Про пільги ветеранів, інвалідів війни, ветеранів бойових дій, відповідно до ФЗ «ПРО ВЕТЕРАНІВ.

19.09.2015

Про пільги для ветеранів, інвалідів війни, ветеранів бойових дій, відповідно до ФЗ «ПРО ВЕТЕРАНІВ»

Про пільги для ветеранів, інвалідів війни, ветеранів бойових дій, відповідно до ФЗ «ПРО ВЕТЕРАНІВ», « ПРО статус військовослужбовців».

Стаття 13 Соціальна підтримка ветеранів»

1. Соціальна підтримка ветеранів передбачає здійснення системи заходів,що включає:

— пенсійне забезпечення, виплату допомоги відповідно до законодавства Російської Федерації;

— отримання щомісячної грошової виплати;

— отримання і утримання житлових приміщень;

— оплату комунальних послуг;

— медичне, протезно-ортопедичне обслуговування.

2. При наявності у ветеранів права на отримання однієї і тієї ж форми соціальної підтримки з кількох підстав соціальна підтримка надається з однієї підстави за вибором ветерана, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Стаття 14. Заходи соціальної підтримки інвалідів війни.

1, Інвалідам війни надаються такі заходи соціальної підтримки:

— пільги по пенсійному забезпеченню відповідно до законодавства;

— забезпечення за рахунок коштів федерального бюджету житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни, які потребують поліпшення житлових умов, що встали на облік до 1 січня 2005 року, яке здійснюється у відповідності з положеннями статті 23 цього закону. Інваліди Великої вітчизняної війни мають право на отримання заходів соціальної підтримки щодо забезпечення житлом один раз. Інваліди бойових дій, які стали на облік після 1 січня 2005 року, забезпечуються житлом відповідно до житловим законодавством

Російської Федерації;

— позачергове встановлення квартирного телефону;

— перевага при вступі в житлові, житлово-будівельні, гаражні кооперативи, садівничі городні та дачні некомерційні об’єднання громадян;

— оплата в розмірі 50 відсотків займаної загальної площі житлових приміщень (в комунальних квартирах — займаної житлової площі житлових приміщень (в комунальних квартирах — займаної житлової площі), в тому числі членів сімей інвалідів війни, спільно з ними проживають. Заходи соціальної підтримки з оплати житла надаються особам, які проживають у будинках незалежно від виду житлового фонду;

— оплата в розмірі 50 відсотків комунальних послуг (водопостачання, водовідведення, вивезення побутових та інших відходів, газ, електрична, теплова енергія — межах нормативів споживання зазначених послуг, встановленими органами місцевого самоврядування); інвалідам війни, які проживають у будинках, що не мають центральне опалення, — палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, та транспортних послуг для доставки цього палива. Забезпеченням паливом інвалідів війни проводиться у першочерговому порядку. Заходи соціальної підтримки з оплати зазначених послуг надаються незалежно від виду житлового фонду;

— збереження обслуговування у поліклініках та інших медичних закладах, до яких зазначені особи були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію, а також позачергове надання медичної допомоги за програмами державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги (у тому числі щорічне диспансерне обстеження) у федеральних закладах охорони здоров’я (у тому числі в госпіталях ветеранів війни) у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. А в поліклініках і

інших медичних установах суб’єктів Російської Федерації — законами та іншими нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації;

— забезпечення протезами (крім зубних протезів) та протезно-ортопедичними виробами;

— використання щорічної відпустки у зручний для них час та надання відпустки без збереження заробітної плати строком до 60 календарних днів в році. Інвалідам війни I і II групи при недостатності щорічної додаткової відпусток для лікування та проїзду до санаторно-курортні організації і назад дозволяється видавати листки тимчасової непрацездатності на необхідну кількість днів та здійснювати виплату допомог по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок надана путівка;

— позачергове користування всіма видами послуг установ зв’язку, культурно — освітніх і спортивно-оздоровчих установ, позачергове придбання квитків на всі види транспорту. Позачергове обслуговування підприємствами роздрібної торгівлі та побутового обслуговування;

— позачерговий прийом в будинки-інтернати для престарілих і інвалідів, центри соціального обслуговування, на обслуговування відділеннями соціальної допомоги на дому.

Стаття 15. Заходи соціальної підтримки учасників Великої Вітчизняної війни.

