Пільги інвалідам 3 групи, БПО Надія

13.09.2015

Пільги інвалідам 3 групи

1. Інваліди III групи забезпечуються ліками за рецептами лікарів, а з захворюваннями хірургічного профілю — і перев’язувальними матеріалами (при наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, лікувального закладу) з 50-відсотковою знижкою їх вартості, якщо вони не користуються правом на отримання ліків на пільгових умовах

2. Інваліди мають право на переважне обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах та аптеках, а також на першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням у порядку, що встановлюється законодавством Республіки Білорусь.

3. Інваліди III групи мають переважне право на зарахування до установи Республіки Білорусь, що забезпечують отримання вищої освіти, при однаковій кількості балів.

4. Інваліди III групи за відсутності медичних протипоказань при однаковій загальній кількості балів мають переважне право на зарахування до закладу освіти Республіки Білорусь, які забезпечують отримання середньої спеціальної освіти.

5. Інваліди III групи за відсутності медичних протипоказань користуються переважним правом (при інших однакових умовах) при зарахуванні в навчальні заклади профтехосвіти.

6. Інвалідам з урахуванням індивідуальних програм реабілітації забезпечується право працювати у наймачів із звичайними умовами праці, а також в спеціалізованих організаціях, цехах та на дільницях.

7. Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по роботі, звільнення з ініціативи наймача, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли у відповідності з медичним висновком про стан його здоров’я перешкоджає виконанню трудових обов’язків або загрожує його здоров’ю і безпеці праці.

8. Не допускається розірвання трудового договору з ініціативи наймача з інвалідами, проходять медичну, медико-професійну, професійну, трудову і соціальну реабілітацію у відповідних установах незалежно від терміну перебування в них.

9. Інвалідам при прийомі на роботу не встановлюється випробування.

10. Працюючим інвалідам наймач зобов’язаний створювати умови праці відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в тому числі шляхом організації їх професійного навчання на виробництві, надомної праці. Умови праці, в тому числі оплата, режим робочого часу і часу відпочинку, тривалість трудового відпустки, встановлюються трудовим договором, колективним договором, угодою та не можуть погіршувати становище або обмежувати права інвалідів порівняно з іншими працівниками.

11. Залучення інвалідів до понаднормової роботі, роботі у нічний час, у державні свята і святкові дні, роботи у вихідні дні допускається тільки за їх згодою і за умови, якщо така робота не заборонена відповідно з медичним висновком. Направлення інвалідів у службове відрядження допускається тільки з їхньої згоди. Наймач вправі зменшувати інвалідам норми виробітку в залежності від стану їх здоров’я.

12. Інвалідам надається трудовий відпустку тривалістю не менше 30 календарних днів. Інваліди, які працюють в навчально-виробничих підприємствах товариства глухих, мають право на короткочасний відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 60 календарних днів в період, погоджений інвалідом з наймачем.

13. При скороченні чисельності або штату працівників інвалідам при рівній продуктивності праці і кваліфікації віддається перевага в залишенні на роботі.

14. Інваліди, які працюють в спеціалізованих організаціях, цехах, на дільницях для використання праці інвалідів, що мають переважне право на залишення на роботі незалежно від продуктивності праці і кваліфікації.

15. Інваліди, які працювали до виходу на пенсію у наймача, зберігають нарівні з його працівниками право на медичне обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади, а також на інші соціальні послуги та гарантії, передбачені колективними договорами, угодами.

16. Інвалідам III групи гарантована соціальна допомога з боку держави у вигляді трудової або соціальної пенсії по інвалідності.

17. Інваліди з дитинства мають право на пенсію за віком: чоловіки — по досягненні 55 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки — по досягненні 50 років і при стажі роботи не менше 20 років. Інвалідам з дитинства, інвалідність яким встановлена довічно, пенсія за віком збільшується на 50 відсотків мінімального розміру пенсії за віком.

18. Інвалідам надається державою технічний засіб соціальної реабілітації у користування згідно з Державним реєстром (переліком) технічних засобів соціальної реабілітації, що виділяються інвалідам безкоштовно або на пільгових умовах (інвалідам по слуху — слуховий апарат, телефон з підсилювачем звуку, світловий будильник, сигналізатор звуку «Няня»).

19. У разі не надання інваліду технічного засобу соціальної реабілітації, передбаченого програмою реабілітації, йому виплачується компенсація у порядку, встановленому законодавством.

20. При розподілі жилих приміщень місцеві виконавчі і розпорядчі органи, інші юридичні особи враховують потреби інвалідів у виділенні їм житлових приміщень поблизу місця їх роботи, місця проживання їх родичів, установ реабілітації.

21. Інвалідам на їх прохання надаються житлові приміщення на нижніх поверхах або в будинках, мають ліфти. Надаються інвалідам житлові приміщення повинні відповідати санітарно-технічним вимогам, що визначаються з урахуванням стану здоров’я інвалідів.

22. Інваліди з дитинства мають право на першочергове забезпечення гуртожитком.

а) Міністерства житлово-комунального господарства Республіки Білорусь від 14.01.2008 N 04-02-12/35 «Про застосування статті 16 Закону «Про державні соціальні пільги, права і гарантії для окремих категорій громадян»)

б) ст. 297, Кодекс Республіки Білорусь від 29.12.2009 N 71-З (ред. від 04.01.2012) «Податковий кодекс Республіки Білорусь (Особлива частина)»)

в) ст. 14, Закон Республіки Білорусь від 14.06.2007 N 239-З (ред. від 13.12.2011) «Про державні соціальні пільги, права і гарантії для окремих категорій громадян»)

г) Указ Президента Республіки Білорусь від 22.03.2012 N 139 «Про пільгове забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян»)

д) Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.01.2008 N 100 (ред. від 21.10.2011) «Про надання основної відпустки тривалістю більше 24 календарних днів»)

Про нас

Вас вітає ОФІС з прав людей з інвалідністю.

Ми — команда професіоналів, які зібралися для спільної роботи по захисту прав людей з інвалідністю в Республіці Білорусь. Довгий час складалася ситуація, в результаті якої люди з інвалідністю змушені залишатися на краю суспільного життя, в ізольованих громадах, не маючи можливості жити повноцінним життям. Робота Офісу спрямована на те, щоб змінювати наше суспільство, роблячи його вільним від бар’єрів та забобонів. Ми прагнемо перебудувати світ таким чином, щоб люди з інвалідністю стали рівноправними членами, включеними в усі сфери життя. Офіс захищає права людей з інвалідністю та просуває розуміння інвалідності, як проблеми дотримання прав людини. У своїй діяльності ми спираємося на цінності і положення Конвенції про права інвалідів.

© 2011 «Офіс з прав людей з інвалідністю»

Короткий опис статті: 3 група інвалідності пільги

Джерело: Пільги інвалідам 3 групи — БВЗ Надія

Також ви можете прочитати