Трудовий договір з інвалідом 3 групи зразок і нюанси оформлення

17.02.2017

Характеристику на практиканта: вимоги до складання документа

Практика в системі навчального процесу

Навчальний процес у вищому навчальному закладі складається з комплексу заходів, покликаних випустити кваліфікованих фахівців високого рівня. Поряд з теоретико-методологічною базою професійних знань, студент має засвоїти навички практичної роботи. Щоб успішно застосовувати теорію трудової діяльності, майбутнім молодим фахівцям надається можливість освоїти ази обраної професії вже зі студентської лави.

Характеристика з місця проходження практики — один з основних документів за підсумками практичної діяльності

Незалежно від того, навчально-ознайомча або навчально-виробнича практика була у студента, йому належить підготувати папку з документами, підтверджуючими і характеризують процес діяльності під час перебування на виробництві чи в організації. До кожного документу існують певні вимоги. Найчастіше вони варіюються в залежності від кафедри або Вузу. Однак основні параметри залишаються загальними для всіх. Серед основних форм звітності, на основі яких можна визначити рівень професійних знань студента, виділяються:

  • характеристику на практиканта;
  • відгук керівника практики від виробництва;
  • відгук керівника практики від Вузу;
  • звіт з практики студента;
  • щоденник практиканта.

Характеристику на практиканта має наступну структуру

1. На початку документа зазначаються:

  • ПІБ студента;
  • терміни перебування на практиці;
  • назва організації, що приймає практиканта;
  • дані про керівника, за яким був закріплений студент.

2. В основній частині характеристику на практиканта містить опис особистісних та професійних навичок студента, зазначаються його сильні і слабкі сторони. В контексті опису процесу практики констатується, що вдалося освоїти студенту, які труднощі викликали ті чи інші завдання, над чим ще слід попрацювати, щоб досягти ще більшого професіоналізму.

3. Заключна частина резюмує враження керівника від процесу співпраці зі студентом. Він коротко висловлює оцінне судження про результат практики.

Характеристику на практиканта: приклад складання

Особисті дані студента

Характеристика студентки 5-го курсу факультету соціальної психології і педагогіки (назва Вузу) Іванової Марії Іванівни.

Вступна частина

Студентка 5-го курсу Іванова Марія з 15 березня по 25 травня 2013 р. проходила навчально-виробничу практику в середній освітній школі №__ р. Москви (вказується повна офіційна назва установи). Практична діяльність студентки проходила під керівництвом завуча школи Безымяновой Інеси Костянтинівни.

Під час проходження практики студентка зарекомендувала себе як відповідальний та цілеспрямований фахівець, що володіє базовими теоретичними знаннями та усіма необхідними навичками для організації навчального процесу. Під час розробки навчальних планів з географії для 6 «Б» класу Марія Іванівна проявила творчий підхід та ініціативу у запровадженні нових методологічних концепцій, пов’язаних з проведенням основних уроків, а також факультативних занять. Студентка відповідально ставилася до всіх поставлених перед нею завдань, передбачених програмою практики. Майбутнього педагога притаманні такі особистісні характеристики, як доброта, чуйність, комунікабельність, креативність. Марії необхідно розвивати педагогічні здібності і здобувати більше досвіду спілкування з дітьми, пізнаючи особливості вікової психології.

Висновок

У цілому результати практичної діяльності Іванової Марії Іванівни в рамках навчального процесу можна оцінити на «відмінно».

Керівник практики — завуч з навчально-виховної роботи середньої освітньої школи № ___. Далі вказуються ПІБ керівника і дата підписання документа.

В якості прикладу представлена характеристика студента-практиканта в школі. Подібним чином можна скласти документ і в інших сферах діяльності, зберігаючи запропоновану структуру.

Короткий опис статті: характеристика на студента практиканта в школі Кожним студентом за підсумками практичної діяльності в рамках навчального процесу повинна бути надана характеристика з місця проходження практики. характеристика практиканта характеристика студента практиканта в школі характеристика з місця проходження практики

Джерело: Характеристику на практиканта: вимоги до складання документа :: SYL.ru

Також ви можете прочитати