Пільги інвалідам: 2, 3 та 1 групи та інвалідам дитинства

17.09.2015

Перелік пільг інвалідам

У цій статті ми розглянемо перелік пільг інвалідам 3 та 2 групи, а так само 1 групи та інвалідам з дитинства, актуальні на 2014 рік і мають силу на території Росії.

Щомісячні грошові допомоги, виплачувані до 1 квітня 2014 року непрацездатним громадянам – інвалідам, складуть:

 • для першої групи – 2832 руб. 41 коп.;
 • для другої групи та інвалідів c дитинства — 2022 руб. 78 коп.;
 • для третьої групи – 1619 руб. 257 коп.

Розмір пенсійної виплати з непрацездатності (інвалідності) до квітня 2014 року становитиме в середньому 6024 рубля, для інвалідів 1 групи, які не мають утриманців – 7220 руб. 63 коп. мають одного утриманця – 8424 руб. 06 коп. двох – 9627 руб. 61 коп. трьох – 10830 руб. 94 коп.

Пенсійна виплата для непрацездатних громадян, яким присвоєно інвалідність 2 групи, можуть розраховувати на щомісячну допомогу в розмірі 3610 руб. 31 коп. При нарахуванні виплат враховується і кількість громадян, які перебувають на утриманні. Так, інваліди 2 групи, які мають одного утриманця, отримають допомогу в розмірі 4831 руб. 76 коп. двох – 6017 руб. 19 коп. і трьох – 7220 руб. 63 коп.

Пенсійна виплата для непрацездатних громадян, яким призначена інвалідність 3 групи, складе 1805 руб. 16 коп. Передбачено її збільшення в залежності від кількості утриманців: 3008 руб. 60 коп. 4212 руб. 03 коп. і 5415 руб. 47 коп. відповідно.

Проведення індексації виплат

У 2014 році планується збільшення до пенсійних нарахувань в розмірі близько 18-ти відсотків, а соціальні виплати чекає індексація в межах 5-ти відсотків.

Грошова компенсація соціального пакету (до квітня 2014 року) для громадян складе:

 • 646 руб. 17 коп. на лікарські засоби і препарати;
 • 100 руб. 05 коп. на санаторне відновлення;
 • 92 крб. 89 коп. на оплату проїзду до санаторію.

Пільгові послуги та допомога

У повноваженнях соцзабезу виявляти потребу в наступних послугах:

 • регулярному постійне (тимчасове) догляд за громадянами, які мають інвалідність;
 • організації харчування;
 • сприяння надання лікування, медичних заходів;
 • надання юридичної, психологічної і соціальної допомоги;
 • сприяння працевлаштування, перекваліфікації;
 • допомоги в організації ритуальних заходів при похованні тощо

Зазначені послуги та допомога надаються на безоплатній основі непрацездатним громадянам, чиї родичі з об’єктивних причин не мають можливості забезпечити їм відповідний догляд (до уваги береться рівень їх доходу, сума якого нижче прожиткового мінімуму).

На такі ж пільги мають право інваліди і, в сім’ях яких середній дохід на кожного члена не досягає встановленого в регіоні проживання мінімуму.

Вищеперелічені послуги можуть бути надані на умовах часткової оплати для категорії непрацездатних громадян в разі, якщо:

 • сукупна сума допомоги по інвалідності становить від 100% до 150% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для даного регіону;
 • родичі та члени сім’ї інваліда не мають можливості забезпечувати відповідний догляд і надання регулярної допомоги. При цьому враховується дохід цих громадян, який повинен становити від 100% до 150% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для даного регіону;
 • середній дохід на члена сім’ї непрацездатного громадянина становить від 100% до 150% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для даного регіону.

Пільги на освіту вищого, середнього освітніх рівнів, в тому числі муніципальних навчальних закладів усіх рівнів — проходять поза конкурсом. Усі інваліди першої, другої груп даної сфери отримують стипендії.

Компенсація та пільги на санаторно-курортну реабілітацію, лікування та відновлення:

 • інвалідам першої групи належить відшкодування витрат в розмірі 100%: путівка та компенсація проїзду до місця санаторного лікування;
 • для осіб, які супроводжують інваліда першої групи, покладається видача путівки та відшкодування витрат на проїзд до місця санаторного лікування;
 • працюючим інвалідам компенсується 50% всіх витрат на санаторно-курортне лікування та відновлення.

