Як визначити групу інвалідності. Інвалідність, суспільство

15.09.2015

Як визначити групу інвалідності

Здравствуйте шановні читачі порталу Inva-Life.ru.

Як визначити групу інвалідності

Визначення 1 групи інвалідності.

Критерієм для визначення першої групи інвалідності є соціальна недостатність, що потребує соціального захисту або допомоги, внаслідок порушення здоров’я зі стійким значно вираженим розладом функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи дефектами, що призводять до різко вираженого обмеження однією з категорії життєдіяльності або їх поєднанню.

Критерії встановлення 1 групи інвалідності:

— нездатність до самообслуговування чи повна залежність від інших осіб;

— нездатність до самостійного пересування та повна залежність від інших осіб;

— нездатність до орієнтації (дезорієнтація);

— нездатність до спілкування;

— нездатність контролювати свою поведінку.

Визначення 2 групи інвалідності.

Критерієм для встановлення другої групи інвалідності є соціальна недостатність, що потребує соціального захисту або допомоги, внаслідок порушення здоров’я зі стійким вираженим розладом функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи дефектами, що призводять до вираженого обмеження однієї з категорій життєдіяльності або їх поєднанню.

Показання до встановлення 2 групи інвалідності:

— здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб;

— здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб;

— нездатність до трудової діяльності чи здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

— нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах;

— здатність до орієнтації в часі і в просторі, яка потребує допомоги інших осіб;

— здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб;

— здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

Визначення 3 групи інвалідності.

Критерієм для визначення третьої групи інвалідності є соціальна недостатність, що потребує соціального захисту або допомоги, внаслідок порушення здоров’я зі стійкими незначно або помірно вираженими розладами функцій організму, обумовлені захворюваннями, наслідками травм чи дефектами, що призводять до різко або помірно вираженого обмеження однієї з категорій життєдіяльності або їх поєднання.

Свідчення для встановлення 3 групи інвалідності:

— здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів;

— здатність до самостійного пересування при тривалішою витратою часу, дробности виконання і скорочення відстані;

— здатність до навчання в учбових закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму учбового процесу та (чи) з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім навчального персоналу);

— здатність до виконання трудової діяльності за умови зниження кваліфікації або зменшення обсягу виробничої діяльності, неможливості виконання роботи за своєю професією;

— здатність до орієнтації в часі і в просторі за умови використання допоміжних засобів;

— здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передачі інформації

ДІТИ ІНВАЛІДИ

До категорії дітей-інвалідів ставляться діти до 16 років, які мають значні обмеження життєдіяльності, що призводять до соціальної дезадаптації внаслідок порушень розвитку і росту дитини, здібностей до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, навчання, спілкування, трудової діяльності в майбутньому.

Лікарні різного рівня (республіканські, крайові, центральні, районні, у т. ч. дитячі); спеціалізовані лікарні та відділення (неврологічні, психіатричні, туберкульозні та ін); консультативно-діагностичні центри після обстеження і лікування можуть рекомендувати встановлення інвалідності дитині.

Рекомендація фіксується в «з Історії розвитку дитини» (форма № 112/у) і в «Медичній карті амбулаторного, стаціонарного хворого». Ці рекомендації враховуються при встановленні інвалідності дитині. Медична карта направляється в лікувальний заклад за місцем постійного проживання дитини. Лікарі-фахівці лікарсько-консультаційної комісії лікувального закладу за місцем постійного проживання дитини оформляють медико-соціальне висновок на дитину-інваліда.

Медико-соціальне висновок оформлюється при наявності у дитини порушень у стані здоров’я і виникає в результаті цього обмеження його життєдіяльності.

Медико-соціальне висновок на дитину-інваліда оформляється в 2-х примірниках:

— перший примірник Висновку залишається у видав його установі;

— другий примірник у триденний строк надсилається в районний (міський) відділ соціального захисту населення за місцем постійного проживання дитини. Батьки або опікун дитини-інваліда повідомляють про направлення медико-соціального висновку в органи соціального захисту населення з метою призначення дитині соціальної пенсії по інвалідності.

