Порядок встановлення групи інвалідності в Україні

16.09.2015

Порядок встановлення групи інвалідності в Україні

Порядок встановлення групи інвалідності в Україні
Якщо у Вас є сумніви в тому, що ви правильно встановили групу інвалідності, — ця стаття для Вас!

У відповідності з чинним законодавством України інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призвели до обмеження життєдіяльності та необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Встановлення відсотка втрати здоров’я і працездатності громадянином визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України).

Медико-соціальна експертиза:

— визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час її настання,

— встановлює групу інвалідності,

— проводить заходи щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

В залежності від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи — I, II і III. Чинним законодавством України передбачені чіткі критерії для встановлення групи інвалідності .

Причинами інвалідності є:

для громадян — загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства;

для військовослужбовців — поранення, контузія, каліцтво, отримане при виконанні військових обов’язків, або захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті та ін

Огляд громадян у медико-соціальних експертних комісіях (далі — МСЕК) проводиться за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу при пред’явленні паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.

Пацієнта, спрямованого на комісію, представляє лікар, що лікує, або голова лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу. Для вирішення соціальних питань запрошуються представники роботодавця і профспілкового комітету.

МСЕК розглядає документи після повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, установлення клініко-функціонального діагнозу, соціально-психологічного діагнозу, професійно-трудового прогнозу, отримання результатів відновного лікування, соціально-трудової реабілітації та інших даних, що підтверджують стійкий або необоротний характер захворювання.

Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність і обгрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу.

Пацієнтам, стан здоров’я яких не дозволяє прийти до МСЕК, огляд проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. У виняткових випадках (наприклад, коли громадянин проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості) МСЕК може приймати рішення заочно за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до МСЕК документів.

Форми документів для МСЕК затверджуються МОЗ України.

За результатами розгляду документів виноситься комісійна рішення. У разі незгоди пацієнта з рішенням МСЕК, він протягом місяця має право подати про це письмову заяву до вынесшую рішення і вищестоящу МСЕК, чи до відповідного відділу (управління) охорони здоров’я — УОЗ. Комісія, яка винесла рішення, або УОЗ у триденний термін від дня одержання заяви надсилають усі наявні документи разом із заявою на розгляд вищої МСЕК. Експертиза документів і огляд пацієнта проводиться протягом місяця.

Рішення республіканської, Кримської, обласної, центральної міської МСЕК може бути оскаржене до МОЗ України.

При виявленні фактів порушення законодавства про медико-соціальної експертизи МОЗ України доручає іншому складу обласної або республіканській МСЕК з урахуванням усіх наявних обставин повторно розглянути документи щодо оскарження встановлення групи інвалідності.

Рішення МСЕК може бути оскаржено в установленому порядку в суді.


Автор: Олена Беденко-Зваридчук
Переглядів (139580)
Категорія: Права пацієнтів
26.05.2011


Ключові слова: група інвалідності, порядок встановлення, перелік захворювань, терміни переогляду

Короткий опис статті: допомога по інвалідності, група інвалідності, порядок встановлення, перелік захворювань, терміни переогляду

Джерело:
Порядок встановлення групи інвалідності в Україні

Також ви можете прочитати