Витрати на купівлю лікарських засобів, препаратів та обладнання підлягають відшкодуванню:

 • для інвалідів першої групи та непрацюючих інвалідів другої групи – в розмірі 100%, тобто безкоштовно, на підставі рецептів лікаря;
 • для працюючих інвалідів другої групи і безробітних інвалідів 3 групи – у розмірі 50%, т.е. оплата половини вартості препаратів, зазначених у рецепті.

Пільги на використання громадського міського транспорту надаються всім категоріям інвалідів, зокрема дітей, а також особам, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами. Пільгові категорії громадян мають право придбати проїзний квиток за 200 руб.

Правовий захист у сфері праці

Законом встановлена скорочена тривалість робочого дня для громадян, які мають першу та другу групу інвалідності, яка становить тридцять п’ять годин робочий тиждень. Розмір заробітної плати при цьому зберігається в повному обсязі.

Календарні дні відпустки для цих категорій громадян вважаються в кількості не менше 30-ти. Задіяти інвалідів в понаднормової роботи, у вихідні та свята допускається тільки за умови їх згоди та за відсутності медичних протипоказань.

Житлові питання

щодо оплати комунальних послуг та користування житловою площею для інвалідів та їх сім’ям передбачена 50-відсоткова і більше знижка на всі платежі. При цьому форма власності житла та його належність не має значення.

Діти-інваліди та члени їх сімей мають першочергове право на отримання ділянок, призначених для індивідуальної житлової забудови (дачі, садівництва, городництва, підсобного господарства тощо), з максимальним наближенням до їх місця проживання.

щодо укладення угод продажу або купівлі нерухомості права інвалідів захищені наступним чином: за непрацездатними громадянами зберігається довічне право проживання в відчужених житлових приміщеннях, або їм надається альтернативна житлоплощу відповідного рівня, з забезпеченням належного догляду, наданням соціальної і медичної допомоги.

Податкові пільги

Ставка по страхових відрахувань ІП, оплачувана за громадян з присвоєної інвалідністю, становить 27,1 %:.

Утримання сум страхових внесків за травматизм проводиться в розмірі 60 відсотків страхових тарифів (стаття 2 ФЗ » про страхові тарифи N 179-ФЗ від 22.12.2005 р. ). Цей порядок зберігався в 2007-му і 2008-му роках (стаття 1 ФЗ від 19.12.2006 N 235-ФЗ, стаття 1 ФЗ від 21.07.2007 N 186-ФЗ).

Розрахунки по виплатах інвалідам за цивільно-правовими угодами враховуються при нарахуванні сум внесків на травматизм при укладених договорах, що відображено в Законі про обов’язковому страхуванні від нещасних випадків і профзахворювань, що виникли внаслідок здійснення виробничої діяльності (абзац 4 пункту 1 статті 5 ФЗ від 24.07.98 N 125-ФЗ).

Згідно з ПК (пункт 3 статті 381, пункт 5 статті 395) від сплати податку на майно і землю звільняються:

 • неприбуткові громадські організації, у складі яких кількість непрацездатних громадян сягає 80% і більше від загальної кількості членів;
 • організації зі статутним капіталом, що складається з внесків і вкладів зареєстрованих громадських груп та організацій інвалідів. При цьому чисельність громадян з категорії інвалідів становить половину загальної кількості працівників, а частка фонду заробітної плати – не менше чверті загального ФОП;
 • підприємства та організації, де правами власності на все майно установи мають інвалідів.

Податки на прибуток

Витрати підприємства-платника податку на соцзахист, 50% кадрового складу якого представлені інвалідами, а фонд оплати їх праці складає не менше 25% загального ФОП, включаються в групу загальних витрат.

