Слухові Апарати, Ростов на Дону

17.02.2017

Порядок встановлення інвалідності громадянина

Організацію, яка займається встановленням інвалідності звичкою багато продовжують називати ВТЭКом, хоча вже більше десяти років вона має іншу абревіатуру — МСЕ. Але справа не тільки в зміні назви: була Лікарсько-трудова експертна комісія, стала Медико-соціальна експертиза. У МСЕ більш широке поле діяльності, більш широке коло питань, які доводиться вирішувати.

Якщо ЛТЕК встановлювала наявність, причини і ступінь інвалідності, постійну або тимчасову втрату працездатності, то в діяльності МСЕ, крім цього, більше уваги стало приділятися реабілітації інвалідів. Фахівці МСЕ тепер займаються і питаннями соціальної складової життя інваліда: яке добробут, у яких житлових умовах проживає, скільки людей на утриманні, яка можливість виконання тієї чи іншої роботи, працевлаштування і т. д.

Якщо раніше огляд проводили лікарі-експерти: хірург, невропатолог і терапевт (у випадках з дітьми ще і педіатр), то тепер до них додався ще й реабілітолог. Крім цього в штаті МЕМ з’явилися психолог і спеціаліст із соціальної роботи. Саме вони й приймають участь у роботі комісії з метою визначення психо-емоційного стану людини, в яких соціальних умовах він знаходиться.

Крім цього психолог визначає, наприклад, відхилення у психічній сфері внаслідок ДЦП, черепно-мозкових травм, інсульту, а лікар-реабілітолог розробляє індивідуальну програму реабілітації (ІПР) або програму реабілітації потерпілого (ПРП), де конкретно вказується, як і ким можна працевлаштуватися, які спеціальності не протипоказані, вказуються лікарські засоби та допоміжні засоби адаптації: протези, милиці, тростини і т. д. Крім того, фахівці МСЕ вивчають рівень і причини інвалідності населення, постійно контролюють і за необхідності перевіряють житлові умови та умови праці інвалідів, періодично виходять на підприємства, на робочі місця своїх підопічних.

З чого починається оформлення інвалідності? Аж ніяк не з візиту в МСЕ, а з оформлення необхідних документів у свого лікуючого лікаря. Саме він визначає необхідність медико-соціальної експертизи. А в МСЕ потрібно прийти вже з пакетом документів:

— направлення спеціальної форми

— виписка із стаціонару

— паспорт з пропискою

— ксерокопія трудової книжки.

І вже в МСЕ необхідно написати заяву з проханням про огляд: насильно інвалідність тут не визначається.

Якщо ж лікар не знаходить підстав для інвалідності і відмовляє в напрямку на МСЕ, а хворий з ним не згоден, у цьому випадку він може звернутися для рішення питання в Управління соцзахисту. Але без направлення лікаря приходити і вимагати огляд від лікарів МСЕ не має сенсу.

Трапляються розбіжності з лікарем і з іншого приводу: хворий вважає, що йому вже давно пора давати інвалідність, а лікуючий лікар, хоч і не відмовляє в напрямку на МСЕ, але чомусь тягне з його видачею. Справа в тому, що лікар керується медичними документами, які регламентують терміни лікування при тому чи іншому захворюванні, терміни медичної реабілітації і терміни відновлення працездатності. Наприклад, при переломі шийки стегна термін медичної реабілітації 6-8 місяців, при інфаркті або інсульті – не менше 4 місяців. Якщо протягом цього часу лікування не дало потрібних результатів, тоді і видається направлення на медико-соціальну експертизу.

Однак якщо хворому потрібно протезування втрачених кінцівок або ендопротезування суглобів, чекати огляду на МСЕ не потрібно. Ці питання можна вирішити з муніципальним Управлінням охорони здоров’я та з Управлінням соцзахисту до визначення інвалідності, причому протезування проводиться безкоштовно.

Нерідко доводиться чути претензії до роботи лікарів-експертів МСЕ: мовляв, інваліда, який втратив ногу, змушують кожен рік приходити на огляд, що вона виросте, чи що, за рік? Як пояснив керівник філії-бюро №57 Медико-соціальної експертизи Микола Афанасьєв, при відсутності кінцівки група інвалідності (третя) вже давно визначається безстроково. Але якщо при цьому є супутні захворювання, де існує можливість одужання, підпадають, припустимо, під інвалідність 2-ї групи, тоді огляд проводиться щорічно. До речі, згідно з постановою уряду від 7 квітня 2008 року комісія МСЕ має право розглядати питання про визначення групи інвалідності безстроково, якщо хворий не менше чотирьох років перебував на фіксованого групі з тенденцією до поступового прогресування захворювання. Вік відношення до безстрокової групі інвалідності не має.