1. Учасникам Великої Вітчизняної війни з числа осіб, зазначених у підпунктах «а» — «ж» і «и» підпункту 1 пункту 1 статті 2 цього закону, надаються такі заходи соціальної підтримки:

— пільги по пенсійному забезпеченню відповідно до законодавства;

— забезпечення за рахунок коштів федерального бюджету житлом учасників Великої Вітчизняної війни, які потребують поліпшення житлових умов, яке здійснюється у відповідності з положеннями статті 23 цього закону. Учасники Великої вітчизняної війни мають право на отримання заходів соціальної підтримки щодо забезпечення житлом один раз;

— оплата в розмірі 50 відсотків займаної загальної площі житлових приміщень (в комунальних квартирах — займаної житлової площі житлових приміщень (в комунальних квартирах — займаної житлової площі), в тому числі членів сімей інвалідів війни, спільно з ними проживають. Заходи соціальної підтримки з оплати житла надаються особам, які проживають у будинках незалежно від виду житлового фонду;

— оплата в розмірі 50 відсотків комунальних послуг (водопостачання, водовідведення, вивезення побутових та інших відходів, газ, електрична та теплова енергія — межах нормативів споживання зазначених послуг, що встановлені органами місцевого самоврядування); інвалідам війни, які проживають у будинках, що не мають центральне опалення, — палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, та транспортних послуг для доставки цього палива. Забезпеченням паливом інвалідів війни проводиться у першочерговому порядку.

Заходи соціальної підтримки з оплати зазначених послуг надаються незалежно від виду житлового фонду;

— позачергове встановлення квартирного телефону;

— перевага при вступі в житлові, житлово-будівельні, гаражні кооперативи, садівничі городні та дачні некомерційні об’єднання громадян;

— збереження обслуговування у поліклініках та інших медичних закладах, до яких зазначені особи були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію, а також позачергове надання медичної допомоги за програмами державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги (у тому числі щорічне диспансерне обстеження) у федеральних закладах охорони здоров’я (у тому числі в госпіталях ветеранів війни) у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. А поліклініках і

інших медичних установах суб’єктів Російської Федерації — законами та іншими нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації;

— забезпечення протезами (крім зубних протезів) та протезно-ортопедичними виробами;

— використання щорічної відпустки у зручний для них час та надання відпустки без збереження заробітної плати строком до 35 календарних днів в році.

— позачерговий прийом в будинки-інтернати для престарілих і інвалідів, центри соціального обслуговування, на обслуговування відділеннями соціальної допомоги на дому.

2. Учасникам Великої Вітчизняної війни, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин (крім осіб, інвалідність яких настала унаслідок їх протиправних дій), надаються заходи соціальної підтримки інвалідів війни відповідно до встановленої групи інвалідності без додаткового експертного медичного огляду.

Стаття 16. Заходи соціальної підтримки ветеранів бойових дій.

1. Ветеранам бойових дій із числа осіб, зазначених у підпунктах 1-4 1 статті 3 цього закону, надаються такі заходи соціальної підтримки:

— пільги по пенсійному забезпеченню відповідно до законодавства;

— забезпечення за рахунок коштів федерального бюджету житлом ветеранів бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, що встали на облік до 1 січня 2005 року, яке здійснюється у відповідності з положеннями статті 23 цього закону.

Ветерани бойових дій, які стали на облік після 1 січня 2005 року, забезпечуються житлом відповідно до житловим законодавством Російської Федерації;

— оплата в розмірі 50 відсотків займаної загальної площі житлових приміщень (в комунальних квартирах — займаної житлової площі житлових приміщень (в комунальних квартирах — займаної житлової площі), в тому числі членів сімей ветеранів бойових дій, спільно з ними проживають. Заходи соціальної підтримки з оплати житла надаються особам, які проживають у будинках незалежно від виду житлового фонду;

— першочергового встановлення квартирного телефону;

— перевага при вступі в житлові, житлово-будівельні, гаражні кооперативи, садівничі, городницькі і дачні некомерційні об’єднання громадян;

— збереження обслуговування у поліклініках та інших медичних закладах, до яких зазначені особи були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію, а також позачергове надання медичної допомоги за програмами державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги (у тому числі щорічне диспансерне обстеження) у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, а у поліклініках та інших медичних установах суб’єктів Російської Федерації – законами та іншими нормативними актами суб’єктів Російської Федерації;

— забезпечення протезами (крім зубних протезів) та протезно-ортопедичними виробами;

— використання щорічної відпустки у зручний для них час та надання відпустки без збереження заробітної плати строком до 35 календарних днів в році;

— переважне користування всіма видами послуг установ зв’язку, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ, позачергове придбання квитків на всі види транспорту;

— навчання за місцем роботи на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації за рахунок коштів роботодавця;

— прийом поза конкурсом до державних освітні установи вищого й середнього професійної освіти. На курси навчання відповідним професіям, виплата спеціальних стипендій. Студентам з числа ветеранів бойових дій, які навчаються у зазначених освітніх установах;

— позачерговий прийом в будинки-інтернати для престарілих і інвалідів, центри соціального Обслуговування, на обслуговування відділеннями соціальної допомоги на дому.

