Шкребець Галина Василівна, Дисертації, Відомі вчені

17.02.2017

Шкребець Галина Василівна

Наукова біографія « Шкребець Галина Василівна »

Членство в Російської Академії Природознавства

Основні наукові положення, сформульовані автором на підставі проведених досліджень:

  1. Анатомо-топографічні зміни структур передньої і задньої камер ока вродженого і набутого характеру є одним із патогенетичних факторів розвитку ПВКГ у поєднанні з короткозорістю високого ступеня в осіб молодого віку.
  2. Дисфункції ВНС відіграють провідну роль у розвитку клінічних варіантів глаукоми в поєднанні з короткозорістю у осіб молодого віку.
  3. Порушення ауторегуляції системної, церебральної, очної гемодинаміки у взаємозв’язку з метаболічними та реологічними порушеннями впливають на розвиток оптичної нейропатії при глаукомі з короткозорістю.
  4. Розроблений диференційований патогенетичний підхід до лікування дозволяє покращити клініко-функціональні результати і стабілізувати зорові функції у осіб молодого віку з ПВКГ у поєднанні з короткозорістю високого ступеня.

Список опублікованих робіт

1. Шкребець, Р. В. Діагностика рівня ретенції відтоку камерної вологи та її роль у виборі гіпотензивних препаратів у пацієнтів молодого віку з глаукомою / Р. В. Шкребець // Інноваційна офтальмологія, BSOS-VIII: матеріали VII Міжнар. навч. конф. офтальмологів Причорномор’я. — Анапа, 2006. – С. 292-294.

2. Шкребець, Р. В. «Вобэнзим» підвищення гіпотензивного ефекту хірургії глаукоми у осіб молодого віку / Р. В. Шкребець // Матеріали 60-ї Підсумкової науково-практ. конф. молодих вчених РостГМУ. — Ростов-на-Дону, 2007. – С. 133-134.

3. Шкребець, Р. В. Біохімічні можливості прогнозування розвитку глаукоми у осіб з прогресуючою короткозорістю / Р. В. Шкребець // Вісник офтальмології. – 2010.–№ 5. – С. 17-19.

4. Шкребець, Р. В. Взаємозв’язок гемодинамічних і клініко-функціональних показників у пацієнтів з високою ускладненою короткозорістю / Р. В. Шкребець // Тези доповідей IX з’їзду офтальмологів Росії. – Москва, 2010. – С. 129.

5. Шкребець, Р. В. Висока ускладнена короткозорість у структурі інвалідності по зору в Ростовській області / Р. Ст. Шкребець, А. С. Гапоян // Завадские читання: матеріали V наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. участю, посвящ. 80-річчю РостГМУ. — Ростов-на-Дону, 2010.  С. 146-147.

6. Шкребець, Р. В. Висока ускладнена короткозорість як фактор зниження якості життя осіб молодого віку / Р. В. Шкребець, А. Н. Ушников // Громадське здоров’я та охорону здоров’я. – 2010. – № 4. – С. 73-74.

7. Шкребець, Р. В. Діагностична значимість гемодинамічного иридоцилиарного коефіцієнта у розвитку глаукоми у осіб з міопією високого ступеня / Р. В. Шкребець // Клінічна фізіологія кровообігу. – 2010. – № 4. – С. 63-65.

8. Шкребець, Р. В. Зміни кровотоку в магістральних артеріях голови та шиї у пацієнтів з короткозорістю в поєднанні з глаукомою / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская, О. А. Жукова // Інноваційна офтальмологія, BSOS-VIII: матеріали VIII Міжнар. навч. конф. офтальмологів Причорномор’я. – Анапа, 2010. – С. 153-154.

9. Шкребець, Р. В. Метаболическите фактори в патогенезі первинної відкритокутової глаукоми при короткозорості високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская, А. Н. Ушников // III РООФ: зб. наук. тр. навч-практ. конф. з міжнар. участю, посвящ. 110-річного ювілею МНІІ ГБ ім. Гельмгольца. – Москва, 2010. –Т. 1. С. 429-432.

