Тема 7. Трудові пенсії по інвалідності.: Поняття інвалідності, причини інвалідності.

15.09.2015

Тема 7. Трудові пенсії по інвалідності.

Поняття інвалідності, причини інвалідності. 1.

Поняття трудової пенсії по інвалідності, функції, види. 2.

Умови призначення трудової пенсії по інвалідності. 3.

Структура трудової пенсії по інвалідності.

Контрольні питання: 1.

Дайте поняття трудової пенсії по інвалідності. 2.

Назвіть основні функції трудової пенсії по інвалідності. 3.

Назвіть основні обмеження здатності до трудової діяльності. 4.

Перерахуйте основні види трудової пенсії по інвалідності. 5.

Який порядок визнання громадянина інвалідом? 6.

Який порядок встановлення періоду інвалідності і ступеня обмеження здатності до трудової діяльності? 7.

Які умови надання трудової пенсії по інвалідності? 8.

Яке впливає на призначення трудової пенсії по інвалідності: причина інвалідності, тривалість страхового стажу особи? 9.

чи Надається трудова пенсія по інвалідності, якщо застрахована особа продовжує роботу? 10.

чи Надається трудова пенсія по інвалідності, якщо інвалідність настала до надходження на роботу, у період роботи, після припинення роботи? 11.

чи Надається трудова пенсія по інвалідності, якщо у застрахованої відсутній страховий стаж? 12.

чи Надається трудова пенсія по інвалідності, якщо інвалідність настала внаслідок вчинення громадянином умисного кримінально караного діяння? 13.

Яка структура трудової пенсії по інвалідності?

Завдання для самостійної роботи: 1.

Заявник звернувся за призначенням трудової пенсії по інвалідності, їм були надані наступні документи, що підтверджують періоди його трудової діяльності: 1987 — 1992 рр. — період навчання у вищому навчальному закладі; 1993 — 1999 рр. — період роботи водієм; 2000 — 2002 — був безробітним; з 2002 року по теперішній час індивідуальний

підприємець. Вік заявника 30 років, згідно з висновком медико-соціальної експертизи заявник має обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня. Буде заявнику надано право на трудову пенсію по інвалідності? Підготуйте правовий висновок. 2.

Заявник звернувся за призначенням трудової пенсії по інвалідності 12 грудня 2003 року. До заяви було додано висновок медикосоціальної експертизи від 12 грудня 2002 року про встановлення обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня. У територіальному органі Пенсійного фонду РФ заявнику відмовлено у призначенні трудової пенсії, мотивуючи тим, що висновок медикосоціальної експертизи на день звернення втратило чинність, тому заявникові необхідно знову отримати висновок. Заявник з відповіддю не погодився і звернувся до юридичної консультації за роз’ясненням. Підготуйте правовий висновок. 3.

Симачкова П. О. звернулася за призначенням трудової пенсії по інвалідності.

В територіальний орган Пенсійного фонду РФ вона представила висновок медико-соціальної експертизи про наявність у неї II ступеня обмеження здатності до трудової діяльності, а також свідоцтво про народження дитини, за якими вона здійснює догляд. Фахівцями територіального органу Пенсійного фонду РФ заявниці було відмовлено призначення трудової пенсії по інвалідності, так як вона не має страхового стажу, і, отже, не має права на трудову пенсію по інвалідності. Буде Симачковой П. О. надана трудова пенсія по інвалідності? Підготуйте правовий висновок. 4.

Аверчуку Ст. А. при рятуванні потопаючого було завдано шкоди здоров’ю. При проведенні медико-соціальної експертизи йому була встановлена II ступінь обмеження здатності до трудової діяльності. Аверчук Ст. А. звернувся до територіального органу Пенсійного фонду РФ із заявою про призначення йому трудової пенсії по інвалідності. До заяви він доклав документи, з яких випливало, що заявник з 1998 року по 2003

рік навчався у вищому навчальному закладі, з 20 вересня 2003 року і на момент заподіяння шкоди здоров’ю був безробітним і перебував на обліку в органах служби зайнятості. Фахівцями територіального органу Пенсійного фонду РФ заявнику було відмовлено у призначенні трудової пенсії по інвалідності, так як у заявника немає страхового стажу, і заподіяна травма не відноситься до трудових. Буде Аверчуку Ст. А. призначена трудова пенсія по інвалідності? Підготуйте правовий висновок. 5.

Соронцев Л. Д. 14 вересня 2004 року звернувся із заявою про призначення трудової пенсії по інвалідності в територіальні органи Пенсійного

фонду РФ. Заявником були представлені документи, що підтверджують наявність 10 років страхового стажу, а також висновок медико-соціальної експертизи про встановлення заявнику II ступеня обмеження здатності до трудової діяльності. Фахівцями територіального органу Пенсійного фонду РФ була призначена трудова пенсія по інвалідності, але через три місяці в судовому порядку було встановлено, що інвалідність у заявника настала внаслідок вчинення ним умисного кримінально караного діяння. Буде припинена заявнику виплата трудової пенсії по інвалідності? Підготуйте правовий висновок. 6.

Заявнику при навчанні на курсах водіння в результаті нещасного випадку був заподіяно шкоду здоров’ю. Згідно з висновком медикосоціальної експертизи заявнику встановлена II ступінь обмеження життєдіяльності. Заявник звернувся до територіальних органів Пенсійного фонду за призначенням трудової пенсії по інвалідності і до заяви було додано довідку, згідно з якою він є студентом другого курсу університету. Заявнику було відмовлено у призначенні трудової пенсії по інвалідності, так як він не має страхового стажу, а отже, не має право на трудову пенсію по інвалідності.

чи Має заявник право на трудову пенсію по інвалідності? Підготуйте правовий висновок. 7.

