Пільги інвалідам 3 групи в 2017 році

17.02.2017

А. Д. Кабін робоча програма з англійської мови

Муніципальне загальноосвітній заклад

Робоча програма з англійської мови

базовий рівень

3 клас

Укладач: Березіна Світлана Йосипівна

учитель англійської мови вищої

кваліфікаційної категорії

Коломенський муніципальний район

2013-2014 навчальний рік

^ Пояснювальна записка

Останні десятиріччя XX та початок XXI століття ознаменувалися глибокими змінами політичного, соціально-економічного та соціокультурного характеру в російському суспільстві. Ці зміни істотно вплинули і на розвиток освітньої сфери.

Інтеграція Росії в європейський загальноосвітній простір, процес реформування і модернізації російської шкільної системи освіти в цілому і мовної освіти зокрема призвели до переосмислення цілей, завдань і змісту навчання іноземним мовам. д.), умінням працювати в парі, в групі

^ Основний зміст

Короткий опис статті: текст про сім’ю англійською мовою Тип: Робоча програма; Size: 143.32 Kb.; Робоча програма призначена для 3 класів загальноосвітніх установ і складена у відповідності з вимогами Федерального державного освітнього стандарту початкової освіти, з урахуванням концепції духовно-морального виховання і планованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти

Джерело: А. Д. Кабін робоча програма з англійської мови

Також ви можете прочитати