В перелік цілей соцзахисту входять заходи:

 • за поліпшення умов праці і прийняття підвищених заходів з охорони праці;
 • по збереженню, оптимізації та створення нових робочих місць для громадян-інвалідів;
 • щодо підвищення кваліфікації, навчання персоналу;
 • за надання допомоги у виготовленні і придбанні протезів і їх ремонту;
 • за закупівлю і техобслуговування реабілітаційних засобів (у тому числі – придбання собак-провідників);
 • за проведення медичного обстеження і подальшого курортно-санаторного лікування і відновлення інвалідів та супроводжуючих їх осіб;
 • за правовий захист громадян з будь-якою групою інвалідності;
 • за активної інтеграції інвалідів у життя суспільства, спортивні, культурні та інші сфери;
 • за дотримання спектру можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами;
 • щодо забезпечення інформаційної підтримки шляхом поширення серед даної категорії громадян матеріалів з субтитрами, сурдоперекладом і т.п.;
 • за виплатами внесків у фонди громадських організацій інвалідів на надання допомоги.

Витрати ФОП

Роботодавець, у кадровому складі якого є частина посад, зайнята інвалідами, мають можливість змінювати фонд оплати праці в бік збільшення.

Таке право регулюється ПК (стаття 255 пункт 23), і всі суми, спрямовані на доплати інвалідам, можуть бути включені в загальні витрати на ФОП, що враховується при розрахунку прибутку.

Прикладом такої ситуації може служити додаткова виплата до рівня попереднього заробітку інваліду за станом здоров’я переведеному на нижчеоплачувану посаду (виплата проводиться до моменту відновлення колишньої працездатності).

Податок на доходи фізичної особи

Зменшення податкової бази в розмірі 3000 рублів проводиться з зарплат інвалідів ВВВ, інвалідів усіх груп, які отримали поранення, контузії та інші каліцтва при участі в бойових та військових діях по захисту СРСР і РФ, а також 500 рублів з зарплат інвалідів дитинства.

Від сплати податку на доходи звільняються наступні виплати:

 • на придбання путівок у санаторії і медичні реабілітаційні центри за рахунок вільних коштів прибутку після сплати податку, що визначено пунктом 9 статті 218 НК;
 • на закупівлю і ремонт технічних засобів реабілітації для інвалідів (слухових апаратів, протезів і т.п.), що визначено пунктом 22 статті 217 НК;
 • суми до 4000 рублів, спрямовані на надання матеріальної допомоги інвалідам;
 • на придбання медичних препаратів і лікарських засобів (за рецептом лікаря та за наявності підтвердних купівлю документів) на суму до 4-х тисяч рублів, що визначено пунктом 28 статті 217 НК.

Податок на транспортні засоби

Пенсіонери та інваліди, які володіють легковим транспортним засобом, мають право на зниження ставки податку на 50 відсотків, за умови, що потужність двигуна авто складає не більше 150-ти кінських сил. Для інвалідів та ветеранів ВВВ — жителів окремих регіонів, передбачено повне звільнення від сплати податку.

Податок на земельну ділянку

Для інвалідів дитинства, ВВВ і мають безстрокову першу та другу групу інвалідності зменшення податкової бази становить 10 тисяч рублів, за умови, що земельний наділ знаходиться у власності вказаних категорій громадян.

Майновий податок не сплачують інваліди першої і другої груп, а також інваліди дитинства.

Державне мито

Цей вид зборів мають право не оплачувати громадяни, які мають інвалідність першої і другої груп, які звернулися в судові інстанції з позовами. Крім цього, дана категорія може скористатися пільгами на нотаріальне обслуговування в розмірі 50%.

Пільги для громадян, які мають інвалідність третьої групи

Нижченаведені права на пільги і переваги діють у відношенні осіб — інвалідів 3 групи.