Визначте розмір трудової пенсії по інвалідності, якщо сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, врахованого станом на день, з якого йому призначається страхова частина трудової пенсії — 40000 рублів, ставлення нормативної тривалості страхового стажу — 0,8, сума пенсійних накопичень застрахованої особи, врахованих у спеціальній частині його індивідуального особового рахунку за станом на день, з якого зазначеній особі призначається накопичувальна частина трудової пенсії — 56 000 рублів. Заявник має обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня. Вік заявника 45 років. 8.

Визначте розмір трудової пенсії по інвалідності, якщо сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, врахованого станом на день, з якого йому призначається страхова частина трудової пенсії — 15000 рублів, сума пенсійних накопичень застрахованої особи, врахованих у спеціальній частині його індивідуального особового рахунку за станом на день, з якого зазначеній особі призначається накопичувальна частина трудової пенсії — 16 000 рублів. Заявник має обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня, на утриманні у заявника знаходиться двоє непрацездатних членів сім’ї, вік заявника 36 років.

9.Визначити розмір трудової пенсії по інвалідності, якщо трудову діяльність заявника складають наступні періоди: 5 років період навчання у вищому навчальному закладі, 6 року період роботи рятувальником у професійній аварійно-рятувальній службі. Сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, врахованого станом на день, з якого йому призначається страхова частина трудової пенсії — 10000 рублів, сума пенсійних накопичень застрахованої особи, врахованих у спеціальній частині його індивідуального особового рахунку за станом на день, з якого зазначеній особі призначається накопичувальна частина трудової пенсії — 16 000 рублів. Заявник має обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня. Вік заявника 37 років.

Список нормативних актів: 1.

Конституція Російської Федерації. М. 2004. 2.

Трудової кодекс Російської Федерації. М. 2004. 3.

Про зайнятість населення в Російській Федерації. Закон Російської Федерації від 19 квітня 1991 року № 1032-1 (ред. від 22.08.2004) // СЗ РФ. 1996.№17.Ст.1915; СЗ РФ. 2004. 335. Ст.3607. 4.

Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС». Закон Російської Федерації від 15 травня 1991 року N 1244-1 (в ред. від 22.08.2004.) // ВСНД і ЗС РФ. 1991. N 21; СЗ РФ. 2004. 335. Ст.3607. 5.

Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах уголовноисполнительной системи, та їх сімей. Закон Російської Федерації від 12

лютого 1993 року № 4468-1 // Відомості РФ. 1993 № 9. Ст. 328. 6.

Про державні гарантії і компенсації для осіб, які працюють і проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях. Закон Російської Федерації від 19 лютого 1993 року (в ред. від 22.08.2004) // Відомості з’їзду народних депутатів і Верховної Ради РФ. 1993. № 16. Ст.551; СЗ РФ. 2004. 335. Ст.3607. 7.

Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації. Федеральний закон від 24 листопада 1995 року № 181-ФЗ (в ред. від 22.08.2004)

// СЗ РФ.1995. №48. Ст.4563; СЗ РФ. 2004. 335. Ст.3607. 8.

Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов’язкового пенсійного страхування. Федеральний закон від 01.04.96

N 27-ФЗ (в ред. від 31.12.02) // СЗ РФ. 1996. N 14. Ст. 1401; 2001. N 44. Ст. 4149; 2003. N 1. Ст. 13. 9.

Про основи обов’язкового соціального страхування Російської Федерації. Федеральний закон від 16 липня 1999 року N 165-ФЗ (в ред. від 31.12.2)

// СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3686; 2003. N 1. Ст. 5 10.

Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації. Федеральний закон від 15 грудня 2001 N 166-ФЗ (в ред. від 25.07.02) // СЗ РФ. 2001. N 51. Ст. 4831; 2002. N 30. Ст. 3033. 11.

Про обов’язкове пенсійне страхування в Російській Федерації. Федеральний закон від 15 грудня 2001 року N 167-ФЗ (в ред. від 22.08.2004) // СЗ РФ. 2001. N 51. Ст. 4832; 2002. N 22. Ст. 2026; 2003. N 1. Ст. 2; Ст.

13 7.

Про трудові пенсії в Російській Федерації» Федеральний закон від 17 грудня 2001 року N 173-ФЗ (в ред. від 22.08.2004) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4920; 2002. N 30. Ст. 3033; 2003. N 1. Ст. 13; СЗ РФ. 2004. 335. Ст.3607. 12.

Про порядок визнання громадян інвалідами. Постанова Уряду РФ від 13 серпня 1998 року № 965 // СЗ РФ. 1996. №34. Ст.4127. 13.

Про затвердження роз’яснення «Про визначення установами державної служби медико-соціальної експертизи причин інвалідності». Постанова Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 15 квітня 2003 року №17 // Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2003. №35. 14.

Про затвердження класифікацій і тимчасових критеріїв, що використовуються при здійсненні медико-соціальної експертизи. Наказ Міністерства охорони здоров’я РФ від 29 січня 1997 року №30, постанова Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 29 січня 1997 року №1 // Бюлетень Міністерства праці РФ. 1997. №2.

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності Тема 7. Трудові пенсії по інвалідності.: Поняття інвалідності, причини інвалідності. 1. Поняття трудової пенсії по інвалідності, функції, види. 2. Умови призначення трудової пенсії по інвалідності. 3. Структура трудової пенсії по інвалідності. Контрольні запитання: 1. Дайте поняття… — — Тема 7. Трудові пенсії по інвалідності.: Поняття інвалідності, причини інвалідності. 1. Поняття трудової

Джерело: Тема 7. Трудові пенсії по інвалідності.: Поняття інвалідності, причини інвалідності. 1. Поняття трудової

Також ви можете прочитати