Поняття пенсії по інвалідності та загальні підстави

17.09.2015

призначення пенсії по інвалідності — Порядок призначення інвалідності, компенсаційних виплат в РФ — Матеріали — Право

Поняття пенсії по інвалідності та загальні підстави призначення пенсії по інвалідності

Сторінка 1

Підставою для отримання пенсії по інвалідності є наявність самої інвалідності. Інвалід – особа, яка має порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності і що викликає необхідність її соціального захисту. Умови та порядок призначення соціальної пенсії по інвалідності можна подивитися на Creditnyi.ru

[1] Обмеження життєдіяльності – повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися і займатися трудовою діяльністю. Залежно від ступеня розладу функцій організму та обмеження життєдіяльності особам, визнаним інвалідами, встановлюється група інвалідності, а особам у віці до 18 років встановлюється категорія «дитина – інвалід».

Виділяють три групи інвалідності.

До I групі інвалідності відносять громадян, які повністю втратили здатність до регулярного професійного праці в звичайних умовах і потребують постійного стороннього догляду.

До II групи інвалідності відносять тих, хто втратив здатність до регулярного, професійному праці, але, на відміну від інвалідності I групи не має необхідності в постійному нагляді та догляді.

Якщо втрата здатності до регулярного професійного праці відбулася частково, то таких громадян відносять до III групі інвалідності.

Визнання особи інвалідом здійснюється Державною службою медико-соціальної експертизи. Порядок і умови визнання особи інвалідом встановлюються Урядом Російської Федерації. Медико-соціальна експертиза це визначення в установленому порядку потреб оглянутого особи у заходи соціального захисту, включаючи реабілітацію, на основі оцінки обмежень життєдіяльності, викликаних стійким розладом функцій організму. Медико-соціальна експертиза здійснюється на основі комплексної оцінки стану організму на основі аналізу клініко-функціональних, соціально-побутових, професійно-трудових, психологічних даних оглянутого особи з використанням класифікацій і критеріїв, які розробляються і затверджуються в порядку, обумовленому Урядом Російської Федерації.[2]

На Державну службу медико-соціальної експертизи покладаються:

1) визначення групи інвалідності, її причин, термінів, часу настання інвалідності, потреби інваліда у різних видах соціального захисту;

2) розробка індивідуальних програм реабілітації інвалідів;

3) вивчення рівня та причин інвалідності населення;

4) участь у розробці комплексних програм профілактики інвалідності, медико-соціальної реабілітації та соціального захисту інвалідів;

5) визначення ступеня втрати професійної працездатності осіб, які отримали трудове каліцтво або професійне захворювання;

6) визначення причини смерті інваліда у випадках, коли законодавством Російської Федерації передбачається надання пільг сім’ї померлого.

Рішення органу Державної служби медико-соціальної експертизи є обов’язковим для виконання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також організаціями незалежно від організаційно-правових форм і форм власності.[3] Трудова пенсія по інвалідності встановлюється незалежно від причини інвалідності (за винятком випадків, розглянутих у параграфі 1.2), тривалості страхового стажу застрахованої особи, продовження інвалідом трудової діяльності, а також від того, чи настала інвалідність у період роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи.

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності

Джерело: Поняття пенсії по інвалідності та загальні підстави
призначення пенсії по інвалідності — Порядок призначення інвалідності, компенсаційних виплат в РФ — Матеріали — Право

Також ви можете прочитати