Право соціального забезпечення. Під ред. Гусова К. Н.

14.09.2015

Право соціального забезпечення. Під ред. Гусова К. Н.

2-е изд. перероб. і доп. — М. ПБОЮЛ, Проспект, 2001. — 3 28 с.

Завантажити:

Зміст

СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ 9

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 10

Глава 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 10

§ 1. Поняття соціального забезпечення 10

§ 2. Функції соціального забезпечення 14

§ 3. Соціальне забезпечення і соціальний захист 14

§ 4. Предмет права соціального забезпечення 15

§ 5. Метод права соціального забезпечення 18

§ 6. Відмежування права соціального забезпечення від інших галузей права 21

Література 23

Розділ 2. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 24

§ 1. Пенсійний фонд Російської Федерації 26

§ 2. Фонд соціального страхування Російської Федерації 31

§ 3. Фонди обов’язкового медичного страхування Російської Федерації 35

§ 4. Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації 39

Контрольні питання 41

Література 41

Розділ 3. ПРИНЦИПИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 42

§ 1. Поняття та загальна характеристика принципів права соціального забезпечення 42 § 2. Зміст принципів права соціального забезпечення 47

Контрольні питання 54

Література 54

Глава 4. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 56

§ 1. Поняття джерел права соціального забезпечення та їх класифікація 56

§ 2. Загальна характеристика основних джерел права соціального забезпечення 57 Контрольні запитання 61

Література 61

Глава 5. ПРАВОВІДНОСИНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62

§ 1. Поняття, класифікація і види правовідносин по соціальному забезпеченню. Їх загальна характеристика 62

§ 2. Суб’єкти правовідносин по соціальному забезпеченню 65

§ 3. Об’єкти правовідносин по соціальному забезпеченню та юридичні факти(підстави) виникнення, зміни та припинення правовідносин 67

§ 4. Співвідношення правовідносин і норм права соціального забезпечення. Зміст правовідносин по соціальному забезпеченню 69

§ 5. Пенсійні правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкт, зміст 71

§ 6. Підстави виникнення, зміни і припинення різних видів пенсійних правовідносин 73

§ 7. Правовідносини щодо забезпечення посібниками, соціальними компенсаціями та пільгами 76

§ 8. Правовідносини по наданню соціальних послуг у натуральному вигляді 79

§ 9. Поняття і види процедурних правовідносин по соціальному забезпеченню. Їх суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення і припинення 81

§ 10. Поняття і види процесуальних правовідносин. Їх суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення і припинення 83

Контрольні запитання 84

Література 85

Розділ 6. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 86

Контрольні запитання 94

Література 94

РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 96

Глава 7. ТРУДОВИЙ СТАЖ 96

§ 1. Загальний трудовий стаж 96

Розділ 9. ПЕНСІЇ ПО СТАРОСТІ 112

§ 1. Пенсії по старості, призначаються на загальних підставах 112

§ 2. Пенсії по старості на пільгових умовах 113

§ 3. Розмір пенсії по старості 116

§ 4. Надбавки до пенсії по старості 117

Контрольні питання 118

Література 119

Розділ 10. ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ 120

§ 1. Загальна характеристика пенсій за вислугу років 120

§ 2. Пенсія за вислугу років громадянам, зайнятим на підземних і відкритих гірничих роботах 121

§ 3. Пенсія за вислугу років у зв’язку з роботою на суднах морського флоту рибної промисловості, морського і річкового флоту 123

§ 4. Пенсія за вислугу років у зв’язку з роботою в професійних аварійно-рятувальних службах, професійних аварійно-рятувальних формуваннях 124

§ 5. Пенсії за вислугу років у зв’язку з роботою в цивільній авіації 125

§ 6. Пенсії за вислугу років у зв’язку з педагогічною діяльністю в школах та інших установах для дітей 129

§ 7. Пенсія за вислугу років згідно з лікувальної та іншою роботою з охорони здоров’я населення 131

§ 8. Пенсія за вислугу років у зв’язку з творчою роботою на сцені в театрах та інших театрально-видовищних підприємствах і колективах 132

