Виробнича характеристика для МСЕ, зразок заповнення

17.02.2017

Зразок заповнення виробничої характеристики для МСЕ

Зміст:

Медико-соціальна експертиза (МСЕ) проводиться для встановлення ступеня обмеження працездатності конкретного громадянина у зв’язку з виявленим у нього захворюванням або ж у зв’язку з отриманими ним травмами. На підставі її результатів складається індивідуальний план реабілітації (ІПР), який повинен допомогти особі, що має певні обмеження у трудовій діяльності адаптуватися до нових життєвих умов.

Сама експертиза проводиться складом спеціальної комісії, яка працює відповідно до визначених графіків за встановленими правилами.

Для отримання висновків МСЕ необхідно не тільки оглянути хворого, що потребує особливих умовах праці, але і вивчити ряд документів. Серед них буде і виробнича характеристика. У цьому випадку характеристика відноситься до документів, що грають важливу роль.

Навіщо потрібна характеристика з роботи?

Фактично це офіційне свідоцтво наявності у працюючого співробітника обмежень у виконанні трудових обов’язків. Потрібно відразу сказати, що це означає тільки те, що конкретна особа не може виконувати професійні обов’язки в повній мірі в зв’язку з присутнім у нього захворюванням або із-за отриманої травми і не має ніякого відношення до особистості працівника.

Тому заповнення характеристики на працівника для МСЕ має ряд відмінностей від заповнення звичайної виробничої характеристики. І не повинно розглядатися як позитивна або негативна характеристика.

Особливості та нюанси

Якщо працівник вже працює і отримав інвалідність в процесі роботи або внаслідок захворювання, йому, можливо, знадобиться додаткові пристосування або ж особливий режим роботи, який адміністрація повинна надати. Зазвичай всі рекомендації містить індивідуальна програма реабілітації. Працівник має право надати адміністрації або ж не подавати, якщо він виконувати ці рекомендації не бажає.

Заповнюючи характеристику для МСЕ необхідно керуватися саме цими рекомендаціями. Але тут слід пам’ятати, що ІПР носити рекомендаційний характер і інвалід може і не виконувати ці рекомендації, а отже не надати цей документ керівництву. У такому разі заповнення характеристики буде проводитися без урахування рекомендацій МСЕ (як є).

Далі буде розглянуто деякі нюанси заповнення самого бланка.

Спочатку розглянемо сам бланк

Бланк характеристики містить 18 пунктів, серед яких дані про особистості працівника, а також інформація про підприємство.

Тут http://blank-doc.ru/proizvodstvennaya-xarakteristika-obrazec-zapolneniya-blank/ надається інформація про трудову діяльність працівника, на якого складається характеристика, а також основні характеристики його робочого місця.

Саме конкретного робочого місця, конкретного працівника і ступінь його виконання своїх обов’язків. Ця характеристика відрізняється від виробничої тим, що не несе в собі оцінки особистісних або трудових якостей працівника, вона покликана оцінити ступінь виконання ним своїх трудових обов’язків у зв’язку із захворюванням або травмою.

