Відкриття іп інваліду 3 групи, fintime-tur.ru (Москва)

17.02.2017

Синоніми лінгвістики англійської мови

Мета роботи – дати аналіз особливостям вживання синонімів в англійській мові.

Курсова робота складається з запровадження, двох глав, ув’язнення й списку літератури.

Вступ Зміст Список літератури

Активізація відносин синонімії реалізується в процесах номінації реалій, які характеризуються високим ступенем варіативності. Характерною рисою розвиненого мови є прагнення до варіативності у часі і просторі, що створює передумови для успішної адаптації мовної системи до постійно мінливих умов функціонування. Одним з проявів варіативності стройових елементів, вибір форм і кількість яких детерміновано діями різних екстралінгвістичних та лінгвістичних чинників, є розвинені синоніми.

Проблеми вивчення лексики у різних мовах знайшли відображення в роботах А. В. Щерби, Р. А. Будагова, В. Р. Гаку, Б. А. Успенського, Ст. Н. Ярцевої, Ш. Баллі, С. Ульмана, У. Вейнриха та інших лінгвістів.

Що ж стосується визначення Показати всі синонімії, то тут не існує єдності думок: одні дослідники виходять з спільності значення. Приховати

Введення 4

1. Теоретичні передумови вивчення явища синонімії в лінгвістиці 7

1.1. Поняття синонімії в сучасній лінгвістиці 7

1.2. Синонімічні ряди 12

1.3. Взаємозамінність слів і їхня синонімія 15

2. Особливості вживання прикметників fat, stout, heavy, plump, chubby, overweight, obese, fleshy, portly, corpulent в англійській мові 18

2.1. Лексичне значення прикметників fat, stout, heavy, plump, chubby, overweight, obese, fleshy, portly, corpulent 18

2.2. Особливості вживання лексики (fat, stout, heavy, plump, chubby, overweight, obese, fleshy, portly, corpulent) 22

Висновок 28

Список використаної літератури 31

1. Антрушина Р. Б. Лексикологія англійської мови / Р. Б. Антруши-на. — М. Дрохва, 2009. – 288 с.

2. Апресян Ю. Д. Лексична семантика. Синонімічні засоби мови / Ю. Д. Апресян. – М. Інфра-М, 2014. – 412 с.

3. Арнольд В. В. Лексикологія сучасної англійської мови / В. В. Арнольд.- М. Видавництво літератури на іноземних мовах,1959. – 352 с.

4. Ахманова О. С. Словник лінгвістичних термінів / Ахманова О. С. // Іноземні мови в школі. — 2009. — № 9. – С. 56-58.

5. Вилюман В. Р. Англійська синонимика. Введення в теорію синони-мії і методику вивчення синонімів/ Вилюман В. Р. — М. Вища школа, 2010. – 306 с.

6. Виноградов Ст. Ст. Основні типи лексичних значень слів / Виноградов Ст. Ст. // Питання мовознавства. – 2013. — № 5. – С. 62-71.

7. Питання філології та методики препо Показати всі надання германських і романських мов / Редкол. Р. Е. Ведель, Р. Р. Грингут, М. Ф. Дашкова, Ю. В. Ушакова, В. А. Лисицька. – Воронеж: Видавництво Воронезького університету, 1972. – 208 с.

8. Галкіна — Федорук Е. М. Синоніми в українській мові/ Е. М. Галкіна — Федорук // Російська мова в школі. — 2011.- № 3. – С. 57-62.

9. Гальперін В. Р. Черкаська Е. В. Лексикологія англійської мови/ В. Р. Гальперін, Е. В. Черкаська — М. Просвіта,1995.- 392 с.

10. Гвішіані Н.Б. Сучасний англійська мова. Лексикологія/ Гвішіані Н.Б.- М. Академія,2007.- 224 с.

Автор24 — це фріланс-біржа. Всі роботи, представлені на сайті, завантажені нашими користувачами, які погодилися з правилами розміщення робіт на ресурсі і володіють усіма необхідними авторськими правами на дані роботи. Завантажуючи роботу ви погоджуєтесь з тим що вона не буде видана за свою, а буде використана виключно як приклад або першоджерело з обов’язковим посиланням на авторство роботи. Якщо ви правовласник і вважаєте що дана робота тут розміщена без вашого дозволу — будь ласка, заповніть форму і ми обов’язково видалимо її з сайту. Заповнити форму

Короткий опис статті: синоніми англійської мови онлайн Купити курсову роботу на тему Синоніми лінгвістики англійської мови, 2015 рік, оцінка 5.0, унікальність 100%, предмет мовознавства та філологія. Скачати роботу за 400 рублів синоніми лінгвістики англійської мови мовознавство і філологія курсова робота

Джерело: Курсова робота на тему Синоніми лінгвістики англійської мови, мовознавство і філологія, 400 руб.

Також ви можете прочитати