• Різне

  Які права та пільги мають люди, які страждають на цукровий діабет 1 і 2 типів

  17.02.2017

  ЩОДЕННИК студента – практиканта з навчально-практичної діяльності

  Укладач щоденника: заступник директора з навчально-практичної

  діяльності Эмтер А. М.

  Рецензенти: Уразамбетова Р. У. кандидат педагогічних наук, ректор КГІ.

  Гринских Р. В. зав. кафедри «Педагогіки, психології і

  початкової загальної освіти» Костанайського

  педагогічного коледжу.

  Розглянуто та схвалено науково-дослідною лабораторією Костанайського гуманітарного інституту.

  Протокол № 2 від « 22 » листопада 2008 р.

  У Костанайском педагогічному коледжі накопичений змістовний досвід проведення педагогічної практики, що відбиває зміни в організації практики і підготовки кваліфікованих спеціалістів. У зв’язку з цим виникла потреба здійснити узагальнюючий огляд організації педагогічного щоденника.

  Щоденник з навчально-практичної діяльності складено для студентів спеціальності 0314002 «Початкова загальна освіта з кваліфікацією 0314012 «Вчитель початкових класах», 0314022 «Вчитель інформатики початкової школи», 0314032 «Вчитель іноземних мов у початковій школі». Педагогічний щоденник повинен служити упорядкування процесу педагогічної практики всіх видів. Посібник покликане полегшити студентам ведення психолого-педагогічного аналізу і фіксацію педагогічних спостережень. Матеріали щоденника можуть бути використані на семінарських і лабораторних заняттях.

  Слово студенту – майбутньому педагогу

  Педагогічна практика – важлива ланка в системі професійної підготовки майбутніх фахівців, що забезпечує достатній фундамент для формування основних психолого-педагогічних умінь і навичок.

  Ведення щоденника сприяє усвідомленню студентами своєї навчально-практичної діяльності, основною умовою формування якої виступає розвиток педагогічного самопізнання, особистої та професійної «Я – концепції », а також простеження динаміки розвитку шкільного колективу та особистості учня, оволодіння методикою оцінки діяльності учнів та аналізу власних педагогічних умінь.

  Педагогічний щоденник – це робочий документ студента, так як в ньому планується організаторська діяльність студента, діяльність дитячого колективу, проводиться самоаналіз кожного дня у школі, розкривається методична сутність проведених виховних справ.

  Педагогічний щоденник – сполучний компонент теоретичних і практичних знань студентів, так як на навчальних заняттях використовується матеріали психолого-педагогічних спостережень, зроблені в школі, аналізуються реальні педагогічні ситуації. Щоденникові записи повинні відрізнятися чіткістю і грамотністю.

  Укладачі цього щоденника пропонують таку пам’ятку студентам:

  — осмислити містяться в щоденнику психолого-педагогічні матеріали;

  — відобразити в індивідуальному плані навчально-виховної роботи, змодельованому на основі календарних планів вчителі та класного керівника, інтерактивні форми і методи роботи;

  — звіт, складений за підсумками педагогічної практики, повинен відображати авторську позицію студента по відношенню до організації педагогічного процесу в конкретній школі, класі.

  Основні завдання педагогічної практики:

  — поглиблене закріплення теоретичних знань студентів;

  — формування і розвиток психолого-педагогічних умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості;

  — формування творчої активності, індивідуального стилю професійної діяльності;

  — здійснення профорієнтаційної роботи;

  — формування потреби в педагогічній самоосвіті;

  — вивчення передового досвіду вчителів, реального стану педагогічного процесу в різних типах шкіл.

  Компетенції педпрактики: адаптаційна, розвиваюча, діагностична.

  Адаптаційна компетенція проявляється в тому, що студент не тільки знайомиться зі школою та організацією роботи в ній, але й має можливість самостійно вивчити технологію реального педагогічного процесу, ознайомитися з «творчою лабораторією» вчителі, побачити в дії конкретні методики виховання та навчання, самому взяти участь у педагогічній діяльності, виявити свої педагогічні здібності.

  Діагностична компетенція є однією з найважливіших, так як тільки на практиці студент може оцінити свій емоційний стан при спілкуванні з учасниками педагогічного процесу. Заглибленість у реальну діагностичну діяльність дає студенту можливість намітити вектор власного професійного самоосвіти.