 1. Інваліди з дитинства звільняються від виплат за майновим податковим зборам.
 2. Інваліди дитинства – підприємці при оформленні документів на діяльність звільняються від сплати реєстраційних зборів, передбачених для фізичних осіб.
 3. Громадяни – інваліди 3 групи з дитинства звільнені від сплати зборів за видачу документів (ордера) на житло.
 4. Зазначені особи не сплачують податків на спеціально обладнані транспортні засоби, а також на легкові авто потужністю до ста кінських сил, видані фондами соцзахисту.
 5. Інваліди визнані безробітними мають право скористатися знижкою в половину вартості лікарських препаратів та засобів медичного призначення, рекомендованих за рецептом лікаря.
 6. Особи даної категорії можуть розраховувати на безкоштовне амбулаторне медичне обслуговування, а також на умовах пільг — в стаціонарі.
 7. Інваліди можуть реалізувати своє право на санаторно-курортне лікування та відновлення на умовах надання пільг.
 8. Особи зазначеної категорії мають можливість скористатися пільгами на виготовлення технічних засобів реабілітації, протезів, слухових апаратів і тощо
 9. Оплата житлово-комунальних послуг може здійснюватися інвалідами з урахуванням 50-відсоткової знижки, незалежно від форми володіння нерухомістю і її приналежності.
 10. Дана категорія громадян має переваги на поліпшення житлових умов у вигляді отримання додаткового житлового приміщення (кімнати). Скористатися правом можуть інваліди, які мають захворювання відповідно до затвердженого Урядом переліку.
 11. протягом півроку за інвалідом зберігається право на проживання у житловому приміщенні державної, муніципальної чи суспільної форм власності, при приміщенні громадянина на лікування в стаціонар.
 12. Інваліди мають переважні права при отриманні земельних наділів, призначених під індивідуальну забудову, дачі, ведення підсобного господарства, городництва та садівництва.
 13. Громадяни з третьою групою інвалідності повинні бути забезпечені належними умовами праці, а встановлення норм і правил, які погіршують становище інвалідів на робочому місці, є неприпустимим.
 14. Надання чергової відпустки працюючим інвалідам повинно проводитися згідно з раніше встановленим графіком, і не менш ніж на тридцять календарних днів.
 15. Надання відпустки за свій рахунок здійснюється на підставі письмової заяви працівника – інваліда, тривалістю до 60 календарних днів (за рік).
 16. Залучення інваліда до роботи в нічні зміни, свята, законодавчо встановлені вихідні, можливо тільки з його згоди та на умовах відсутності медичного протипоказання.
 17. Інваліди дитинства звільнені від сплати страхових сум у пенсійний фонд, соцстрах, фонд зайнятості і органи медичного страхування. Такі умови визначаються Федеральним законом, де пунктом 1 частини 1 статті 5 ФЗ визначено рівень тарифів усіх виплат.
 18. Особам зазначеної категорії надається пільга у вигляді щомісячного податкового вирахування (500 рублів) при розрахунках по оподаткуванню на доходи фізосіб, що визначено пунктом 3 статті 210 НК.
 19. Громадяни, інвалідність яким присвоєно внаслідок ускладнень на тлі вакцинації, можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати у сумі 1000 рублів.
 20. Інваліди, які є власниками легкових транспортних засобів, оформлених через органи соціального захисту, можуть скористатися 50-відсотковою пільгою на компенсацію витрат по страхового платежу договору страхування цивільної відповідальності.
 21. Громадяни з інвалідністю 3 групи можуть реалізувати своє право на отримання безкоштовної освіти (неодноразово), проходження курсів підвищення кваліфікації, перекваліфікації (у разі неможливості роботи за набутою раніше спеціальністю), на підставі напрямку служби зайнятості.

Скасовані пільги

На сьогоднішній день деякі з раніше застосовувалися пільг скасовані. Зокрема, припинили свою дію:

 • 50-відсоткова пільга на користування радіоточкою і стаціонарної телефонії;
 • право безкоштовного проїзду у приміському та міському громадському транспорті;
 • 50-відсоткова пільга на придбання квитків (туди, назад один раз на рік) на залізничний, річковий та автомобільний транспорт, що діяла з жовтня по травень;
 • право на безкоштовне користування автомобілем, при певних медичних показань;
 • пільга на залік суми при купівлі легкового автомобіля іншої марки, яка розраховується на основі вартості мотоколяски, — у розмірі 60% ціни базового авто марки «Ока»;
 • щорічна компенсаційна виплата на понесені транспортні витрати, які пов’язані з використанням автомобіля, виданого на безоплатних умовах;
 • щорічна компенсаційна виплата особам з 3 групою інвалідності, мають право за медичними показаннями на отримання безкоштовного автотранспорту, але не одержали його або відмовилися реалізувати таке право;
 • зняття зобов’язань щодо внесення орендної плати за використання земельної ділянки, об’єкта для зберігання транспортних засобів особистого користування.

?

Застарів бланк або стаття? Будь ласка натисни!

Короткий опис статті: 2 група інвалідності Стаття про повний перелік пільг інвалідам різних груп у житловому, цивільному та інших законодавствах.

Джерело: Пільги інвалідам: 2, 3 та 1 групи та інвалідам з дитинства

Також ви можете прочитати