Про трудовий пенсії по інвалідності

20.09.2015

ПРО ТРУДОВИЙ ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Раніше автори розповідали, що трудова пенсія призначається Федеральним законом від 17 грудня 2001 року № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації», яким встановлені наступні види трудових пенсій:

— трудова пенсія по старості ( щодо умов призначення та розрахунку трудової пенсії по старості розказано вище);

— трудова пенсія по інвалідності ( розповімо в цьому підрозділі);

— трудова пенсія по втраті годувальника (розповімо в наступному підрозділі).

Трудова пенсія по інвалідності встановлюється у разі настання інвалідності за наявності обмеження здатності до трудової діяльності Ш, П або I ступеня, обумовленою за медичними показаннями.

Порядок визнання органами Державної медико-соціальної експертизи (МСЕК) громадянина інвалідом, порядок встановлення періоду інвалідності і ступеня обмеження до трудової діяльності, порядок встановлення часу настання інвалідності і причинно-наслідкового зв’язку інвалідності затверджується Урядом Російської Федерації і розглядається за місцем реєстрації (прописки) громадянина напрямком його для огляду в МСЕК.

Трудова пенсія по інвалідності може складатися з наступних частин:

— базової частини;

— страхової частини;

— накопичувальної частини.

Трудова пенсія по інвалідності встановлюється незалежно від причини інвалідності, тривалості страхового стажу застрахованої особи, продовження інвалідом трудової діяльності, а також від того, чи настала інвалідність у період роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи.

Розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності встановлено статтею 15 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації» в залежності від ступеня обмеження здатності до трудової діяльності і в подальшому періоді індексувався за Постановами Уряду (розмір на 2007 рік зазначений у дужках, коефіцієнти індексації наведено у попередньому підрозділі):

— при Ш ступені — 1800 рублів ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 2225 крб 44 коп. на місяць;

— при П ступеня — 900 рублів на місяць ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 1112 руб.72 коп. на місяць;

— при I ступені — 450 рублів на місяць ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 556 руб. 36 копійок) в місяць.

Розмір страхової частини трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою:

СЧ = ПК/(ТхК), де

СЧ — страхова частина трудової пенсії;

ПК — сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи на день, з якого йому призначається страхова частина трудової пенсії;

Т — кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості, відомості про це показники наведено у прикладі розрахунку трудової пенсії по старості, при цьому розмір страхової частини трудової пенсії по старості застрахованих осіб, які є одержувачами трудової пенсії по інвалідності в загальній складності не менше 10 років при припиненні виплати трудової пенсії по інвалідності до настання права на трудову пенсію по старості, не може бути менше розміру страхової частини трудової пенсії по інвалідності, який був встановлений застрахованій особі за станом на день, з якого їм була остаточно припинена виплата зазначеної частини цієї пенсії;

— ставлення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на дату, з якої застрахованій особі призначається трудова пенсія по інвалідності, до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше, ніж до 180 місяців.

При наявності пенсійних накопичень, врахованих у спеціальної частини індивідуального особового рахунку застрахованої особи, визнаного інвалідом, накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється цій застрахованій особі не раніше досягнення ним віку, передбаченого пунктом 1 статті 7 Федерального закону від 17 грудня 2001 року № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації», а саме для чоловіків, які досягли віку 60 років, і для жінок, які досягли віку 55 років.

Автори привели умови призначення трудової пенсії по інвалідності, які передбачені Главою П «Умови призначення трудових пенсій» (статті 7,8,9) названого закону.

Практично розрахунок трудової пенсії по інвалідності (базова і страхова частини трудової пенсії) мало чим відрізняється від наведеного в попередньому підрозділі з розрахунку трудової пенсії по старості, при цьому розрахунку вводиться додатковий коефіцієнт К.

У разі безстрокового встановлення страхової частини та (або) накопичувальної частини трудової пенсії по інвалідності кошти, відображені на індивідуальному особовому рахунку і (або) у його спеціальної частини, не враховуються при перерахунку відповідної частини зазначеної пенсії за заявою на перерахунок страхової частини трудової пенсії по інвалідності, а також після призначення накопичувальної частини трудової пенсії у встановлені законом строки (див. вище).

