Поняття інвалідності, її причини і види, SocioScience.ru

14.09.2015

Поняття інвалідності, її причини і види

«Інвалід (від лат. — слабкий, немічний ), Як йдеться у ст. 2 Закону україни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», є «особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті ».

Обмеження життєдіяльності — це повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися і займатися трудовою діяльністю.

Інвалідність (ст. 3) як міра втрати здоров’я та визнання особи інвалідом визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи (МСЕ) Міністерства охорони здоров’я України. Положення про медико-соціальну експертизу затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій інвалідів в особі їх республіканських органів.

Залежно від ступеня порушення функцій організму та обмеження життєдіяльності встановлюються перша, друга, третя групи інвалідності, а особам у віці до 16 років — категорія «дитина-інвалід».

Інвалідність служить інтегральним показником здоров’я населення, умов життя, побуту, праці і в цілому стану навколишнього середовища. В останні роки спостерігається постійне зростання частоти первинної інвалідності, в значній мірі пов’язано з соціально-економічною ситуацією в країні.

Основні причини інвалідності:

— хвороби системи кровообігу;

— злоякісні новоутворення;

— травми та отруєння;

— хвороби нервової системи;

— хвороби органів почуттів;

— хвороби кістково-м’язової системи і сполучних тканин.

Розрізняють наступнівиди інвалідності:

— загальні захворювання;

— трудове каліцтво;

— професійне захворювання;

— інвалідність з дитинства;

— інваліди з дитинства внаслідок поранення (контузії, каліцтва);

— інвалідність, пов’язана з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни; інвалідність, пов’язану з аварією на Чорнобильській АЕС, наслідками радіаційних впливів і особистою участю в діяльності підрозділів особливого ризику.

Каліки, сліпі, глухі, німі, люди з порушеною координацією руху, які повністю або частково паралізовані і т. д. визнаються інвалідами в силу очевидних відхилень від нормального фізичного стану людини. Інвалідами визнаються також особи, які не мають зовнішніх відмінностей від звичайних людей, але страждають захворюваннями, які не дозволяють їм працювати в різних сферах діяльності так, як це роблять здорові люди. Наприклад, людина, що страждає ішемічною хворобою серця, не здатний виконувати важкі фізичні роботи, але розумова діяльність йому цілком по силам.

Всі інваліди по різних підставах діляться на декілька груп (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Поділ інвалідів на групи за різними підставами

За віком:

— Діти-інваліди;

— Інваліди дорослі.

За виникненням інвалідності:

— Інваліди з дитинства;

— Інваліди війни;

— Інваліди праці;

— Інваліди загального захворювання.

За ступенем працездатності:

— працездатні Інваліди;

— Частково працездатні;

— Непрацездатні інваліди.

Наприклад, інваліди I групи (непрацездатні), інваліди II групи (тимчасово непрацездатні або працездатні в обмежених сферах), інваліди III групи (працездатні в певних безпечних, нешкідливих для здоров’я умов праці).

За характером захворювання інваліди поділяються на:

— Мобільних;

— Маломобільних;

— Нерухомих.

Залежно від приналежності до тієї чи іншої групи вирішуються питання працевлаштування та організації побуту інвалідів. Маломобільні інваліди (здатні пересуватися тільки за допомогою візків або на милицях) можуть працювати вдома або з доставкою їх до місця роботи. Ця обставина зумовлює багато додаткових проблем: обладнання робочого місця вдома або на підприємстві, доставка замовлень інваліду, який працює вдома, і готових виробів на склад або споживача; матеріально-сировинної та технічне постачання, ремонт, профілактика обладнання будинку, виділення транспорту для доставки інваліда на роботу і з роботи і т. д..

Ще складніша ситуація — з нерухомими інвалідами, прикутими до ліжка. Вони не можуть без сторонньої допомоги пересуватися, але здатні працювати розумово, аналізувати суспільно-політичні, економічні, екологічні та інші ситуації; писати статті, художні твори, створювати картини, займатися бухгалтерською діяльністю і т. д..

Якщо такий інвалід живе в сім’ї, багато проблем вирішується відносно просто. А якщо він самотній? Тут потрібні спеціальні працівники, які знаходили б таких інвалідів, виявляли їх працездатність, допомагали отримувати замовлення, укладали договори, постачали необхідні матеріали та інструменти, організовували збут продукції і т. п. Зрозуміло, що такий інвалід труднощі і в повсякденному побуті, починаючи з ранкового туалету і закінчуючи забезпеченням продуктами. У всіх цих випадках інвалідам допомагають спеціальні соціальні працівники, які за догляд за ними отримують заробітну плату. За сліпими, але мобільними інвалідами також закріплюються оплачувані державою або благодійними організаціями працівники.

Короткий опис статті: види інвалідності «Інвалід (від лат. — слабкий, немічний), Як йдеться у ст. 2 Закону україни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», є «особа зі стійким розладом функцій організму, зумовлені…

Джерело: Поняття інвалідності, її причини та види — SocioScience.ru

Також ви можете прочитати