У медико-соціальному висновку на дитину-інваліда містяться рекомендації для дитини-інваліда:

— необхідність перебування дитини в спеціалізованому дитячому закладі;

— навчання на дому або в спеціальній установі;

— забезпечення необхідним обладнанням, допоміжними засобами;

— необхідність санаторно-курортного лікування; профіль санаторію, термін перебування;

— комплекс основних реабілітаційних заходів; та ін При встановленні МСЕК особам старше 18-ти років інвалідності з дитинства 1 або 2 групи вони, як і діти-інваліди віком до 18-ти років, набувають право на одержання соціальної пенсії в розмірі мінімальної пенсії по старості.

Громадянам, які стали інвалідами у віці до 20 років, пенсія призначається незалежно від стажу роботи.

Діти-інваліди мають пільги:

— 50%-ву знижку на проїзд залізницею, на авіалініях, у автобусах міжміського сполучення на період з 1 жовтня по 15 травня;

— діти-інваліди, їх батьки, опікуни, піклувальники та соціальні працівники користуються правом безкоштовного проїзду на всіх видах міського транспорту (крім таксі);

— дітям-інвалідам і супроводжуючим їх особам надається право безплатного проїзду до місця лікування (обстеження) в автобусах приміських і міжміських внутрішньорегіональних маршрутів;

— діти-інваліди та супроводжуючі їх особи мають право безплатного проїзду один раз на рік до місця лікування і назад;

— діти-інваліди, які проживають в стаціонарних установах соціального обслуговування, які є сиротами або позбавлені піклування батьків, після досягнення 18-ти років забезпечуються житлом позачергово;

— сім’ям, які мають дітей-інвалідів, надається знижка на квартирну плату не нижче 50% ( у громадському житловому фонді).

Яка відмінність між поняттями «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства»?

«Інвалід з дитинства» — це причина інвалідності встановлюється одночасно з групою інвалідності. Зазначена причина визначається громадянам старше 18 років, у випадках, коли інвалідність внаслідок захворювання, травми або дефекту, що виник в дитинстві, виникла до 18 років. Ця причина інвалідності може бути визначена і в тому випадку, якщо за клінічними даними або за наслідками травм та уроджених дефектів, підтвердженим даними лікувальних закладів, у інваліда віком до 18 років (до 1 січня 2000 р. – у віці до 16 років) були ознаки стійких обмежень життєдіяльності. Особи у віці до 18 років, визнаному інвалідом, встановлюється категорія «дитина-інвалід».

визначається Як причина інвалідності?

У разі визнання громадянина інвалідом в якості причини інвалідності вказуються:

— загальне захворювання,

— трудове каліцтво, професійне захворювання,

— інвалідність з дитинства, інвалідність з дитинства внаслідок поранення (контузії, каліцтва), пов’язана з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни,

— військова травма, захворювання, отримане в період військової служби,

— інвалідність, пов’язана з катастрофою на Чорнобильській АЕС, наслідками радіаційних впливів і особистою участю в діяльності підрозділів особливого ризику,

— інші причини, встановлені законодавством Російської Федерації.

При відсутності документів, що підтверджують факт професійного захворювання, трудового каліцтва, військової травми або інших передбачених законодавством Російської Федерації обставин, які є причиною інвалідності, в якості причини інвалідності вказується загальне захворювання. При поданні в бюро відповідних документів причина інвалідності змінюється з дня подання цих документів без додаткового огляду інваліда.

Удачі вам! До зустрічей на сторінках порталу Inva-Life.ru

Здоров’я Вам і вашим близьким!

Короткий опис статті: інвалідність групи Як визначити групу інвалідності корисна інформація, Сайт для людей з інвалідністю

Джерело: Як визначити групу інвалідності. Інвалідність, суспільство

Також ви можете прочитати