Про допомогу по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

14.09.2015

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

Повний текст присутній у бібліотеці НОРМАТИВ™ PRO» ПЕРЕГЛЯНУТИ


КОНВЕНЦІЯ 128

Конвенція про допомоги по інвалідності,

по старості та з нагоди втрати годувальника *

Генеральна Конференція Міжнародної Організації Праці, скликана в Женеві Адміністративною Радою Міжнародного Бюро Праці та зібралася 7 червня 1967 року на свою п’ятдесят першу сесію, ухваливши прийняти ряд пропозицій щодо перегляду Конвенції 1933 року про страхування по старості в промисловості і т. д. Конвенції 1933 року про страхування по старості у сільському господарстві, Конвенції 1933 року про страхування по інвалідності в промисловості і т. д. Конвенції 1933 року про страхування по інвалідності у сільському господарстві, Конвенції 1933 року про страхів?

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1

У цій Конвенції:

a) термін «законодавство» означає будь-які закони та постанови, а також правила в галузі соціального забезпечення;

b) термін «установлений» означає визначений законодавством країни або на підставі законодавства країни;

c) термін «промислове підприємство» охоплює всі підприємства, що відносяться до наступних галузях економічної діяльності: добувна промисловість; обробна промисловість; будівництво; електроенергія, газ, водопостачання та санітарні служби; транспорт, складське господарство і служби зв’язку;

d) термін «проживання» означає звичайне проживання на території Члена Організації; термін «житель» означає особу, яка звичайно проживає на території Члена Організації;

e) термін «на утриманні» відноситься до передбачуваного стану залежності, який існує в установлених випадках;

f) термін «дружина» означає дружину, що перебуває на утриманні свого чоловіка;

g) термін «удова» означає жінку, яка перебувала на утриманні свого чоловіка на момент його смерті;

h) термін «дитина» охоплює:

i). дитину молодшу віку закінчення обов’язкової шкільної освіти або молодшу 15 років, причому враховується більш високий вік;

ii). ii) дитину молодшу встановленого віку, але старше віку, зазначеного в абзаці i) цього підпункту, який проходить курси учнівства або продовжує своє навчання, або ж страждає хронічним захворюванням, або є інвалідом, що не дозволяє їй займатися будь-якою діяльністю, що приносить дохід; проте вимоги Конвенції вважатимуться виконаними, якщо національне законодавство визначає цей термін просто як охоплюю?

i) термін «стаж» означає, залежно від того, як це може бути встановлено, або період, протягом якого сплачувалися внески, або стаж роботи, або тривалість проживання в даній країні, або будь-яке поєднання цих умов;

j) термін «допомоги, обумовлені сплатою внесків» і «допомоги, не обумовлені сплатою внесків» означають, відповідно, допомоги, надання яких залежить або не залежить від прямої фінансової участі підлягають забезпеченню осіб або їх роботодавців або ж від стажу професійної діяльності.

Стаття 2

1. Кожний Член Організації, щодо якого ця Конвенція знаходиться в силі, дотримується:

a) положення розділу I;

b) положення принаймні одного з розділів II, III і IV;

c) відповідні положення розділів V і VI;

d) положення розділу VII.

2. Кожний Член Організації зазначає у своєму документі про ратифікацію, у відношенні яких з розділів II – IV він приймає на себе зобов’язання Конвенції.

Стаття 3

1. Кожний Член Організації, що ратифікував цю Конвенцію, може згодом повідомити Генерального Директора Міжнародного Бюро Праці про те, що він приймає на себе зобов’язання, що випливають з Конвенції, у відношенні одного або декількох розділів II – IV, які не були зазначені в його документі про ратифікацію.

2. Зобов’язання, передбачені в пункті 1 цієї статті, вважаються невід’ємною частиною документа про ратифікацію і мають однакову з ним чинності з дня повідомлення.

Стаття 4

1. Шляхом заяви, яка супроводжує документ про ратифікацію, будь-який Член Організації, економіка якого ще не досягла достатнього ступеню розвитку, може скористатися тимчасовими вилученнями, передбаченими в наступних статтях: стаття 9, пункт 2; стаття 13, пункт 2; стаття 16, пункт 2; стаття 22, пункт 2. У будь-якому такому заяві наводяться причини для таких вилучень.

