Стаття 15 Закон про Пенсії. Розміри трудової пенсії по інвалідності

18.09.2015

Федеральний закон «Про трудові пенсії в Російській Федерації», N 173-ФЗ від 17.12.2001
Стаття 15. Розміри трудової пенсії по інвалідності

1. Розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в залежності від групи інвалідності.

2. Розмір трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою:

П = ПК / (Т x) + Б, де

П — розмір трудової пенсії по інвалідності;

ПК — сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи (інваліда) (стаття 29.1 цього закону), врахованого станом на день, з якого йому призначається трудова пенсія по інвалідності;

Т — кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості (пункт 1 статті 14 цього закону);

— ставлення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на зазначену дату до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців;

Б — фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності.

3. Фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності осіб, які не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі — 5 124 рублів на місяць;

2) при II групі — 2 562 рублів на місяць;

3) при III групі — 1 281 рубля на місяць.

4. Особам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 і пункті 3 статті 9 справжнього Федерального закону, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 5 978 рублів на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 6 832 рублів на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 7 686 рублів на місяць;

2) при II групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 3 416 рублів на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 4 270 рублів на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 5 124 рублів на місяць;

3) при III групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 2 135 рублів на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 2 989 рублів на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 3 843 рублів в місяць.

5. Фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності, передбачений пунктами 3 і 4 цієї статті, особам, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, збільшується на відповідний районний коефіцієнт, який встановлюється Урядом Російської Федерації залежно від району (місцевості) проживання, на весь період проживання зазначених осіб у цих районах (місцевостях).

При переїзді громадян на нове місце проживання у інші райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості, в яких встановлено інші районні коефіцієнти, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності визначається з урахуванням розміру районного коефіцієнта за новим місцем проживання.

При виїзді громадян за межі районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей на нове місце проживання фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності визначається згідно з пунктами 3 і 4 цієї статті.

6. Особам, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, які не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі — 7 686 рублів на місяць;

2) при II групі — 3 843 рублів на місяць;

3) при III групі — 1 921 рубля 50 копійок в місяць.

Особам, які працювали як у районах Крайньої Півночі, так і в прирівняних до них місцевостях, при визначенні кількості календарних років роботи в районах Крайньої Півночі в цілях встановлення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності кожен календарний рік роботи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, вважається за дев’ять місяців роботи в районах Крайньої Півночі.

7. Особам, зазначеним у пункті 6 цієї статті, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 і пункті 3 статті 9 справжнього Федерального закону, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 8 967 рублів на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 10 248 рублів на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 11 529 рублів на місяць;

2) при II групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 5 124 рублів на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 6 405 рублів на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 7 686 рублів на місяць;

3) при III групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 3 202 рублів 50 копійок на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 4 483 рублів 50 копійок на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 5 764 рублів 50 копійок в місяць.

8. Особам, які пропрацювали не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, які не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі — 6 661 рубля 20 копійок на місяць;

2) при II групі — 3 330 рублів 60 копійок на місяць;

3) при III групі — 1 665 рублів 30 копійок на місяць.

9. Особам, зазначеним у пункті 8 цієї статті, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 і пункті 3 статті 9 справжнього Федерального закону, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 7 771 рубля 40 копійок на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 8 881 рубля 60 копійок на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 9 991 рубля 80 копійок в місяць;

2) при II групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 4 440 рублів 80 копійок в місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 5 551 рубля на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 6 661 рубля 20 копійок на місяць;

3) при III групі:

при наявності одного такого члена сім’ї — 2 775 рублів 50 копійок на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 3 885 рублів 70 копійок на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 4 995 рублів 90 копійок на місяць.

10. Фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності в розмірах, зазначених у пунктах 6 — 9 цієї статті, встановлюється незалежно від місця проживання громадянина.

11. Громадянам, які мають право на збільшення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності (пункти 3 і 4 цієї статті) на відповідний районний коефіцієнт у відповідності з пунктом 5 цієї статті і одночасно на фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності, передбачений пунктами 6 — 9 цієї статті, за вибором громадянина проводиться або встановлення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності, передбаченого пунктами 3 і 4 цієї статті із застосуванням пункту 5 цієї статті, або встановлення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності, передбаченого пунктами 6 — 9 цієї статті.

12. У разі встановлення трудової пенсії по інвалідності кошти, відображені на індивідуальному особовому рахунку та враховані при призначенні цієї пенсії, не приймаються до уваги при перерахунку та коригуванні трудової пенсії по інвалідності у відповідності з пунктами 3 і 5 статті 17 цього закону і при індексації розрахункового пенсійного капіталу, передбаченої пунктом 11 статті 30 цього закону.

Короткий опис статті: трудова пенсія по інвалідності

Джерело: Стаття 15 Закон про Пенсії. Розміри трудової пенсії по інвалідності

Також ви можете прочитати