Які існують пільги інвалідам 1 групи

17.02.2017

Документальне оформлення господарських операцій та рекомендації по виявленню підроблених документів
Поради підприємцям-початківцям свій бізнес

Документальне оформлення господарських операцій та рекомендації по виявленню підроблених документів

Всі господарські операції, що проводяться індивідуальним підприємцем, оформляються виправдувальними документами. Податковий облік, який зобов’язані вести всі підприємці, також ґрунтується на первинних документах, тільки згрупованих у відповідності до вимог Податкового кодексу Російської Федерації.

Документ — це матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі у часі і просторі, на підставі якого ведеться бухгалтерський та податковий облік. Документами повинні оформлятися будь-які господарські операції у тій послідовності, в якій вони відбуваються. Це забезпечує суцільний безперервний облік всіх об’єктів обліку; юридичне обгрунтування бухгалтерських записів, які роблять на підставі документів, що мають доказову силу; використання документів для поточного контролю та оперативного керівництва господарської діяльністю; контроль за збереженням власності, так як документами підтверджується матеріальна відповідальність працівників за довірені їм цінності; зміцнення законності, оскільки документи служать основним джерелом інформації для подальшого контролю правильності, доцільності та законності кожної господарської операції при документальних ревізіях, в тому числі і проведених податковими органами. В залежності від способів фіксації інформації ГОСТ Р 51141 — 98 «Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення», затвердженого Постановою Держстандарту РФ № 28 від 27.02.98 р. розрізняє такі види документів:

  1. «Образотворчий документ» — документ, що містить інформацію, виражену за допомогою зображення якого-небудь об’єкта;
  2. «Фотодокумент» — образотворчий документ, створений фотографічним способом;
  3. «Текстовий документ» — документ, що містить мовну інформацію, зафіксовану будь-яким типом письма або будь-якою системою звукозапису;
  4. «Письмовий документ» — текстовий документ, інформація якого зафіксована будь-яким типом письма;
  5. «Рукописний документ» — письмовий документ, при створенні якого знаки письма наносять від руки;
  6. «Машинописний документ» — письмовий документ, при створенні якого знаки письма наносять технічними засобами;
  7. «Документ на машинному носії» — документ, створений з використанням носіїв і способів запису, що забезпечують обробку інформації електронно-обчислювальною технікою.

У відповідності з вимогами чинного законодавства можна виділити ряд документів, наявність яких обов’язково у кожного підприємця. Наведемо перелік таких документів в таблиці 1.

Перелік обов’язкових документів для будь-якого виду підприємницької діяльності.

Короткий опис статті: зразок наказу на право підпису первинних документів свій бізнес, відкрити свій бизсне, поради підприємцю, малий бізнес

Джерело: Документальне оформлення господарських операцій та рекомендації по виявленню підроблених документів

Також ви можете прочитати