2. Кожний Член Організації, що зробив заяву згідно з пунктом 1 цієї статті, зазначає у своїх доповідях про застосування Конвенції, що подаються відповідно до статті 22 Статуту Міжнародної Організації Праці, щодо кожного такого вилучення:

a) що причини для такого вилучення все ще існують;

b) або що, починаючи з певної дати, він відмовляється від свого права допускати вищезазначені вилучення.

3. Кожний Член Організації, який зробив заяву на підставі пункту 1 цієї статті, збільшує, по мірі того, як це дозволяють обставини, кількість охоплених працівників.

Стаття 5

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника ) Коли для проведення в життя будь-якого з розділів II – IV цієї Конвенції, зазначених у документі про ратифікацію, Член Організації зобов’язаний надати забезпечення встановленої категорії осіб, що становить не менше певного відсотка всіх працюючих за наймом або всього самодіяльного населення, то до прийняття зобов’язання про проведення в життя цього розділу він засвідчується, що відповідний відсоток досягнуто.

Стаття 6

При проведенні в життя положень розділів II, III або IV цієї Конвенції, будь-який Член Організації може брати до уваги захист, що надається за допомогою страхування, яке хоча і не є обов’язковим за законом щодо осіб, які підлягають забезпеченню, але:

a) контролюється державними органами або знаходиться у відповідності з встановленими нормами під спільним керівництвом роботодавців і працівників;

b) охоплює значне коло осіб, заробіток яких не перевищує заробітку кваліфікованого робітника чоловічої статі;

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

c) задовольняє, у сукупності з іншими видами забезпечення, якщо такі існують, відповідним положенням Конвенції.

Розділ II. Допомога по інвалідності

Стаття 7

Кожний Член Організації, відносно якого цей розділ Конвенції знаходиться в силі, забезпечує підлягає забезпеченню особам надання допомоги по інвалідності, у відповідності з наступними статтями цього розділу.

Стаття 8

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника Охоплюваний випадок включає нездатність встановленої ступеня займатися будь-якою було оплачуваною діяльністю, коли передбачається, що ця нездатність буде постійною або коли вона не усувається до моменту закінчення встановленого періоду тимчасової або первісної непрацездатності.

Стаття 9

1. Забезпеченню підлягають такі особи:

a) або всі, хто працює за наймом, включаючи учнів;

b) або встановлені категорії самодіяльного населення, які становлять не менш як 75 відсотків всього самодіяльного населення;

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника c) або всі жителі або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж, встановлених згідно з положеннями статті 28.

2. Коли в силі знаходиться заява, зроблена на підставі статті 4, забезпеченню підлягають такі особи:

a) або встановлені категорії працюючих за наймом, які становлять не менш ніж 25 відсотків усіх працюючих за наймом;

b) або встановлені категорії працюючих за наймом на промислових підприємствах, які становлять не менше 50 відсотків усіх працюючих за наймом на промислових підприємствах.

Стаття 10

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

Допомога по інвалідності надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином:

a) коли забезпеченням охоплено працюють за наймом, або категорії самодіяльного населення, – згідно з положеннями статті 26 або статті 27;

b) коли забезпеченням охоплено всіх жителів або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – згідно з положеннями статті 28.

Стаття 11

1. Допомога, зазначена у статті 10, у разі настання охоплюваного випадку забезпечується принаймні:

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника a) підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правилами стаж, який може бути 15-річним стажем сплати внесків або роботи за наймом або 10-річним стажем проживання в країні;

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правилами трирічний стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено встановлену середньорічна або річне число внесків.

2. Коли виплата допомоги по інвалідності обумовлюється мінімальним стажем сплати внесків, роботи за наймом або проживання, скорочена допомога забезпечується принаймні:

a) підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правилами п’ятирічний стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання;

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими правилами трирічний стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено половину середньорічної або річного числа внесків, установленого згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

3. Положення пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до цього розділу для відповідного типового одержувача, видається, щонайменше, тим підлягає забезпеченню особам, які набули згідно з установленими правилами п’ятирічний стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання в країні.