10. Шкребець, Р. В. Особливості кровотоку в циліарних артеріях при різному клінічному перебігу короткозорості високого ступеня / Р. В. Шкребець // Клінічна фізіологія кровообігу. – 2010. – № 3. – С. 39-41.

11. Шкребець, Р. В. Оцінка склеральной ригідності у осіб з короткозорістю високого ступеня та при її поєднанні з глаукомою / Р. В. Шкребець, В. о. Пятницына // Завадские читання: матеріали V наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. участю, посвящ. 80-річчю РостГМУ. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 147-148.

12. Шкребець, Р. В. Прижиттєве вивчення структур переднього сегмента ока методом ультразвукової біомікроскопії у осіб молодого віку з ПВКГ у поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская // III РООФ: зб. наук. тр. навч.-практ. конф. з міжнар. участю, посв. 110-річного ювілею МНІІ ГБ ім. Гельмгольца. – Москва, 2010. – Т. 1.  С. 432-435.

13. Шкребець, Р. В. Результати комплексного лікування ішемічної форми глаукоми у пацієнтів з короткозорістю / Р. Ст. Шкребець // Інноваційна офтальмологія, BSOSVIII: матеріали VIII Міжнар. навч. конф. офтальмологів Причорномор’я. – Анапа, 2010. – С. 154-155.

14. Шкребець, Р. В. Роль параметрів рогової оболонки у трактуванні розвитку глаукоми у пацієнтів з міопією / Р. В. Шкребець, Н.С. Сергієнко, Ю. І. Халметова // Матеріали підсумкової наук.-практ. конф. молодих вчених РостГМУ, посвящ. 95-річчю вищої мед. освіти на Дону і 80-річчю РостГМУ. – Ростов-на-Дону, 2010.– С. 329.

15. Шкребець, Р. В. Рівні ретенції камерної вологи і анатомічні особливості задньої камери при ПВКГ з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець // Глаукома: теорії, тенденції, технології: матеріали VIII міжнар. конф. – Москва, 2010. – С. 405 — 411.

16. Шкребець, Р. В. Центральна товщина рогівки у пацієнтів з міопією та при її поєднанні з глаукомою / Р. В. Шкребець // Глаукома. – 2010. – № 4. – С. 15-18.

17. Шкребець, Р. В. Взаємозв’язок структур передньої і задньої камер ока у пацієнтів з глаукомою в поєднанні з короткозорістю / Р. В. Шкребець, Р. В. Должич // Вісник офтальмології – 2011. – № 1. – С. 22-24.

18. Шкребець, Р. Ст. Вплив змін вегетативної нервової системи на клінічний перебіг глаукоми в поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець, в. І. Карельян // IV РООФ: зб. наук. тр. навч.-практ. конф. з міжнар. участю. – Москва, 2011. – Т. 1.  С. 355-359.

19. Шкребець, Р. В. Вплив цитиколіну на стабілізацію зорових функцій при глаукомной оптичної нейропатії у поєднанні з міопією високого ступеня / Р. В. Шкребець // Глаукома: теорії, тенденції, технології: матеріали ІХ міжнар. конф. – Москва, 2011. – С. 360-363.

20. Шкребець, Р. В. Діагностична значимість калиброметрии ретинальном судин при глаукомі у поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець // Сучасні технології лікування вітреоретинальної патології – 2011: матеріали наук.-практ. конф. – Москва, 2011. – С. 214-216.

21. Шкребець, Р. В. Динаміка функціональних показників у хворих з ішемічним варіантом глаукоми при міопічній реф-ракции на тлі лімфотропної комплексного лікування / Р. В. Шкребець // Матеріали межрегионал. навч.-практ. конф. з міжнар. участю, посвящ. 100-річчя проф. Н.А. Юшко.- Краснодар, 2011.–С. 63.

22. Шкребець, Р. В. Вивчення біомеханічних властивостей фіброзної капсули ока при короткозорості високого ступеня з різним клінічним перебігом / Р. В. Шкребець // Російський офтальмологічний журнал – 2011. – № 2. – С. 69-71.

