Порядок отримання групи інвалідності по зору . pioneer-msk.ru

17.02.2017

Правила російської орфографії та пунктуації 1956 року

Цей текст ще не пройшов вичитку. — Треба перевірити і розмістити на wikisource з посиланням на соотв. сторінці Вікіпедії.

Правила російської орфографії та пунктуації

Затверджені в 1956 році Академією наук УРСР, Міністерством вищої освіти СРСР і Міністерством освіти РРФСР.

На сьогодні ці Правила, усталені майже півстоліття тому, — як і раніше базовий джерело для укладачів словників і довідників по російській мові. На них засновані всі численні підручники та посібники для школярів і абітурієнтів. Але сам текст, на жаль, не так-то просто знайти в магазинах. Час від часу заглядати в Правила абсолютно необхідне кожному, хто хоче повною мірою володіти російською мовою і писати впевнено і вільно.

Частина I. ОРФОГРАФІЯ

Правопис голосних

I. Голосні після шиплячих і ц II. Голосні и і і після приставок III. Буква е IV. Літера е V. Загальні правила правопису неударяемых голосних VI. Неударяемые голосні в коренях слів VII. Неударяемые голосні в приставках VIII. Неударяемые голосні в суффиксах IX. Неударяемые сполучні голосні X. Голосні в деяких неударяемых відмінкових закінченнях XI. Неударяемые голосні в особових дієслівних закінченнях XII. Неударяемые кінцеві голосні в прислівниках і приводах XIII. Неударяемые частки не і ні Правопис приголосних

I. Загальні положення II. Подвійні приголосні > Літери ъ і ь

Написання слитные і через дефіс (риску)

I. Загальні положення II. Іменники III. Імена прикметники IV. Імена числівники V. Прислівники VI. Прийменники, сполучники, частки, вигуки VII. Правопис не та ні > Прописні букви

> Літерні абревіатури, складноскорочені слова і графічні скорочення

Короткий опис статті: перевірка пунктуації українська онлайн

Джерело: Правила російської орфографії та пунктуації 1956 року — SouLibre

Також ви можете прочитати