4. Відсотки, зазначені в додатку до розділу V, можуть бути пропорційно скорочені у тих випадках, коли стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання, необхідний для отримання відповідного скороченому відсотку допомоги, перевищує п’ять років, але не менше 15 років сплати внесків або роботи за наймом або 10 років проживання; скорочена пенсія виплачується у відповідності з пунктом 2 цієї статті.

5. Положення пункту 1 і 2 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, видається, щонайменше, тим підлягає забезпеченню особам, які набули згідно з установленими правилами стаж сплати внесків або роботи за наймом, який не перевищує п’яти років у встановленому мінімальному віці і який може бути збільшений з підвищенням віку, але не може перевершити встановлене максимальне число років.

Стаття 12

Допомога, зазначена у статтях 10 і 11, надається протягом всієї тривалості охоплюваного випадку або до тих пір, поки дана особа не набуде право на отримання пенсії по старості.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника ) Стаття 13

1. Кожний Член Організації, для якого розділу II цієї Конвенції знаходиться в силі, у встановлених умовах:

a) створює служби відновлення працездатності, метою яких є підготовка інвалідів до поновлення їхньої попередньої діяльності в усіх випадках, коли це можливо, або, якщо це неможливо, до іншої, найбільш придатного оплачуваній праці з урахуванням їх можливостей і здібностей;

b) вживає заходів для того, щоб сприяти влаштуванню інвалідів на підходящу роботу.

2. Коли є чинною заява, зроблена на підставі статті 4, Член Організації може допускати винятки з положень пункту 1 цієї статті.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

III. Допомога по старості

Стаття 14

Кожний Член Організації, відносно якого цей розділ Конвенції знаходиться в силі, забезпечує підлягає забезпеченню особам допомога по старості згідно з нижченаведеними статтями даного розділу.

Стаття 15

1. Охоплюваним випадком є досягнення встановленого віку.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

2. Встановлений вік не перевищує 65 років. Проте компетентний орган влади може встановити більш високу вікову межу з належним урахуванням демографічних, економічних та соціальних критеріїв, підтверджуваних статистикою.

3. Якщо встановлений вік дорівнює 65 років або старше, вік знижується за певних умов відносно осіб, котрі були зайняті на таких роботах, які для цілей надання допомоги по старості національне законодавство розглядає як важкі або шкідливі.

Стаття 16

1. Забезпеченню підлягають такі особи:

a) або всі, хто працює за наймом, включаючи учнів;

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

b) або встановлені категорії самодіяльного населення, які становлять не менш як 75 відсотків всього самодіяльного населення;

c) або всі жителі або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж, встановлених згідно з положеннями статті 28.

2. Коли в силі знаходиться заява, зроблена на підставі статті 4, забезпеченню підлягають такі особи:

a) або встановлені категорії працюючих за наймом, які становлять не менш ніж 25 відсотків усіх працюючих за наймом;

b) або встановлені категорії працюючих за наймом на промислових підприємствах, які становлять не менше 50 відсотків усіх працюючих за наймом на промислових підприємствах.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника Стаття 17

Допомога по старості представляється у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином:

a) коли забезпеченням охоплено категорії працюючих за наймом, або категорії самодіяльного населення, – згідно з положеннями статті 26 або статті 27;

b) коли забезпеченням охоплено всіх жителів або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – згідно з положеннями статті 28.

Стаття 18

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника ) 1. Допомога, зазначена у статті 17, забезпечується принаймні:

a) підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула згідно з установленими правилами стаж, який може бути 30-річним стажем сплати внесків або роботи за наймом або 20-річним стажем проживання в країні;

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула встановлений стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено встановлену середньорічну кількість внесків.

2. Коли виплата допомоги по старості обумовлюється мінімальним стажем сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога забезпечується принаймні:

a) підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула згідно з установленими правилами 15-річний стаж сплати внесків або роботи за наймом;

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

b) коли в принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення – підлягає забезпеченню особі, яка до охоплюваного випадку набула встановлений стаж сплати внесків і за яку в період її працездатного віку було внесено половину середньорічної кількості внесків, установленого згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті.

