Встановлення групи інвалідності., 5 Липня 2011, Тематичні публікації, интерпретация.

17.02.2017

Фразеологізми російської мови

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

С. В. Скороходова

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

навчально-методичний посібник з російської мови

Павлодар

УДК 372.881.161.1(07)

ББК 74.261.3

Ф82

Рекомендовано Вченою радою ПГУ ім. С. Торайгырова

Рецензент:

Ц. К. Шаймарданова – кандидат філологічних наук, доцент ПГУ ім. С. Торайгырова

Ф82 Скороходова С. В.

Фразеологізми російської мови: навчально-методичний посібник.

– Павлодар, 2007. – 12 с.

У даній розробці представлений матеріал для вивчення теми «Фразеологізми російської мови» учнями коледжу на базі 9 класів з державною мовою навчання.

УДК 372.881.161.1(07)

ББК 74.261.3

© Скороходова С. В. 2007

© Павлодарський державний університет

їм. С. Торайгырова, 2007

Введення

У даній розробці представлений матеріал для вивчення теми «Фразеологізми російської мови» учнями коледжу на базі 9 класів з державною мовою навчання. В цілому на формування знань з даної теми відводиться 6 годин (з урахуванням узагальнюючих уроків «Лексика і фразеологія»).

Незважаючи на численні докладні розробки багатьох питань фразеології існують різні точки зору на те, що таке фразеологія, немає єдиної класифікації фразеологічних зворотів з погляду їхньої семантичної злитості.

Ми розглядаємо фразеологізм як одиницю мови, що має певну форму, зміст і особливості вживання в мові. На тлі загальнотеоретичних відомостей по фразеології необхідно звертати увагу учнів на використання фразеологізмів в художній літературі, в різних стилях мовлення, а також на роль фразеологізмів у розвитку мови в цілому і в розвитку мови зокрема.

^ Місце проведення занять: аудиторія

Цільова установка

Навчальна: озброєння учнів знаннями, що забезпечують активне використання фразеологізмів в усному і писемного мовлення, формування умінь творчо розв’язувати пізнавальні і розумові завдання.

Розвиваюча: сприяти розвитку здібностей учнів на основі засвоєння теоретичних відомостей, практичного їх застосування, стимулювання і мотивування позитивного ставлення учнів до освіти.

Виховна: допомогти учням у формуванні звички самовдосконалення, самоосвіти і самоконтролю для досягнення поставленої мети.

^ Час, відведений на тему: 6 годин.

годин. на яку складена методична розробка: 4 години

Оснащення занять: на плакаті епіграф: «Жодна людина не повинна вважати себе нулем». (Барух Бернанд), виставка книг і словників, малюнки учнів, роздатковий матеріал, таблиці, аудіозапис.

^ 1 Структурно-логічна карта занять

1.1 Організаційний момент:

а) перевірка готовності учнів до заняття;

б) відмітка відсутніх.

^ 1.2 Ориентационно — мотиваційний блок:

а) бесіда про тему і завдання занять;

б) алгоритм дії;

в) актуалізація знань;

в) фронтальна робота.

1.4 Рефлексивно-оцінний блок:

а) підведення підсумків роботи;

б) виставлення оцінок

^ 1.5 Домашнє завдання

2 Мотивація учнів

У вступній бесіді необхідно звернути увагу учнів на епіграф.

— Як ви розумієте вислів:»Жодна людина не повинна вважати себе нулем»?

— Чому ці слова пропонуються в якості епіграфа?

Потім проводимо актуалізацію знань. Пропонуємо учням згадати, що називається фразеологизмом, записуємо речення: «Дороговказом нам служила маленька стежка, прокладена мисливцями» Завдання до пропозиції:

Використовуючи метод «мозкової атаки», визначаємо, що учні повинні дізнатися про фразеологізмах, і записуємо їхні відповіді на дошці.

— що можуть позначати фразеологізми

— типи фразеологізмів

— ознаки фразеологізмів

— їх багатозначність

— застосування в мовленні

^ 3 Можливі завдання для індивідуальної роботи

Підготовка доповідей на теми:

1) Фразеологізми в творах російської літератури;

2) Використання стійких поєднань в ЗМІ;

3) Фразеологізми в сучасних естрадних піснях;

4) Фразеологізми в нашому мовленні.

^ Орієнтовні завдання для роботи в групах

Завдання для першої групи

1. Відповісти на питання: «Що таке фразеологізми?»

2. Знайти фразеологізми і пояснити їх значення.

Хто роботу серцем любить, той байдиків не б’є. У три-чотири тижні Чичиков вже так набив руку в митній справі, що знав рішуче все. Павло Петрович прибув на місце події до свинячий голос.

3. З’ясувати лексичне значення даних фразеологізмів.

Намилити шию, ворушити мізками, заткнути за пояс, втрапити в халепу, зарубати на носі.

4. Відповісти на питання: «Що таке синоніми?»

Підібрати синоніми-фразеологізми.

Витати в хмарах, хоч греблю гати, стрімголов, слово в слово, повісити носа.

Завдання для другої групи

1. Відповісти на питання: «Чим відрізняється фразеологізм від вільного словосполучення?»

2. Вказати словосполучення, що складаються з однакових слів. Які з них є вільними словосполученнями, а які — фразеологізмами? Що вони позначають?

Від укусів комарів сверблять руки. Староста групи — права рука класного керівника. Гей, візьми мене в працівники, попрацювати руки сверблять. Права рука хворого була забинтована.

3. Відповісти на питання: «Що називається антонімами?» Підібрати антоніми — фразеологізми.

Кіт наплакав, черепашачим кроком, абияк, ворушити мізками, прикусити язика.

4. З’ясувати лексичне значення даних фразеологізмів.

Розвісити вуха, прикусити язика, підібгати хвіст, класти зуби на полицю, муляти очі.

Завдання для третьої групи

1. Відповісти на питання: «Чим відрізняється фразеологізм від слова?»

2. Придумати та записати речення з даними фразеологізмами.

Прибрати до рук, рукою подати, з рук у руки, розводити руками.

3. Визначити лексичне значення даних фразеологізмів.

Короткий опис статті: фразеологізми-синоніми словника Тип: Реферат; Размер: 88.07 Kb.; У даній розробці представлений матеріал для вивчення теми Фразеологізми російської мови документи реферати

Джерело: Фразеологізми російської мови

Також ви можете прочитати