При повній відсутності у інваліда страхового стажу, у тому числі інвалідам з дитинства, а також у разі настання інвалідності внаслідок вчинення ним кримінально караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров’ю, які встановлені в судовому порядку, встановлюється соціальна пенсія по інвалідності відповідно до Федеральним законом від 15 грудня 2001 року № 166-ФЗ «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації».

Розмір соціальної пенсії встановлюється статтею 18 Федерального закону від 15 грудня 2001 року № 166-ФЗ «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» і призначається інвалідам з дитинства, які мають обмеження здатності до трудової діяльності Ш і П ступеня, інвалідам, які мають обмеження здатності до трудової діяльності Ш ступеня у розмірі 100 відсотків розміру базової частини трудової пенсії по інвалідності, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 статті 15 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації». Розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності наведено вище.

Особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпутам), і диспропорційним карликам, які мають обмеження до трудової діяльності Ш ступеня трудова пенсія по інвалідності і повній відсутності у інваліда страхового стажу призначається не раніше досягнення ними віку: чоловікам після досягнення віку 45 років і жінкам після досягнення віку 40 років, якщо вони мають страховий стаж відповідно не менше 20 і 15 років ( стаття 8 п. п. 4,5 та стаття 28 п. 5 названого закону).

Інвалідам по зору, які мають обмеження здатності до трудової діяльності Ш ступеня при повній відсутності страхового стажу трудова пенсії по інвалідності призначається чоловікам по досягненні віку 50 років і жінкам після досягнення віку 40 років.

Інвалідам внаслідок військової травми трудова пенсія по старості призначається достроково по досягненні віку 55 років — чоловікам і 50 років — жінкам, якщо вони мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років.

Особам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, визнані такими за законом, а саме зазначені в підпунктах 1,3 і 4 пункту 2 та пункті 9 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації» (з текстом закону Ви можете ознайомитись у розділі «Законодавство» на нашому сайті), розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності визначається за законом в таких сумах:

— при Ш ступені:

при наявності одного такого члена сім’ї — 2100 рублів (з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 2596 руб.35 коп. на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 2400 рублів ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 2967 руб. 26 коп. на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 2700 рублів ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 3338 руб. 16 коп. на місяць;

— при П ступеня:

при наявності одного такого члена сім’ї — 1200 рублів (з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 1483 руб. 63 коп. на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 1500 рублів ( з урахуванням індексації с1 квітня 2007 року встановлено розмір 1854 руб54 коп. на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 1800 рублів ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 2225 крб 44 коп. на місяць;

— при I ступені:

при наявності одного такого члена сім’ї — 750 рублів ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 927 руб. 27 коп. на місяць;

при наявності двох таких членів сім’ї — 1050 рублів (з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 1298 руб. 17 коп. на місяць;

при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 1350 рублів ( з урахуванням індексації з 1 квітня 2007 року встановлено розмір 1669 руб.08 коп. на місяць.

Трудова пенсія по інвалідності встановлюється з дня визнання особи інвалідом, якщо звернення за вказаною пенсією відбулося не пізніше, ніж через 12 місяців з цього дня (підпункт 2 пункт 4 стаття 19 закону).

Трудова пенсія по інвалідності встановлюється на строк, протягом якого відповідна особа визнання інвалідом, в тому числі і безстроково.

Перерахунок розміру базової частини трудової пенсії по інвалідності у зв’язку з зміною ступеня обмеження здатності до трудової діяльності проводиться в наступному порядку:

— при встановленні більш високого ступеня обмеження здатності до трудової діяльності — з дня винесення органом Державної служби медико-соціальної експертизи відповідного рішення;

— при встановленні більш низького ступеня обмеження здатності до трудової діяльності — з 1 числа місяця, наступного за місяцем, за який була встановлена попередня ступінь обмеження здатності до трудової діяльності (стаття 20 пункт 3 закону).