3. Положення пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до цього розділу для відповідного типового одержувача, видається, щонайменше, тим підлягає забезпеченню особам, які набули згідно з установленими правилами 10-річний стаж сплати внесків або роботи за наймом, або 5-річний стаж проживання в країні.

4. Відсотки, зазначені в додатку до розділу V, можуть бути пропорційно скорочені у тих випадках, коли стаж сплати внесків або роботи за наймом, необхідний для отримання відповідного скороченому відсотку допомоги, перевищує 10 років сплати внесків або роботи за наймом, або 5 років проживання, але не менше 30 років сплати внесків або роботи за наймом або 20 років проживання; якщо такий стаж перевищує 15 років сплати внесків або роботи за наймом, то виплачується скорочена допомога згідно з пунктом 2 цієї статті.

Стаття 19

Допомога, визначена в статтях 17 і 18, надається протягом усієї тривалості охоплюваного випадку.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника Розділ IV. Посібник з нагоди втрати годувальника

Стаття 20

Кожний Член Організації, відносно якого цей розділ Конвенції знаходиться в силі, забезпечує підлягає забезпеченню особам надання допомоги з нагоди смерті годувальника згідно з нижченаведеними статтями цього розділу.

Стаття 21

1. Охоплюваний випадок включає втрату засобів до існування вдовою або дитиною в результаті смерті годувальника.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника 2. Для вдови право на допомогу може обумовлюватися досягненням встановленого віку. Такий вік не може бути вище віку, встановленого для одержання допомоги по старості.

3. Ніякого вимоги щодо віку не встановлюється, якщо вдова:

a) є інвалідом в установленому понятті, або

b) виховує дитину, який перебував на утриманні померлого.

4. Для того, щоб вдова, яка не має дітей, могла мати право на допомогу з нагоди втрати годувальника, може вимагатися певна тривалість перебування в шлюбі з померлим.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

Стаття 22

1. Забезпеченню підлягають такі особи:

a) або дружини, діти та інші встановлені національним законодавством утриманці будь-годувальників, які працювали за наймом або колишніх учнями;

b) або дружини, діти та інші встановлені національним законодавством утриманці годувальників, які належали до встановлених категорій самодіяльного населення, які становлять не менш як 75 відсотків всього самодіяльного населення;

c) або всі вдови, всі діти і всі інші встановлені національним законодавством утриманці, які втратили годувальників, які проживають у країні і, якщо це застосовно, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж, встановлених згідно з положеннями статті 28.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника ) 2. Коли в силі знаходиться заява, зроблена на підставі статті 4, забезпеченню підлягають принаймні такі особи:

a) або дружини, діти і, як це може бути встановлено законом, інші утриманці годувальників, які належали до встановлених категорій працюючих за наймом, які становлять не менше 25 відсотків всіх працюючих за наймом;

b) або дружини, діти і, як це може бути встановлено законом, інші утриманці годувальників, які належали до встановлених категорій працюючих за наймом на промислових підприємствах, які становлять не менше 50 відсотків усіх працюючих за наймом на промислових підприємствах.

Стаття 23

Посібники з нагоди втрати годувальника надаються у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким чином:

a) коли забезпеченням охоплено категорії працюючих за наймом, або категорії самодіяльного населення, – згідно з положеннями статті 26 або статті 27;

b) коли забезпеченням охоплено всіх жителів або ті жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – згідно з положеннями статті 28.

Стаття 24

1. Допомога, визначена у статті 23, забезпечується в охоплюваному випадку щонайменше:

a) або підлягає забезпеченню особі, годувальник якої мав у відповідності з установленими правилами стаж, який може бути 15-річним стажем сплати внесків або роботи за наймом або 10-річним стажем проживання; однак стосовно допомоги, що виплачується вдові, натомість такого стажу може вимагатися наявність встановленого терміну проживання такої вдови в даній країні;

b) або, коли в принципі забезпеченню підлягають дружини і діти всіх осіб, що належать до самодіяльного населення, – підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув на підставі встановлених правил трирічний стаж сплати внесків і за годувальника якого під час його працездатного віку було внесено встановлену середньорічна або річне число внесків.

