Соціальна пенсія по інвалідності, Форум Inva-life.ru

15.09.2015

Соціальна пенсія по інвалідності

Державна соціальна пенсія по інвалідності виплачується у разі, якщо громадянин з інвалідністю ніколи не працював і не має страхового стажу.

Вона встановлюється:

— інвалідам I, II і III групи, у тому числі інвалідам з дитинства;

— дітям-інвалідам. «Інвалід з дитинства» – це причина інвалідності встановлюється громадянам старше 18 років, коли інвалідність внаслідок захворювання, травми або дефекту, що виник в дитинстві, настала до досягнення 18 років.

Як оформити соціальну пенсію (по старості, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника)

Соціальна пенсія призначається непрацездатним громадянам, які постійно проживають в Російській Федерації.

Хто має право на призначення державної пенсії

Соціальна пенсія по інвалідності встановлюється:

— Інвалідам I, II і III групи, у тому числі інвалідам з дитинства;

— Дітям-інвалідам.

Соціальна пенсія з нагоди втрати годувальника встановлюється:

— Дітям у віці до 18 років, а також старші цього віку, обучающемся по очній формі за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, до закінчення ними такого навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років, які втратили одного або обох батьків, і дітям померлої одинокої матері.

Соціальна пенсія по старості встановлюється:

— Громадянам з числа нечисленних народів Півночі, які досягли віку 55 і 50 років (відповідно чоловіки і жінки), які постійно проживають в районах проживання нечисленних народів Півночі на день призначення пенсії;

— Громадянам Російської Федерації, які досягли 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки), а також іноземним громадянам і особам без громадянства, які постійно проживають на території Російської Федерації не менше 15 років і досягли зазначеного віку

Факт оплачуваної трудової діяльності на виплату соціальної пенсії не впливає, за винятком соціальної пенсії, призначеної громадянам, досягли віку 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки).

Куди звернутися

Громадяни можуть звернутися за призначенням пенсії в будь-який час після виникнення права на неї без будь-яких обмежень за часом. Заява про призначення пенсії подається до територіального органу Пенсійного фонду Росії за місцем проживання, за місцем перебування або за місцем фактичного проживання громадянина, або в МФЦ.

Його можна подати особисто або через законного представника, або поштою, або через МФЦ.

При подачі заяви поштою, днем звернення за державною пенсією по старості вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі з місця відправлення заяви, через МФЦ – дата прийому заяви МФЦ.

Які документи уявити

— заява про призначення соціальної пенсії;

— паспорт;

— інші документи, необхідні для підтвердження додаткових обставин.

умови призначення соціальної пенсії:

— постійне проживання на території Російської Федерації;

— приналежність до категорії «непрацездатні громадяни».

Строки призначення

Пенсія по державному пенсійному забезпеченню, незалежно від її виду призначається з 1-го числа місяця, в якому громадянин звернувся за нею, але не раніше ніж з дня виникнення права на неї. За винятком:

— випадків, коли встановлена соціальна пенсія по інвалідності громадянам з числа інвалідів з дитинства, які не досягли віку 19 років, які раніше отримували соціальну пенсію по інвалідності, передбачену для дітей-інвалідів, виплата якої була припинена у зв’язку з досягненням 18 років;

— випадків, коли встановлена соціальна пенсія по старості громадянам, які досягли 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки), які раніше отримували трудову пенсію по інвалідності і виплата якої була припинена у зв’язку з досягненням зазначеного віку.