Виробнича характеристика для МСЕ, зразок заповнення

Тепер окремі пункти його заповнення

 1. Зазвичай пункти 1, 2, 3 не містити особливої складності у заповненні. Так як представляють звичайні дані, що містяться у характеристиці. Як правило, в лівому кутку бланка ставлять виходить штамп організації з вихідними реквізитами, у відповідності з прийнятими в організації правилами. У правому куті ставлять великий штамп підприємства з зазначеними кодами та юридичною адресою. Хоча ця інформація багато в чому повторюється в п. 2
 2. У п. 4 «Форма організації праці» зазначається та, форма за якою працює даний співробітник. Зазвичай при ІІІ-й групі інвалідності – це організація праці, прийнята на виробництві, при II-й – індивідуальний графік.
 3. Якщо хворий не працює в п. 5 зазначається «не працює». А в інших проставляються прочерки.
 4. Для інших категорій прописуються зазначені дані.
 5. Пункти 6, 7, 8 містити інформацію, відповідно, особової картки працівника.
 6. Особливу увагу потрібно звернути на заповнення пункту 9 і його підпунктів, так як вони характеризують умови праці, а головне, можливості працівника (тільки ті, які пов’язані з його обмеженнями трудової діяльності і відносяться до захворювання).
 7. У п. 9.5 вказується «легка», «середня» або «важка».
 8. За наявності атестації робочого місця зазначаються дані згідно даних атестації. При відсутності такого індивідуальні дані для конкретного працівника, на якого пишеться характеристика.
 9. При заповненні пункту 10 слід врахувати напруженість праці. Тут бажано досить докладно і повно описати ступінь напруженості праці працівника. Охарактеризувати яким емоційним навантаженням він схильний, наприклад, відповідає за роботу бригади і її безпеку, відповідає за якість виготовленої продукції відповідає за роботу підрозділу.
 10. При характеристиці інтелектуальної навантаження в п. 10.2 вказати їх ступінь та складність. Наприклад, виконує складну роботу з планування роботи цеху, складання звітів або робота не несе інтелектуальної навантаження.
 11. При заповненні п. 10.3 бажано вказати сенсорні навантаження у фактичному обсязі і процентному співвідношенні для цього конкретного працівника. Наприклад, виконує монотонну роботу по виготовленню деталей протягом зміни вона займає весь робочий час. В цеху підвищена шумова навантаження, велике навантаження на зорові аналізатори (до100% робочого часу) або працює в окремому кабінеті, шумова навантаження відсутнє, зорова навантаження висока і становить 100% часу.
 12. У пункті 11 проводиться короткий опис виконуваної роботи. Воно зазвичай береться з функціональних обов’язків працівника і передбачає основні, виконувані ним, виробничі операції. Наприклад, нараховує заробітну плату працівниками 5-го і 6-го цехів, складає фінансові звіти для керівництва та податкової служби або виробляє випуск машин гаража, складає графіки роботи, контролює рух машин.
 13. Заповнюючи пункт 12 необхідно вказати, які саме полегшені умови праці, надаються працівникові і надаються взагалі. При цьому обов’язково зазначаються наявність частих лікарняних із-за поганого стану здоров’я, нездужання на робочому місці, що служило відходу з роботи раніше, а також наявність спеціально обладнаного робочого місця, скороченого робочого дня, і інші полегшення умов праці, в тому числі і ті, які можуть бути надані.
 14. Зміст пункту 13 має пряме відношення до можливостей підприємства.
 15. Певні труднощі виникають при заповненні пункту 14. Так, якщо в попередніх пунктах було вказано, що хворий працює повний робочий день, не має ніяких обмежень в роботі і при цьому повністю справляється з роботою, то МСЕ буде непросто визначити групу інвалідності або властиві обмеження трудової діяльності.
 16. До заповнення цього пункту потрібно підходити з максимальною увагою та об’єктивністю. Якщо працівник працює неповний робочий день або має більш низьку норму виробітку, то можливо він і справляється зі своїм виробничим завданням, але при роботі повний робочий день повну тиждень і виконання нормативів, швидше за все хворому об’єктивно складно впоратися з обов’язками в повному обсязі.
 17. Заповнення пунктів 15, 16, 17 і 18 зазвичай труднощів не викликає і заповнюється на підставі бухгалтерських документів і лікарняних листів.

Про особливості заповнення

Характеристика для МСЕ заповнюється на спеціальному бланку і має містити всі заповнені поля. При відсутності деяких даних у пропущених полях ставляться прочерки.

На ній обов’язкові вихідні реквізити та печатку.

Короткий опис статті: положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності Для отримання висновків МСЕ необхідно не тільки оглянути хворого, що потребує особливих умовах праці, але і вивчити ряд документів. Серед них буде і виробнича характеристика. У цьому випадку характеристика відноситься до документів, що грають важливу роль.

Джерело: Виробнича характеристика для МСЕ — зразок заповнення

Також ви можете прочитати