Правова консультація: Інвалідність . Медичний портал «Здоровя України.

17.09.2015

Остання консультація

юрист

інформація про консультанта

Доброго дня! Згідно з положеннями п. 4.1 Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», направлення хворого для огляду до МСЕК (далі — комісія) здійснюють лікарсько-консультаційні комісії (далі — ЛКК) лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або лікування при наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чі протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворювання або його ускладненнями за останні дванадцять місяців.

Згідно з п. 6, 7 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1317, комісія за участю представників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань приймає рішення щодо продовження строку тимчасової непрацездатності особам, що звертаються для встановлення інвалідності, у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв’язку з одним і тим ж захворювання протягом п’яти місяців з перервою за останніх 12 місяців.

Комісія проводити огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п’яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності.

Відповідно до п. 4.4. Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», особам, не визнаним інвалідами:

— у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;

— у разі визнання їх непрацездатними листок непрацездатності продовжується ЛКК лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК.

Таким чином, після проведеного огляду, Вам може бути продовжено рядків тимчасової непрацездатності або Вас може бути визнано працездатним. За наявності відповідних умов Вам, також, може бути встановлено групу інвалідності.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інвалідність — міра втрати здоров’я у зв’язку із захворювання, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи. Визначення міри втрати здоров’я, ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму і групи інвалідності проводитися на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи шляхом проведення медико-соціальної експертизи, що проводитися медико-соціальними експертними комісіями .

Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317, встановлено оціночні критерії відповідно до яких, в залежності від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності, встановлюється I, II чи III група інвалідності.

Враховуючи вищенаведене, не видається можливим відповісти на питання про можливість визнання Вас інвалідом чи встановлення конкретної групи інвалідності на підставі даних про наведень діагноз, оскільки, таке встановлення здійснюється на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.

Винятком є належність діагностованого захворювання, травми або вродженої вади до переліку захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій органів та систем організму, за яких група інвалідності встановлюється без рядок переогляду, затвердженого Наказом МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561 «Про затвердження Інструкції Про встановлення груп інвалідності». Проте, вказаний Вами діагноз до цього переліку не входить.

Короткий опис статті: як отримати інвалідність Оформлення інвалідності. Консультація юриста. Отримання пенсії по інвалідності. Права інвалідів. Зняття інвалідності. Як оформити інвалідність на дитину.

Джерело: Правова консультація: Інвалідність | Медичний портал «Здоров’я України»

Також ви можете прочитати