23. Шкребець, Р. В. Дослідження вегетативного статусу у хворих глаукомою в поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская, в. І. Карельян // Матеріали межрегионал. навч.-практ. конф. з міжнар. участю, посвящ. 100-річчя проф. Н.А. Юшко.  Краснодар, 2011. – 64 С..

24. Шкребець, Р. В. Медикаментозна корекція гемодинамічних, реологічних і метаболічних змін у пацієнтів молодого віку з глаукомою в поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець // Вісник офтальмології – 2011.– № 5. – С. 38-41.

25. Акулов, С. М. Досвід хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми в поєднанні з короткозорістю високого ступеня з урахуванням даних ультразвукової біомікроскопії / С. Н. Акулов, Р. В. Шкребець, Н. Ст. Мулатів // Глаукома: теорії, тенденції, технології: матеріали ІХ міжнар. конф. – Москва, 2011. – С. 15-18.

26. Шкребець, Р. В. Особливості церебрального і очного кровотоку у пацієнтів із різним клінічним перебігом короткозорості / Р. В. Шкребець // Патологічна фізіологія та експериментальна терапія – 2011. – № 4. – С. 60-63.

27. Шкребець, Р. В. Оцінка вегетативного статусу у пацієнтів з глаукомою в поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець // Кубанський науковий медичний вісник. – 2011. – №1. – С. 22-24.

28. Шкребець, Р. В. Роль калиброметрии ретинальном судин в діагностиці ПВКГ з короткозорістю у осіб молодого віку / Р. В. Шкребець // Кубанський науковий медичний вісник. – 2011. – № 3. – С. 195-197.

29. Шкребець, Р. В. Стан гемостазу у пацієнтів молодого віку з первинною відкритокутовою глаукомою в поєднанні з міопією високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Должич // Російський офтальмологічний журнал – 2011. –№ 4. – С. 82-84.

30. Шкребець, Р. В. Статистичні дані високій ускладненій короткозорості / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская, К. Ю. Сумникова // IV РООФ: зб. наук. тр. навч.-практ. конф. з міжнар. участю. – Москва, 2011. – Т. 1. — С. 254-257.

31. Шкребець, Р. В. Провідні патогенетичні фактори розвитку глаукоми у осіб молодого віку з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Должич // Глаукома. – 2012. – № 3. – С. 12-16.

32. Шкребець, Р. В. Діагностика глаукоми при короткозорості високого ступеня на поліклінічному рівні / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская, М. І. Козлова // СХІД-ЗАХІД–2012: матеріали міжнар. навч.-практ. конф. посвящ. 85-річчю Уфімського НДІ очних хвороб. – Уфа, 2012. – С. 123-124.

33. Шкребець, Р. В. Нейропротекторна терапія в комплексному лікуванні глаукомной оптичної нейропатії при короткозорості високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Должич // Офтальмохирургия. – 2012. – № 1. – С. 73 -76.

34. Шкребець, Р. В. Особливості реактивності церебральних судин у пацієнтів із різним клінічним перебігом короткозорості високого ступеня / Р. В. Шкребець // Офтальмологія. — 2012. — Т. 9. — № 1. — С. 53 – 57.

35. Шкребець, Р. В. Патогенетичні механізми підвищення офтальмотонуса при глаукомі у поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская, М. І. Козлова // Федоровские чтения – 2012: матеріали наук.-практ. конф. – Москва, 2012. – С. 199.

36. Шкребець, Р. В. Застосування дренажної клапанної системи AhmedТМ у пацієнтів з частковим блоком задньої камери в поєднанні з короткозорістю високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Кулжинская, С. М. Акулов // СХІД-ЗАХІД–2012: матеріали міжнар. навч.-практ. конф. посвящ. 85-річчю Уфімського НДІ очних хвороб. – Уфа, 2012. – С. 184-185.

37. Шкребець, Р. В. Спосіб прогнозування глаукоми при короткозорості високого ступеня / Р. В. Шкребець, Р. В. Должич, Р. В. Кулжинская // Федоровские чтения – 2012: матер. навч.-практ. конф. – Москва, 2012. – 198 С..