2. Коли виплата допомоги з нагоди втрати годувальника обумовлюється мінімальним стажем сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога забезпечується принаймні:

a) або підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених правил 5-річний стаж сплати внесків або роботи за наймом;

b) або, коли в принципі забезпеченню підлягають дружини і діти всіх осіб, що належать до самодіяльного населення, – підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув на підставі встановлених правил трирічний стаж сплати внесків, за умови що за даного годувальника під час його працездатного віку було внесено половину середньорічної або річного числа внесків, установленого згідно з підпунктом b) пункту 1 цієї статті.

3. Вимоги пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, але на 10 відсотків менша від розміру, зазначеного в додатку до цього розділу для відповідного типового одержувача, забезпечується щонайменше підлягає забезпеченню особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених правил 5-річний стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання в країні.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

4. Пропорційне скорочення відсотка, зазначеного в додатку до розділу V, може бути здійснене в тому разі, коли стаж сплати внесків, роботи за наймом або проживання, що дає право на допомогу, що відповідає скороченому відсотку, перевищує п’ять років, але не менше 15 років сплати внесків або роботи за наймом, або 10 років проживання; якщо таким стажем є стаж сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога виплачується відповідно до пункту 2 цієї статті.

5. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога, обчислену відповідно до положень розділу V, видається щонайменше підлягає забезпеченню особі, годувальник якої виконав у відповідності з установленими правилами стаж сплати внесків або роботи за наймом, який не перевищує п’яти років у встановленому мінімальному віці і який з підвищенням віку може бути збільшений, але не може перевершити встановлене максимальне число років.

Стаття 25

Допомога, визначена в статтях 23 і 24, надається протягом усієї тривалості охоплюваного випадку.

Розділ V. Норми періодичних виплат допомог

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника ) Стаття 26

1, При періодичних виплатах, до яких застосовується ця стаття, ставка допомоги, що виплачується в охоплюваному випадку, збільшена на суму будь-якої сімейної допомоги, що виплачується під час охоплюваного випадку, становить відносно даного випадку для типового одержувача, визначеного в додатку до цього розділу, принаймні зазначений в атом додатку відсоток від загальної суми колишніх доходів одержувача допомоги або його годувальника та від суми будь-яких сімейних допомог, що виплачуються підлягає забезпеченню особі, яка має оді?

2. Колишні заробітки одержувача допомоги або його годувальника обчислюються у відповідності з встановленими правилами, і там, де підлягають забезпеченню особи або їх годувальники поділяються на категорії за розмірами заробітку, розмір їх колишнього заробітку може обчислюватися виходячи із базового заробітку тієї категорії, до якої вони належали.

3. Можуть бути встановлені максимальні ставки для допомоги або для розміру заробітку, прийнятого до уваги для обчислення допомоги, за умови, що ці максимальні межі встановлюються таким чином, щоб у тому разі, коли попередній заробіток одержувача допомоги або його годувальника дорівнює заробітної плати кваліфікованого робітника чоловічої статі або нижче її, дотримувалися положення пункту 1 цієї статті.

4. Попередній заробіток одержувача допомоги або його годувальника, заробітна плата кваліфікованого робітника чоловічої статі, розмір допомоги та будь-які родинні допомоги обчислюються на основі одного й того ж періоду часу.

Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

5. Для інших одержувачів розмір допомоги обчислюється у розумному співвідношенні з розміром допомоги типового одержувача.

6. Для цілей цієї статті кваліфікованим робітником чоловічої статі є:

a) слюсар або токар на машинобудівному підприємстві, крім електротехнічне машинобудування;

b) особа, що вважається типовою для кваліфікованої праці, обрана відповідно до положення

Повний текст документа в форматі MS Word з усіма зображеннями міститься у Професійній нормативно-правової бібліотеки «НОРМАТИВ™ PRO»

Цей текст документа служить тільки для отримання уявлення про цьому документі, не є повним і не містить зображень.

Короткий опис статті: допомога по інвалідності Про допомоги по інвалідності, по старості та у разі втрати годувальника ,Про допомогу по інвалідності, по старості та у разі втрати годувальника,

Джерело: Про допомоги по інвалідності, по старості і в разі втрати годувальника

Також ви можете прочитати