Якщо хворий за станом здоров’я не може прибути на комісію МСЕ, і це підтвердить лікуючий лікар, у цьому випадку лікарі-експерти можуть оглянути на дому.

за 2010 рік приніс нововведення і в роботу Медико-соціальної експертизи. Якщо до 1 січня 2010 року групи інвалідності встановлювалися із зазначенням обмеження ступеня трудової діяльності (ОСТД), то тепер держава скасувала це поняття і при визначенні інвалідності вказується тільки група без всякої міри.

Також, щоб не виникало непорозумінь між лікарем-експертом і хворим, ті, кому належить оформляти інвалідність, повинні знати, що всі захворювання або травми регламентовані загальні захворювання, крім:

1) захворювань і травм, отримані до 18 років (інваліди з дитинства)

2) професійних захворювань або виробничих травм (трудове каліцтво або

профзахворювання)

3) захворювань учасників війни і військових конфліктів, а також звільнені в запас за свідоцтвом про хворобу (захворювання, одержані в період проходження військової служби і тільки після консультації Головного бюро МСЕ)

4) захворювань, одержані

Для проведення МСЕ необхідно заява громадянина (його законного представника), подана в письмовій формі з додатком направлення на МСЕ (форма 188-у) і медичних документів, що підтверджують порушення здоров’я.

МСЕ проводиться шляхом обстеження громадянина, вивчення поданих ним документів, аналізу соціально-побутових, професійно-трудових, психологічних та інших даних громадянина. При проведенні експертизи ведеться протокол.

Рішення про визнання громадянина інвалідом або про відмову у визнанні його інвалідом приймається простою більшістю голосів фахівців, що проводили МСЕ, на основі обговорення результатів МСЕ. Рішення оголошується громадянину (його законному представнику) в присутності всіх фахівців, що проводили експертизу, які у разі необхідності дають за нього роз’яснення.

За результатами МСЕ складається акт, який підписується керівником бюро і фахівцями, що приймали рішення, а потім завіряється печаткою. Висновки консультантів, які залучаються до проведення МСЕ, перелік документів та основні відомості, що стали підставою для прийняття рішення, заносяться в акт МСЕ або долучаються до нього.

При проведенні МСЕ в головному бюро акт експертизи з доданням усіх документів направляється в головне бюро у 3-денний термін з дня проведення МСЕ в бюро. При проведенні МСЕ у Федеральному бюро акт експертизи із зазначеними додатками направляються в Федеральне бюро в 3-денний термін з дня проведення МСЕ в головному бюро.

У випадках, що вимагають спеціальних видів обстеження громадянина в цілях встановлення структури та ступеня обмеження життєдіяльності, реабілітаційного потенціалу, а також отримання інших додаткових відомостей, може складатися програма додаткового обстеження, що затверджується керівником відповідного бюро (головного бюро, Федерального бюро). Програма доводиться до відома громадянина, що проходить МСЕ, в доступній для нього формі. Програма може передбачати проведення необхідного додаткового обстеження в медичній, реабілітаційній організації, отримання висновку головного бюро або Федерального бюро, запит необхідних відомостей, проведення обстеження умов та характеру професійної діяльності, соціально-побутового становища громадянина та інші заходи. Після отримання даних, передбачених програмою додаткового обстеження, фахівці відповідного бюро приймають рішення про визнання громадянина інвалідом або про відмову у визнанні його інвалідом.

При відмові громадянина (його законного представника) від додаткового обстеження та надання необхідних документів рішення про визнання громадянина інвалідом або про відмову у визнанні його інвалідом приймається на основі наявних даних, про що робиться відповідний запис в акті МСЕ.

