилося 57 років (168 місяців) — 0,93333333;

виповнилося 58 років (172 місяця) — 0,95555556;

виповнилося 59 років (176 місяців) — 0,97777778;

виповнилося 60 років (180 місяців) — 1.

Якщо інвалід після призначення йому трудової пенсії по інвалідності продовжує отримувати трудову пенсію, то він має право на перерахунок страхової частини трудової пенсії по інвалідності, який здійснюється наступним чином. А саме при наявності відповідної заяви інваліда йому враховують перераховані в якості страхових внесків та обліковані на індивідуальному особовому рахунку суми і збільшують на ці суми його розрахунковий пенсійний капітал.

Одночасно з цим при повторному розрахунку страхової частини трудової пенсії по інвалідності застосовують інше значення очікуваного періоду виплати трудової пенсії. Інші значення залишають незмінними.

При цьому необхідно враховувати, що відповідно до законодавства в разі безстрокового встановлення страхової частини трудової пенсії по інвалідності кошти, відображені на індивідуальному особовому рахунку пенсіонера або в його спеціальній частині, що не враховуються при перерахунку страхової частини пенсії. А якщо страхова частина трудової пенсії по інвалідності призначається на певний термін, то при її перерахунку не враховується та частина коштів, яка відповідає тривалості періоду, на який встановлена страхова частина пенсії.

Приклад 4.1. Розрахуємо страхову частину трудової пенсії по інвалідності. У січні 2009 р. чоловік, якого до моменту звернення за пенсією виповнилося 34 роки, звернувся за призначенням йому трудової пенсії по інвалідності. Розрахунковий капітал звернулася за призначенням пенсії чоловіка до моменту звернення становив 100000 крб. (ПК). Очікуваний період виплати трудової пенсії (Т), як за віком, так і по інвалідності, у 2009 р. становить 186 місяців. Встановлена законодавством нормативна тривалість страхового стажу для осіб у віці 34 років становить 76 місяців. Таким чином, коефіцієнт відношення нормативної тривалості трудового стажу до 180 місяців (До) буде складати: 76 / 180 = 0,42222222. Розрахуємо розмір страхової частини пенсії виходячи із встановленої законодавством формулою: СЧ = ПК / (Т x До), Страхова частина буде становити: 100000 крб. / (186 місяців x 0,42222222) = 100000 / 78,53333292 = 1273 руб. 34 коп. в місяць — таким буде розмір страхової частини трудової пенсії по інвалідності, що виплачується щомісяця в даному випадку.

Розмір накопичувальної частини пенсії

Розмір накопичувальної частини трудової пенсії по інвалідності розраховується за формулою, наведеною в ч. 5 ст. 15 Закону N 173-ФЗ, відповідно до якої розмір накопичувальної частини обчислюється шляхом ділення суми пенсійних накопичень, врахованих у спеціальної частини індивідуального особового рахунку пенсіонера, на відповідну кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості. На відміну від методу розрахунку страхової частини пенсії по інвалідності при розрахунку накопичувальної частини не здійснюється коригування цього розрахунку за допомогою коефіцієнта відношення нормативного страхового стажу до 180 місяців.

Частина 5 ст. 8 Закону N 173-ФЗ встановлює правило, згідно з яким накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється по досягненні інвалідом встановленого для пенсіонерів Законом віку. Чоловікам — з 60 років, жінкам — з 55 років, на відміну від страхової частини пенсії, яка встановлюється відразу після звернення особи за призначенням пенсії по інвалідності. Другою умовою, необхідною для призначення накопичувальної частини трудової пенсії по інвалідності є наявність коштів у спеціальної частини індивідуального особового рахунку пенсіонера.

Законодавство в тій же ч. 5 ст. 8 Закону N 173-ФЗ робить винятки з цього загального правила для деяких категорій інвалідів. При цьому Закон перераховує три категорії інвалідів, яким накопичувальна частина пенсії може бути встановлена раніше встановленого законом терміну призначення накопичувальної частини трудової пенсії. А для встановлення віку, з якого призначається накопичувальна частина трудової пенсії цим категоріям інвалідів, відсилає нас до ст. 28 Закону N 173-ФЗ. У відповідності з цими положеннями визначено наступне:

1) інвалідам з дитинства, які мають обмеження здатності до трудової діяльності III і II ступеня, накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється незалежно від віку відразу після відповідного звернення;

2) особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпутам), і диспропорційним карликам накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється: чоловікам — по досягненні 45 років, жінкам — по досягненні 40 років;

3) інвалідам по зору, які мають обмеження здатності до трудової діяльності III ступеня, накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється: чоловікам — по досягненні 50 років, жінкам — по досягненні 40 років.