Заява пенсіонера про перерахунок розміру трудової пенсії розглядається не пізніше, ніж через п’ять днів з дня прийняття вказаної заяви з усіма необхідними документами. У разі відмови у задоволенні цієї заяви орган, що здійснює пенсійне забезпечення, не пізніше, ніж через п’ять днів з дня винесення відповідного рішення повідомляє про це заявника із зазначенням причини відмови та порядку оскарження та одночасно повертає всі документи (стаття 20 пункт 4 закону).

Як зазначалося вище трудова пенсія по інвалідності може складатися з трьох частин:

— базової частини ( про розміри цієї складової вказувалося вище);

— страхової частини (розрахунок страхової частини трудової пенсії по інвалідності ведеться на тих же умовах, що й аналогічний розрахунок трудової пенсії по старості, про який автори писали раніше, тобто наявність страхового стажу, у т. ч. загального трудового стажу, включеного в страховий стаж за станом на 1 січня 2002 року, проведення оцінки пенсійних прав шляхом конвертації (перетворення) у пенсійний капітал та облік РПК після 1 січня 2002 року на підставі даних індивідуального особового рахунку інваліда за станом на останню звітну дату звітного року або з урахуванням межрасчетного періоду на дату встановлення ступеня обмеження здатності до трудової діяльності, але з застосуванням коефіцієнта До за наведеною вище формулою);

— накопичувальної частини.

При наявності пенсійних накопичень, врахованих у спеціальної частини індивідуального особового рахунку застрахованої особи, визнаного інвалідом, накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється цій застрахованій особі не раніше досягнення ним віку, передбаченого для реалізації права на трудову пенсію по старості, тобто чоловікам, які досягли віку 60 років, і жінкам, які досягли віку 55 років.

Інвалідам з дитинства, які мають обмеження здатності до трудової діяльності Ш і П ступеня накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється незалежно від віку.

Особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпутам), і диспропорційним карликам накопичувальна частина трудової пенсії по інвалідності встановлюється не раніше досягнення віку 45 років для чоловіків і 40 років для жінок, якщо вони мають страховий стаж відповідно не менше 20 і 15 років.

Інвалідам по зору, які мають обмеження здатності до трудової діяльності Ш ступеня накопичувальна частина трудової пенсії встановлюється не раніше досягнення віку чоловікам 50 років і жінкам після 40 років, якщо вони мають страховий стаж відповідно не менше 15 і 10 років.

Наведені вище відомості по накопичувальної частини трудової відображені у пункті 5 статті 8 закону.

Кілька слів слід сказати про звернення громадян в пенсійні відділи територіальних управлінь ПФР з питання призначення трудової пенсії по інвалідності. Для оформлення даної пенсії застрахована особа повинна подати:

— довідку органу Державної медико-соціальної експертизи;

— паспорт;

— трудову книжку;

— страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування;

— свідоцтво про народження дитини (дітей) — для жінок;

— військовий квиток для чоловіків;

— ощадну книжку ( для перерахування пенсії в банк, за умови отримання в ньому пенсії).

Необхідно відзначити, що в пенсійний відділ за місцем реєстрації (прописки) інваліда повинен надійти відривний корінець від довідки МСЕК, що підтверджує факт настання інвалідності, або інвалід може сам подати цей відривний талон з МСЕК разом з іншими документами.

При поданні в пенсійний відділ перерахованих вище документів, а також при наявності повної виписки з індивідуального особового рахунку трудова пенсія по інвалідності може бути призначена в протягом 10 днів.

Вашій увазі надана загальна інформація про призначення трудової пенсії по інвалідності.

Про всіх питаннях, пов’язаних з призначенням трудової пенсії по інвалідності або соціальної пенсії застрахованій особі автори просять звертатися в пенсійні відділи територіальних управлінь Пенсійного фонду за місцем Вашої реєстрації (прописки).

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності Пенсійний Консультант: Все, що Ви хочете знати про пенсійну реформу пенсія, пенсійні накопичення, пенсійна реформа, пенсійні гроші, недержавний пенсійний фонд, пенсійні продукти, пенсійні інвестиції

Джерело: трудової пенсії по інвалідності

Також ви можете прочитати