Розмір соціальної пенсії

Розмір соціальної пенсії непрацездатних громадян

Розмір пенсії 4769,09 рублів на місяць. ц

— Громадяни з числа нечисленних народів Півночі, які досягли віку 55 і 50 років

— Громадяни, досягли віку 65 і 60 років

— Інваліди II групи (за винятком інвалідів з дитинства)

— Діти у віці до 18 років і старше, які навчаються за очною формою в освітніх установах, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років, які втратили одного з батьків

Розмір пенсії 11445,68 рублів на місяць

— Інваліди з дитинства I групи

— Діти інваліди

Розмір пенсії 9538,20 рублів на місяць

— Інваліди з дитинства II групи

— Інваліди I групи

— Діти у віці до 18 років і старше, які навчаються за очною формою в освітніх установах, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років, які втратили обох батьків і діти померлої одинокої матері

Розмір пенсії 4053,75 рублів на місяць

— Інваліди III групи

Розмір соціальної пенсії по старості громадян, які досягли віку 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки), які є одержувачами трудової пенсії по інвалідності, не може бути менше розміру трудової пенсії по інвалідності, який був встановлений зазначеним громадянам за станом на день, з якого їм була припинена виплата зазначеної трудової пенсії по інвалідності у зв’язку з досягненням цього віку.

Розміри соціальних пенсій громадянам, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в районах з важкими кліматичними умовами

Розмір соціальної пенсії громадянам, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в районах з важкими кліматичними умовами, що визначаються Урядом Російської Федерації, збільшуються на відповідний районний коефіцієнт, який встановлюється Урядом Російської Федерації на весь період проживання у даній місцевості. При виїзді громадян з цих районів на нове постійне місце проживання розмір пенсії визначається без урахування районного коефіцієнта.

Виплата

Соціальна пенсія виплачується щомісяця.

Пенсіонер має право вибрати на свій розсуд організацію, яка буде займатися доставкою пенсії, а також спосіб її отримання (на дому, в касі доставочной організації або на свій рахунок у банку). Крім того, за пенсіонера отримувати пенсію може довірена особа.

Виплата пенсії за довіреністю, термін дії якої перевищує один рік, здійснюється протягом усього терміну дії довіреності за умови, що пенсіонер щорічно підтверджує факт реєстрації за місцем отримання пенсії.

Способи доставки пенсії:

1. через Пошту Росії – ви можете отримувати пенсію на будинок або самостійно у поштовому відділенні за місцем проживання. У цьому випадку кожному пенсіонеру встановлюється дата отримання пенсії відповідно з графіком доставки, при цьому пенсія може бути виплачена пізніше встановленої дати в межах доставного періоду. Дату закінчення виплатного періоду краще дізнатися заздалегідь, так як в кожному поштовому відділенні вона своя. Якщо пенсія не отримана протягом шести місяців, то її виплата припиняється, і необхідно буде написати заяву у свій Пенсійний фонд, щоб відновити виплату;

2. через банк – ви може отримувати пенсію в касі відділення банку або оформити банківську картку і знімати кошти через банкомат. Дату перерахування пенсії можна дізнатися заздалегідь. Доставка пенсії за поточний місяць на рахунок проводиться у день надходження коштів від територіального органу Пенсійного фонду Росії. Зняти свої гроші з банківського рахунку можна в будь-який день після їх зарахування. Зарахування на рахунок пенсіонера у кредитної організації проводиться без справляння комісійної винагороди;

3. через організацію, що займається доставкою пенсії – ви можете отримувати пенсію вдома або самостійно в цій організації. Повний перелік таких організацій у вашому регіоні (в тому числі здійснюють доставку пенсії на будинок) є у розпорядженні територіального органу Пенсійного фонду Росії. Порядок виплати пенсії через іншу організацію, що займається доставкою пенсій, такий же, як через відділення поштового зв’язку.

Для вибору способу доставки або його зміни, вам необхідно письмово повідомити про це територіальний орган Пенсійного фонду Росії, який призначив вам пенсію.

Короткий опис статті: пенсія по інвалідності Соціальна пенсія по інвалідності — Форум Inva-life.ru Законодавство (Питання закону і права) інваліди, доступність середовища, спілкування, зайнятість, працевлаштування інвалідів, політика інвалідності, інвалід, спинальник, шейник, інвалідність, позитив, реабілітація, госпіталь, лікарня, візок, милиці, милиці, ціпок, окуляри, благодійність

Джерело: Соціальна пенсія по інвалідності — Форум Inva-life.ru

Також ви можете прочитати