Страхові пенсії . ЗАТ «НПФ «Промагрофонд.

15.09.2015

Права на страхову пенсію із нагоди втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

Джерела фінансування страхових пенсій визначаються Федеральним законом від 15 грудня 2001 року № 167-ФЗ «Про обов’язкове пенсійне страхування в Російській Федерації».

До складу страхової пенсії входить фіксована виплата (раніше називалася фіксованим базовим розміром страхової частини, а ще до того – базової частини трудової пенсії). Фіксована виплата страхової пенсії встановлюється у певному, загальному для всіх, розмірі, і збільшується при досягненні віку 80 років, встановлення I групи інвалідності, наявності утриманців або при наявності певного стажу роботи в районах Крайньої Півночі або прирівняних до них місцевостях. В даний час (з 01.02.2015) розмір фіксованої виплати до страхової пенсії дорівнює 4 383,59 рублям.

Страхова пенсія (за винятком фіксованої виплати) розраховується як добуток розміру індивідуального пенсійного коефіцієнта (ІПК) та його вартості. Розмір ІПК на дату призначення пенсії складається з ІПК за кожен рік роботи застрахованої особи, починаючи з 2015 року. ІПК за кожен рік дорівнює відношенню суми страхових внесків, нарахованих за застраховану особу за відповідний рік, до максимально можливого розміру страхових внесків (виходячи з граничної величини бази для нарахування страхових внесків), помноженому на 10. Розмір ІПК за рік обмежується величиною 10 для осіб, які не формують накопичувальну пенсію, та величиною 6,25 для осіб, що формують накопичувальну пенсію.

Вартість одного пенсійного коефіцієнта встановлюється законом про федеральному бюджеті. З 1 лютого 2015 року вартість одного пенсійного коефіцієнта встановлена в розмірі 71,41 рубля.

За періоди до 2015 року сумарний ІПК розраховується як відношення розрахункового розміру пенсії, визначеного за нормами Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ «ПРО трудові пенсії в Російській Федерації», вартість одного пенсійного коефіцієнта, встановленого на 1 січня 2015 року (64,10 рублів).

Призначена страхова пенсія збільшується при збільшенні вартості пенсійного коефіцієнта.

Короткий опис статті: пенсія по інвалідності

Джерело: Страхові пенсії | ЗАТ «НПФ «Промагрофонд»

Також ви можете прочитати