  Розвиваюча компетенція дає можливість проявити незатребувані в теоретичному навчанні психолого-педагогічні здібності студента; крім того, в ході занурення відбувається розвиток студента в особистісному і професійному плані, визначення власних життєвих перспектив, в яких поєднуються професійні та особистісні аспекти.

  Кодекс честі вчителя

  • Учитель має бути добрим, чуйним і доброзичливим до колег.

  • Учитель повинен володіти тоном і тактом спілкування з колегами.

  • Учитель не має права заздрити успіхам колег.

  • Вчитель зобов’язаний ділитися своїм досвідом з колегами.

  • Учитель не повинен соромитися вчитися у колег.

  • Учитель не має права дивитися на колег зверху вниз.

  • Вчитель повинен берегти ім’я і честь своїх колег.

  • Вчитель, вважай дошку екраном, на якому проектується твоя спільна з учнем пізнавальна життя на уроці. І пам’ятай, що від того, як ти будеш володіти культурою роботи з дошкою, як витончено будеш триматися біля дошки, з якою спритністю і красою будеш креслити і писати на ній потрібні фігури, приклади і букви, буде багато в чому залежати не тільки успішність навчальної діяльності твоїх учнів, але і ставлення до тебе.

  • Вчитель, виховуй у своїх учнях вміння сумніватися, бо сумнів, народжене у співпраці зі знаннями, відкриває для думки люк у світ пізнання, породжує впевненість і особистісну самостійність.

  • Справжній урок може народитися на основі відданої любові до дітей і до своєї професії.

  • Виховний процес припиняється з того і до того моменту, поки дитина не розуміє, чому з ним так вчинили, поки він не погоджується з тим, як з ним вчинили, і поки він озлоблений, що з ним так несправедливо вчинили.

  • Якщо педагог не тільки організує життя своїх учнів, але і сам живе цієї дитячої життям, то він обов’язково зрозуміє, як живеться дітям.

  Дорогі, добрі вихователі, вчителі!

  Цінуєте і заохочуйте пристрасть дітей до оновлення, якщо ви дійсно прагнете виховати в них риси нової людини.

  Педагогічний процес тільки тоді хороший, коли в ньому виховання йде попереду навчання, бо викликані ним до дії духовні сили будуть вбирати знання, як їжу, необхідну для подальшого духовного зростання і становлення особистості школяра.

  Діти повинні вміти любити і мріяти, а ми дорослі – вчителі, вихователі повинні вміти розвивати в них здатність мріяти.

  Мрія-колиска реальності, яку сьогодні вже стверджуємо ми, а завтра її належить стверджувати нашим дітям.

  Громадянином країни може виховати чоловік, який сам є громадянином високої моральності. Особистість може бути вихована особистістю. Дійсно гуманну педагогіку може будувати гуманної душі людина.

  Як тільки в сім’ї народиться дитина, батьки повинні з того ж самого часу покласти на нього найкращі надії. Це зробить їх більш дбайливими з самого початку.

  Щоб життя вчителя відбулася, потрібно, щоб вся його родина, вся рідня, все місто, весь світ цікавилися його роботою і його останнє зведення про життя своїх учнів вислуховували з почуттям благоговіння і надії.

  Учитель повинен обирати собі великі цілі, неспівмірні з його зусиллями, і це тому, що тільки так зможе він підняти своїх учнів і піднесеться сам. Цілі, які вище його самого, зроблять його оптимістом, які шукають романтиком, і він зможе тоді створити неможливе. Вчитель повинен взятися за великі цілі ще й тому, що він смертний, і він зобов’язаний затвердити на нашій планеті випала на його частку доброту.

  Пам’ятка вчителя

  Будь обережний!

  Не помились!

  Не нашкодь!

  Будь надією для школяра!

  — участь у настановної і підсумковій конференціях;

  — присутність на практиці щодня протягом 6 годин, своєчасне

  повідомлення групового керівника про причини відсутності на практиці;

  — вивчення спеціальної психолого-педагогічної, методичної

  літератури, рекомендованої для використання на практиці;

  — участь у групових семінарах, консультаціях, які проводяться в процесі

  — ретельна підготовка до своєї педагогічної діяльності;

  — дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку базового навчального

  — висловлення пропозицій щодо вдосконалення організації

  педагогічної практики.

  Види навчально-практичної діяльності студента

  Короткий опис статті: характеристика на студента практиканта в школі ЩОДЕННИК студента – практиканта з навчально-практичної діяльності

  Джерело: ЩОДЕННИК студента – практиканта з навчально-практичної діяльності » Привіт Студент!

  Також ви можете прочитати