§ 9. Пенсії за вислугу років за законом РФ «ПРО пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей» від 12 лютого 1993 р. 134 Контрольні питання 136 Література 137

Розділ 11. ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ 138

§ 1. Поняття інвалідності. Причини і групи інвалідності та їх юридичне значення 138

§ 2. Умови, що визначають право на пенсію по інвалідності на загальних підставах 140

§ 3. Умови, що визначають право на пенсію по інвалідності на підставах, передбачених для військовослужбовців 140

§ 4. Розмір пенсії по інвалідності 141

§ 5 Надбавки до пенсії по інвалідності 142

§ 6. Порядок виплати пенсії 143

§ 7. Пенсії по інвалідності за законом РФ «ПРО пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей» 144

Контрольні питання 145

Література 146

Розділ 12. ПЕНСІЇ З НАГОДИ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА 147

§ 1. Пенсії з нагоди втрати годувальника за законом РФ «ПРО державні пенсії в Російській Федерації» 147

§ 2. Пенсії з нагоди втрати годувальника за законом РФ «ПРО пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей» 150

Контрольні запитання та завдання 152

Література 152

Розділ 13. СОЦІАЛЬНІ ПЕНСІЇ 153

Контрольні питання 154

Література 154

Розділ 14. ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ ІЗ ЗАРОБІТКУ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЙ 155

§ 1. Обчислення заробітку 155

§ 2. Призначення і виплата пенсії 158

§ 3. Виплата пенсій особам, які перебувають у державних або муніципальних стаціонарних установах соціального обслуговування 160

§ 4. Єдиний соціальний податок 160

Контрольні питання 165

Література 165

Розділ 15. ПОСІБНИКИ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ПО СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

§ 1. Поняття допомоги та їх класифікація 166

§ 2. Допомога по тимчасовій непрацездатності 167

§ 3. Допомога по вагітності та пологах 176

§ 4. Одноразова допомога жінкам, які стали на медичний облік у ранні терміни вагітності 180

§ 5. Одноразова допомога при народженні дитини 181

§ 6. Щомісячне посібник на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення їм віку півтора років 182

§ 7. Щомісячне посібник на дитини 185

§ 8. Одноразова допомога медичним працівникам, заразившимся вірусом імунодефіциту людини при виконанні своїх службових обов’язків 189

§ 9. Одноразова допомога громадянам, залученим для боротьби з тероризмом 192

§ 10. Одноразову допомогу громадянам при виникненні поствакционального ускладнення 194

§ 11. Соціальна допомога військовослужбовцям за контрактом, звільненим з військової служби без права на пенсію 195

§ 12. Допомога по безробіттю 195

§ 13. Соціальне посібник на поховання 199

§ 14. Компенсаційні виплати 200

Контрольні питання 215

Література 215

Розділ 16. МЕДИЧНА ДОПОМОГА І ЛІКУВАННЯ 217

§ 1. Поняття медичної допомоги. Основні принципи охорони здоров’я громадян 217 § 2. Види медико-соціальної допомоги 218

§ 3. Права окремих категорій громадян в області охорони здоров’я 220

§ 4. Лікарська допомога 223

§ 5. Санаторно-курортне лікування 224

Контрольні питання 226

Розділ 17. СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 227

§ 1. Поняття соціального обслуговування. Розвиток законодавства про соціальне обслуговування 227

§ 2. Утримання інвалідів та престарілих в установах соціального захисту населення 230

§ 3. Реабілітаційні послуги для інвалідів 242

Контрольні питання 246 Література 247

Розділ 18. ПІЛЬГИ ПО СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 248

Контрольні питання 252

Література 252

РОЗДІЛ III. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 253

Глава 19. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ 253

§ 1. Соціальне законодавство країн Східної Європи 253

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності Скачати: Право соціального забезпечення. Під ред. Гусова К. Н. (pdf) завантажити право соціального забезпечення

Джерело: Право соціального забезпечення. Під ред. Гусова К. Н.

Також ви можете прочитати