Розмір пенсії по інвалідності

19.09.2015

Розмір пенсії по інвалідності

24.12.2011 «Інваліди » 2 коментаря Оновлено: 06 лютого, 2015

Максимальний розмір пенсії для інваліда 1 та 2 групи становить три мінімальні розміри пенсії по старості, а для інваліда 3 групи — в розмірі мінімальної пенсії. Однак з цього правила є винятки: розмір пенсії по інвалідності для 1 і 2 групи підвищується на 1% за кожен рік роботи понад необхідного стажу для призначення пенсії за віком, але не більше 20%. Пенсія інваліду 1 і 2 групи, не має необхідного стажу, не може становити менше соціальної пенсії, тобто дві третини від мінімальної пенсії по старості.

Підставами для визнання громадянина інвалідом є :

  • порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами;
  • обмеження життєдіяльності (повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися або займатися трудовою діяльністю);
  • необхідність здійснення заходів соціального захисту громадянина.

Наявність однієї із зазначених ознак не є умовою, достатнім для визнання особи інвалідом. Рішення про визнання особи інвалідом або про відмову у встановленні інвалідності приймається повним складом спеціалістів, які беруть експертне рішення простою більшістю голосів.

Умови призначення пенсії по інвалідності залежить від причини втрати працездатності (Закон РРФСР «ПРО державні пенсії в РРФСР»). У разі професійного захворювання або трудового каліцтва пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості загального трудового стажу (досить пропрацювати навіть один день на підприємстві).

В інших випадках для встановлення інвалідності у разі загального захворювання необхідно наявність трудового стажу на час настання інвалідності. Виняток становлять молоді люди у віці до 20 років, які стали інвалідами. Їм пенсія може бути призначена незалежно від відпрацьованого часу. Так, якщо інвалідність настала у віці до 23 років, необхідний трудовий стаж тривалістю не менш 1 року, а віці 23 років і старше — один рік із збільшенням на 4 місяці за кожен повний рік віку, починаючи з 23 років, але не більше 15 років в цілому.

Інвалідам 1 та 2 групи пенсія може бути призначена та без необхідного стажу пропорційно відпрацьованому часу. Пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання встановлюється в таких розмірах: інвалідам 1 та 2 групи — 75%, 3 групи — 30% заробітку. Крім обмеження пенсії у відсотковому відношенні, вона обмежується також і в грошовому вираженні.

Пенсії по інвалідності 1 і 2 групи (як до мінімального, так і максимального розміру) можуть бути призначені надбавки. по догляду за інвалідом (якщо у нього 1 група, або є висновок лікаря, що він потребує стороннього догляду); на непрацездатних утриманців (якщо вони самі не отримують будь-якої пенсії).

Розмір надбавки по догляду і на кожного непрацездатного члена становить дві третини мінімальної пенсії по старості, а на інваліда 3 групи — одну другу мінімальної пенсії по старості. Крім того, підвищені надбавки можуть нараховуватися деяким окремим категоріям інвалідів, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, або необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, а також іншим категоріям інвалідів (визначити це можна, звернувшись до статті 110 Закону «Про державні пенсії в РРФСР», до інших законів, які встановлюють пільги для певної категорії осіб).

Пенсія по інвалідності може бути призначена раніше дня звернення за нею — з дня встановлення інвалідності за умови звернення за нею не пізніше 12 місяців з цього дня. Непрацездатним інвалідам, які не мають права на трудову пенсію, призначається так звана соціальна пенсія. Розмір соціальної пенсії для інвалідів 1 групи становить мінімальний розмір пенсії по старості, інваліда 2 групи — дві третини мінімальної пенсії по старості, а інваліда 3 групи — одну другу мінімальної пенсії по старості.

Короткий опис статті: друга група інвалідності

Джерело: Розмір пенсії по інвалідності

Також ви можете прочитати