Для громадянина, визнаного інвалідом, фахівцями бюро (головного бюро, Федерального бюро), які проводили МСЕ, розробляється індивідуальна програма реабілітації, яка затверджується керівником відповідного бюро. Наказом Мінздравсоцрозвитку Росії від 29 листопада 2004 року № 287 затверджено Форма індивідуальної програми реабілітації інваліда, що видається федеральними установами медико-соціальної експертизи [ Російська газета, 2004, 29 грудня ]. Індивідуальна програма реабілітації містить, по-перше, заходи, що надаються інваліду із звільненням від оплати у відповідності з Федеральним переліком реабілітаційних заходів, технічних засобів реабілітації і послуг, що надаються інваліду, затвердженим розпорядженням Уряду РФ від 30 грудня 2005 р. № 2347-р [ Російська газета 2006, 11 січня ], і, по-друге, реабілітаційні заходи, в оплату яких беруть участь сам інвалід, або інші особи та організації. Обсяг реабілітаційних заходів, передбачених індивідуальною програмою, не може бути менше встановленого Федеральним переліком.

Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також організаціями незалежно від організаційно-правових форм і форм власності. Відмовити інваліду допомоги вони, отже, не мають право. Для самого інваліда програма має рекомендаційний характер, він має право відмовитися від того чи іншого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів і навіть виконання програми в цілому. Однак відмова інваліда (або особи, яка представляє його інтереси) від програми реабілітації в цілому або частково, по-перше, звільняє відповідні органи влади і організації від відповідальності за її виконання і, по-друге, не дає інваліду права на отримання компенсації в розмірі вартості реабілітаційних заходів, що надаються безкоштовно (ст. 11 ФЗ «ПРО соціальний захист інвалідів у Російської Федерації»).

Виписка з акта МСЕ громадянина, визнаного інвалідом, направляється відповідним бюро в орган, який здійснює його пенсійне забезпечення, в 3-денний термін з дня прийняття рішення про визнання громадянина інвалідом.

Громадянину, визнаному інвалідом, видаються довідка, що підтверджує факт встановлення інвалідності, із зазначенням групи інвалідності та ступеня обмеження здатності до трудової діяльності або із зазначенням групи інвалідності без обмеження здатності до трудової діяльності, а також індивідуальна програма реабілітації. Форма довідки та порядок її заповнення затверджені постановою Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 30 березня 2004 р. № 41 [ Див. постанова Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 30 березня 2004 року № 41 «Про затвердження форм довідки, що підтверджує факт встановлення інвалідності, виписки з акта огляду громадянина, визнаного інвалідом, що видаються федеральними державними установами медико-соціальної експертизи, і рекомендацій щодо порядку їх заповнення» зі змінами, внесеними наказом Мінздравсоцрозвитку Росії від 29 серпня 2005 р. № 543 (Російська газета, 2004, 27 квітня; 2005, 20 вересня). См. також: наказ Мінздравсоцразвітія Росії від 20 жовтня 2005 року № 643 «Про затвердження форм документів про результати встановлення федеральними державними установами медико-соціальної експертизи ступеня втрати професійної працездатності у відсотках та рекомендацій щодо їх заповнення» (Російська газета, 2006, 15 лютого та 11 квітня) ].

Громадянину, не визнаному інвалідом, за його бажанням видається довідка про результати МСЕ.

Громадянину, який має документ про тимчасову непрацездатність і визнаному інвалідом, група інвалідності і дата її встановлення проставляються в зазначеному документі.

Як можна оскаржити рішення бюро медико-соціальної експертизи?

Громадянин (його законний представник) може оскаржити рішення бюро МСЕ в головне бюро у місячний строк на підставі письмової заяви, поданої в бюро, яке проводило МСЕ, або в головне бюро.

Бюро, яке проводило МСЕ, в 3-денний термін з дня одержання заяви громадянина надсилає його з усіма наявними документами в головне бюро МСЕ.

Головне бюро МСЕ не пізніше 1 місяця з дня надходження заяви громадянина проводить МСЕ і на підставі отриманих результатів виносить відповідне рішення.

У разі оскарження громадянином рішення головного бюро МСЕ головний експерт по МСЕ відповідного суб’єкта РФ за згодою громадянина може доручити проведення його МСЕ іншому складу фахівців головного бюро.

Рішення головного бюро може бути оскаржено в місячний строк у Федеральне бюро на підставі заяви, що подається громадянином (його законним представником) в головне бюро, яке проводило МСЕ, або в Федеральне бюро.

Федеральне бюро не пізніше 1 місяця з дня надходження заяви громадянина проводить його МСЕ і на підставі отриманих результатів виносить відповідне рішення.

Рішення бюро, головного бюро, Федерального бюро можуть бути оскаржені безпосередньо до суду.

Короткий опис статті: групи інвалідності порядок їх встановлення

Джерело: Слухові Апарати, Ростов-на-Дону

Також ви можете прочитати