Прогресуюча короткозорість високого ступеня

17.02.2017

Англійська мова 2-3 клас, Нимей В. Р.

Цілі та завдання

Іноземна мова — один з важливих і відносно нових предметів в системі підготовки сучасного молодшого школяра в умовах полікультурного і полиязычного світу. Поряд з російською мовою і літературним читанням він входить в число предметів філологічного циклу і формує комунікативну культуру школяра, сприяє її загальному мовному розвитку, розширенню кругозору і виховання.

Інтегративної метою навчання іноземної мови в початкових класах є формування елементарної комунікативної компетенції молодшого школяра на доступному для нього рівні в основних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Елементарна комунікативна компетенція розуміється як здатність і готовність молодшого школяра здійснювати міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями іноземної мови, що вивчається в усній та письмовій формі в обмеженому колі типових ситуацій і сфер спілкування, доступних для молодшого школяра. Отже, вивчення іноземної мови у початковій школі спрямоване на досягнення наступних цілей:

 • формування вміння спілкуватися іноземною мовою на елементарному рівні з урахуванням мовних можливостей та потреб молодших школярів в усній ( аудіювання і говоріння) та письмовій ( читання і письмо) формах;
 • прилучення дітей до нового соціального досвіду з використанням іноземної мови: знайомство молодших школярів з світом зарубіжних однолітків, з закордонним дитячим фольклором і доступними зразками художньої літератури; виховання доброзичливого ставлення до представників інших країн;
 • розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей молодших школярів, а також їх загальнонавчальних умінь; розвиток мотивації до подальшого оволодіння іноземною мовою;
 • виховання та різнобічний розвиток молодшого школяра засобами іноземної мови.

Діяльнісний характер предмета « Іноземна мова» відповідає природі молодшого школяра, що сприймає світ цілісно, емоційно і активно. Це дозволяє включати іншомовну мовленнєву діяльність на інші види діяльності, властиві дитині даного віку ( ігрову, пізнавальну, художню, естетичну тощо), дає можливість здійснювати різноманітні зв’язки з предметами, досліджуваними в початковій школі, і формувати міжпредметні загальнонавчальні вміння і навички.

Виходячи з сформульованих цілей, вивчення предмета « Іноземна мова» спрямоване на вирішення наступних завдань:

 • формування уявлень про іноземну мову як засіб спілкування, що дозволяє домагатися взаєморозуміння з людьми, що говорять/пишучими іноземною мовою, пізнавати нове через звучать і письмові тексти;
 • розширення лінгвістичного кругозору молодших школярів; освоєння елементарних лінгвістичних уявлень, доступних молодшим школярам і необхідних для оволодіння усній і письмовій промовою іноземною мовою на елементарному рівні;
 • забезпечення комунікативно-психологічної адаптації молодших школярів до нового мовного світу для подолання у подальшому психологічного бар’єру та використання іноземної мови як засобу спілкування;
 • розвиток особистісних якостей молодшого школяра, його уваги, мислення, пам’яті та уяви в процесі участі в модельованих ситуаціях спілкування, рольових іграх; в ході оволодіння мовним матеріалом;
 • розвиток емоційної сфери дітей в процесі навчальних ігор, навчальних вистав з використанням іноземної мови;
 • прилучення молодших школярів до нового соціального досвіду за рахунок програвання іноземною мовою різних ролей в ігрових ситуаціях, типових для сімейного, побутового, навчального спілкування;
 • розвиток пізнавальних здібностей, оволодіння умінням координованої роботи з різними компонентами навчально-методичного комплекту ( підручником, аудиоприложением, мультимедійним додатком і т. д.), вмінням роботи в парі, в групі.

Короткий опис статті: діалог про сім’ю англійською мовою Робочі програми -Англійська мова -Англійська мова 2-3 клас, Нимей В. Р. Робочі програми -Англійська мова -Англійська мова 2-3 клас, Нимей В. Р.

Джерело: Робочі програми -Англійська мова -Англійська мова 2-3 клас, Нимей В. Р.

Також ви можете прочитати