2. Ветеранам бойових дій з числа зазначених осіб у підпункті 5 пункту 1 статті 3 цього закону, надаються такі заходи соціальної підтримки:

— збереження обслуговування у поліклініках та інших медичних закладах, до яких зазначені особи були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію, а також позачергове надання медичної допомоги за програмами державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги (у тому числі щорічне диспансерне обстеження) у федеральних закладах охорони здоров’я (у тому числі в госпіталях ветеранів війни) у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, а поліклініках та інших медичних установах суб’єктів Російської Федерації — законами та іншими нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації;

— при наявності медичних показань переважне забезпеченнями путівками в санаторно — курортні організації;

— перевага при прийомі в садівничі, городницькі і дачні некомерційні об’єднання, встановлення квартирного телефону;

— використання щорічної відпустки у зручний для них час та надання відпустки без збереження заробітної плати строком до 35 календарних днів в році;

— навчання за місцем роботи на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації за рахунок коштів роботодавця;

— виплата спеціальних стипендій студентам з числа ветеранів бойових дій, які навчаються в державних освітніх установах професійної освіти;

— забезпечення за рахунок коштів федерального бюджету житлом інвалідів, які потребують поліпшення житлових умов, що встали на облік до 1 січня 2005 року, яке здійснюється у відповідності з положеннями статті 23 цього закону. Інвалідів бойових дій, що встали на облік після 1 січня 2005 року, забезпечуються житлом відповідно до житловим законодавством Російської Федерації;

3. Ветеранам бойових дій із числа осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 1 статті 3 цього закону надаються такі заходи соціальної підтримки:

— при наявності медичних показань переважне забезпечення путівками до санаторно — курортні організації;

— перевага при прийомі в садівничі, городницькі і дачні некомерційні об’єднання, встановлення квартирного телефону;

— використання щорічної відпустки у зручний для них час;

Стаття 25. Додаткові соціальні гарантії і компенсації, що надаються військовослужбовцям, які виконують обов’язки військової служби в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах, та членам їх сімей:

— На членів сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні завдань в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах, поширюються соціальні гарантії та компенсації, що діють стосовно членів сімей військовослужбовців, загиблих у Великій Вітчизняній війні.

1. Пенсія по інвалідності учасникам Великої Вітчизняної війни призначаються в наступному

розмір:

Інвалідам 1 групи — 250 відсотків розміру соціальної пенсії, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 статті 18 цього закону:

Інвалідам 2 групи — 200 відсотків розміру соціальної пенсії, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 статті 18 цього закону;

2. Пенсія по інвалідності громадянам, нагородженим знаком «Жителю блокадного Ленінграда», Призначається у такому розмірі:

Інвалідам 1 групи — 200 відсотків розміру соціальної пенсії, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 статті 18 цього закону:

Інвалідам 2 групи — 150 відсотків розміру соціальної пенсії, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 статті 18 цього закону;

Інвалідам. 3 групи — 100 відсотків розміру соціальної пенсії, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 статті 18 цього закону;

3. Інвалідам. на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1,3-5 пункту 3 статті 8 цього закону, розмір пенсії за інвалідності визначається виходячи з розміру соціальної пенсії, зазначеного підпункту 1 пункту 1 статті 18 цього закону, збільшеного на 854 рубля в місяць на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Стаття 24. Надання ритуальних послуг.

1. Поховання загиблих (померлих) учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів бойових дій. Інвалідів війни, ветеранів військової служби здійснюється в місцях поховання з урахуванням їх побажань родичів 9военнослужащих — з відданням військових почестей). Для зазначених категорій ветеранів витрати. Пов’язані з підготовкою до перевезення тіла, перевезенням тіла до місця поховання, преміюванням, похованням, виготовленням і установкою надгробного пам’ятника, відшкодовуються за рахунок коштів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі оборони, інших федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова і прирівняна до неї служба.

Короткий опис статті: 3 група інвалідності пільги

Джерело: Про пільги для ветеранів, інвалідів війни, ветеранів бойових дій, відповідно до ФЗ «ПРО ВЕТЕРАНІВ» | Громадська організація ветеранів (інвалідів) війни і військової служби Республіки Татарстан

Також ви можете прочитати