38. Шкребець, Р. В. Нові результати реологічних досліджень в патогенезі первинної ювенільної глаукоми при міопії високого ступеня / Р. В. Шкребець, В. Р. Овсянніков // Кубанський науковий медичний вісник. – 2013. – № 2. – С. 16 -18.

39. Шкребець, Р. В. Про вплив товщини рогівки на показники внутрішньоочного тиску при вимірюванні ВГД аппланационными методами / Р. В. Шкребець, Е. Н. Осипова, Е. О. Садовниченко // Федоровские чтения – 2013: матеріали навч.-практ. конф. – Москва, 2013. – С. 202.

40. Шкребець, Р. В. Особливості будови иридоцилиарной системи ока у пацієнтів з глаукомою в поєднанні з короткозорістю з позицій сучасних методів діагностики / Р. В. Шкребець, В. Р. Овсянніков // Журнал фундаментальної біології і медицини. – 2013. – № 1. – 52 С. -54.

41. Шкребець, Р. В. Патофізіологічні особливості клініки та лікування первинної глаукоми при короткозорості високого ступеня в осіб молодого віку: навч. — метод. посібник / Р. В. Шкребець, В. Р. Овсянніков, Р. В. Кулжинская. – Ростов нД: Вид-во РостГМУ, 2014. -103 с.

42. Шкребець, Р. В. Стан гліколізу та антиоксидантної системи в слізної рідини в осіб з глаукомою при короткозорості високого ступеня / Р. В. Шкребець, В. Р. Овсянніков // Медичний вісник Півдня Росії. – 2014. – № 2. – 120 С. -123.

Винаходи по темі дисертації

1. Пат. 2409318 РФ, МПК8 A61 B 810 Спосіб прогнозування розвитку глаукоми при прогресуючій короткозорості / Шкребець Р. В. – № 2009148017; заявл. 23.12.2009; опубл. 20.01.2011, Бюл. 2. – 6 с.

2. Пат. 2417371РФ, МПК8 G 01 N 33/48 Спосіб діагностики глаукоми у осіб з прогресуючою короткозорістю / Шкребець Р.Ст. – № 2010103493; заявл. 02022010; опубл. 27.04.2011, Бюл. 12. – 7 с.

3. Пат. 2428099 РФ, МПК8 A 61 B 3/10 Спосіб диференційної діагностики первинної відкритокутової глаукоми в осіб з прогресуючою короткозорістю / Шкребець Р. В. – № 2010112733; заявл. 01.04.2010; 10.09.2011, Бюл. 25. – 12 с.

4. Пат. 2432119 РФ, МПК8 A 61 B 810 Спосіб прогнозування ускладнень у осіб з прогресуючою короткозорістю / Шкребець Р. В. – № 201011174771; заявл. 30.04.2010; опубл. 27.10.2011, Бюл. 30. -6 с.

5. Пат. 2438670 РФ, МПК8 A 61 P 27/02, A 61 K 35/30, A 61 K 31/4178, A 61 K 31/245, A 61 K 31/167 Спосіб лікування ішемічного варіанти глаукоми у осіб з міопічною рефракцією / Шкребець Р. В.; Зростання держ. мед. ун-т. – № 2010153395; заявл. 24.12.2010; опубл. 10.01.2012, Бюл. 1. – 10 с.

6. Пат. 2449764 РФ, МПК8 A 61 P 27/06, A 61 K 31/48, A 61 K 31/16 A 61 F 9 Спосіб лікування дисциркуляторного варіанти глаукоми у осіб з міопічною рефракцією / Шкребець Р. В.; Зростання. держ. мед. ун-т–№ 2010146045; заявл.11.11.2010; опубл.10.05.2012, Бюл. 13.-5 с.

Коментарі:

Якщо ви вважаєте, що якесь повідомлення порушує Правила. ображає Вас як особистість, несе завідомо неправдиву інформацію, і має бути видалене, повідомте нам за адресою sergey@rae.ru

Додати коментар

Короткий опис статті: міопія високого ступеня інвалідності Вчені Росії. Дисертації. Шкребець Галина Василівна вчені, росія

Джерело: Шкребець Галина Василівна — Дисертації — Відомі вчені

Також ви можете прочитати