Інвалідність у залежності від рішення органів медико-соціальної експертизи може бути встановлена як на певний строк, так і безстроково. У зв’язку з цим законодавство передбачає два варіанти перетворення засобів індивідуального особового рахунку при призначенні громадянину трудової пенсії по інвалідності:

1) якщо медико-соціальною експертизою інваліду встановлена безстрокова інвалідність, то і страхова і накопичувальна частини трудової пенсії по інвалідності також встановлюються безстроково. У цьому випадку кошти, наявні в спеціальній частині індивідуального особового рахунку інваліда, у випадках їх перерахунку та індексації розрахункового капіталу не враховуються;

2) якщо інвалідність і разом з нею страхова або накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюються на певний термін, то при перерахунку і відповідної частини пенсії, та індексації розрахункового пенсійного капіталу не враховується та частина коштів, відображених на індивідуальному особовому рахунку і (або) у його спеціальної частини, яка відповідає тривалості періоду, на який встановлені зазначені частки цієї пенсії.

Приклад 4.2. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії по інвалідності. У 2005 р. чоловік звернувся за призначенням йому трудової пенсії по інвалідності. Його пенсійний капітал на момент звернення за пенсією становив 75000 руб. Очікуваний період виплати трудової пенсії в 2005 р. становив 162 місяця. Для того щоб розрахувати накопичувальну частину трудової пенсії по інвалідності, цьому громадянину необхідно суму пенсійного капіталу розділити на відповідний очікуваний період виплати трудової пенсії: 75000 / 162. Щомісяця виплачується накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності цієї особи буде становити 462 крб. 96 коп. на місяць.

Приклад 4.3. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії по інвалідності. У 2002 р. чоловік звернувся за призначенням йому трудової пенсії по інвалідності. Розрахунковий капітал цього громадянина на момент звернення за трудовий пенсією становив 150000 крб. а інвалідність була встановлена на термін 5 років — до 2007 р. Очікуваний період виплати трудової пенсії в 2002 р. становив 144 місяці. Таким чином, накопичувальна частина, яка виплачується цьому громадянину щомісячно буде складати: 150000 / 144 = 1041 руб. 67 коп. в місяць. В 2004 р. громадянин пішов працювати. У 2007 р. йому була встановлена безстрокова інвалідність, і він знову звернувся за призначенням йому трудової пенсії по інвалідності і одночасно за перерахунком накопичувальної частини пенсії. Його розрахунковий пенсійний капітал, слагаемый із страхових внесків та інших надходжень за період з 2004 по 2007 рр. становив 25000 руб. При перерахунку накопичувальної частини трудової пенсії по інвалідності не враховуються ті суми, які він отримав в якості накопичувальної частини пенсії у період з 2002 по 2007 рр. це становить суму в розмірі 1041,67 x 60 місяців (5 років) = 62500 руб. Оскільки сума страхових внесків, перерахованих в період трудової діяльності, з 2002 по 2007 рр. менше тієї суми, яка відповідає тривалості періоду, на який встановлена дана частина пенсії (в даному випадку 5 років), то ці 25000 руб. не будуть враховані при повторному перерахунку накопичувальної частини пенсії.

Загальний розмір трудової пенсії по інвалідності

Загальний розмір трудової пенсії по інвалідності визначається шляхом складання всіх її частин. Необхідно пам’ятати, що трудова пенсія по інвалідності може складатися з трьох частин — базової, страхової та накопичувальної, або тільки з двох — базової і страхової. Накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється тільки при наявності коштів на спеціальній частині індивідуального особового рахунку тільки після досягнення встановленого законодавством віку. Визначена законодавством формула розрахунку розміру трудової пенсії по інвалідності виглядає наступним чином:

П = БЧ + СЧ + НЧ,

де П — розмір трудової пенсії по інвалідності;

БЧ — базова частина трудової пенсії по інвалідності;

З усіх юридичних питань звертайтеся до кваліфікованих юристів за тел. — 8 (919) 722-05-32

Короткий опис статті: розмір пенсії по інвалідності Розміри трудових пенсій по інвалідності Розміри трудових пенсій по інвалідності

Джерело: Юридичні послуги :: Розміри трудових пенсій по інвалідності

Також ви можете прочитати