Військовослужбовці, Пенсія по інвалідності

15.09.2015

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РОСІЇ

Розділ 3. ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Стаття 19. Умови, що визначають право на пенсію по інвалідності

Право на пенсію по інвалідності мають особи, зазначені у статті 1 цього Закону, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Стаття 20. Встановлення інвалідності

Група і причини інвалідності, час і період настання інвалідності встановлюються федеральними установами медико-соціальної експертизи.

Стаття 21. Категорії інвалідів

Інваліди з числа осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, залежно від причини інвалідності поділяються на наступні категорії:

а) інваліди внаслідок військової травми — особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих при захисті Батьківщини, у тому числі отриманих у зв’язку з перебуванням на фронті, проходженням служби за кордоном у державах, де велися бойові дії, або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків). До інвалідам внаслідок військової травми належать також колишні військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час їх перебування в полоні (при дотриманні умови, передбаченого частиною першою статті 18 цього Закону) або під час перебування в діючій армії в якості вихованців та юнг;

б) інваліди внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби (служби), — особи, які стали інвалідами внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або захворювання, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків). Обов’язок виявляти й аргументувати факт відсутності зв’язку каліцтва або захворювання з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків) лежить на військово-лікарських комісіях, висновки яких можуть бути оскаржені до суду.

Стаття 22. Розміри пенсії

Пенсія по інвалідності особам, зазначеним у статті 1 цього Закону, встановлюється у наступних розмірах:

а) інвалідам внаслідок військової травми I і II груп — 85 відсотків, III групи — 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення, передбаченого статтею 43 цього Закону;

б) інвалідам внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби, I і II груп — 75 відсотків, III групи — 30 відсотків відповідних сум грошового забезпечення, передбаченого статтею 43 цього Закону.

Стаття 23. Мінімальні розміри пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності, що призначається особам, зазначеним у статті 1 цього Закону, не може бути нижче:

а) для інвалідів внаслідок військової травми I групи — 300 відсотків, II групи — 250 відсотків, III групи — 175 відсотків розрахункового розміру пенсії, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону;

б) для інвалідів внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби (служби), I групи — 250 відсотків, II групи — 200 відсотків, III групи — 150 відсотків розрахункового розміру пенсії, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону.

Стаття 24. Надбавки до пенсії по інвалідності

Особам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які є інвалідами I групи або досягли 80-річного віку, а також непрацюючим інвалідам I і II груп, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в пунктах «а», «б» і «р» частини третьої статті 29, статтях 31, 33 і 34 цього Закону, до призначеної їм пенсії по інвалідності (у тому числі обчисленої в мінімальному розмірі) нараховуються надбавки в порядку і розмірах, які передбачені відповідно пунктами «а» і «б» частини першої статті 17 цього Закону.

Особам, зазначеним у статті 1 цього Закону, — учасникам Великої Вітчизняної війни з числа осіб, зазначених у підпунктах «» — «ж» і «і» підпункту 1 пункту 1 статті 2 Федерального закону «Про ветеранів», до призначеної їм пенсії по інвалідності (у тому числі обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується надбавка в розмірі 32 відсотків, а особам з їх числа, які досягли 80-річного віку або є інвалідами I і II груп, — в розмірі 64 відсотків розрахункового розміру пенсії, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону.

Стаття 25. Період, на який призначається пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності особам, зазначеним у статті 1 цього Закону, призначається на період інвалідності, встановленої федеральними установами медико-соціальної експертизи, а інвалідам-чоловікам старше 60 років та інвалідам-жінкам старше 55 років — довічно з переоглядом цих інвалідів-тільки за їх заявою.

В разі визнання пенсіонера, який не досяг зазначеного у цій статті віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Стаття 26. Зміна розміру пенсії при перегляді групи інвалідності

При перегляді групи інвалідності відповідно змінюється і розмір пенсії. У разі, якщо в інваліда внаслідок військової травми інвалідність посилюється у зв’язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням колишньої її причини.

Стаття 27. Припинення та поновлення виплати пенсії при пропуску строку переогляду

При пропуску інвалідом з числа осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, строку повторного огляду у федеральних установах медико-соціальної експертизи виплата призначеної пенсії припиняється з дня, до якого йому була встановлена інвалідність, а в разі визнання його знову інвалідом — поновлюється з дня встановлення йому інвалідності знову.

У разі пропущення інвалідом строку повторного огляду з поважної причини і встановлення йому федеральними установами медико-соціальної експертизи інвалідності за минуле час виплата пенсії поновлюється з того дня, з якого його визнано інвалідом. У разі, якщо під час повторного огляду інваліду встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за минулий час, що передує дню переогляду, йому виплачується за попередньою групою інвалідності.

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності

Джерело: Військовослужбовці — Пенсія по інвалідності

Також ви можете прочитати