• Різне

  Пільги батькам дітей інвалідів в 2017 році

  17.02.2017

  Англійська мова. Тести з читання для 2 класу

  Купити довідку про вагітність в Москві, термінове оформлення довідки з підтвердженням

  Автор: katrin 02.09.2015

  Сьогодні пропоную вам добірку різнопланових тестів для читання для 2-го класу. Тести не складні. Їх можна використовувати як для розвитку навичок читання в початковій школі, так і для перевірки цих навичок у 2 класі. При виконанні завдань у 2-му класі тексти в учнів не забираються. Якщо ви використовуєте даний матеріал в 3-му класі. Після 5-10 хвилин ознайомлення текст можна забрати і видати бланки із завданнями.

  Reading tests для другого класу.

  Тест з читання для 2 класу. #1.

  Тема: about myself, pets

  Прочитай текст і виконай завдання до нього.

  i’m Greg. I’m nine. I have got a nice red cat. It can jump and run. But I haven’t got a dog and i’m sad. This is Rob. He is three. He has got a little yellow fish. The fish is nice. It can swim. Rob is happy. This is Jillian. She has got four little kittens. Jillian is happy, too.

  Завдання до тексту.

  Ex.1. Підкресли слова, які є в тексті.

  Greg, sad, snake, nice, Ann, jump, apple, nine, funny

  Ex.2. Доповни речення у відповідності з текстом.

  1. Greg has got а a) little white kitten b) nice red cat c) little red fish
  2. It can. a) jump b) swim c) run
  3. Rob is. a) nine b) five c) three d) seven
  4. Ron has got a) nice little kitten b) big black cat c) little yellow fish
  5. Jillian has got a) three little kittens b) a nice little kitten c) four little kittens

  Ex.3. Відповідай на запитання. Дай короткі відповіді у відповідності з текстом.

  Зразок: Is Greg nine? — Yes, he is.

  1. Has Greg got a nice black cat? ____________________
  2. Is Greg happy? ____________________
  3. Is the big fish and green? ____________________

  Тест з читання для 2 класу. #2.

  Тема: about myself, pets

  Прочитай текст і виконай завдання до нього.

  This is Anna. She is little. She is five. Anna has got a cat. It is a big cat. This is Katrin. She is little, too. She is six. She has got a chick. It’s a nice chick. This is Jackie. He isn’t little. He is big. He is nine. He has got a kitten. It is a funny little kitten.

  Ex.1. Підкресли слова, які є в тексті.

  Five, nice, Jill, little, six, kitten, seven, Jackie, funny

  Ex.2. Впиши пропущені букви.

  C_t, f_t, kit_en, chi_k, b_g.

  Ex.3. Підбери до росіян словами англійські слова з тексту.

  у Ані є _____________

  смішний _____________

  красивий _____________

  Ex.4. Вибери і обведи номери пропозицій, які є в тексті.

  1. Anna has got a cat.
  2. it’s a big fat cat.
  3. Katrin is little, too.
  4. Katrin has got a kitten.
  5. Jackie has got a kitten.
  6. it’s a funny little kitten.
  7. Склади розповідь про Катю за зразком.

  Текст для читання з англійської мови для 2 класу. #3.

  This is a dog. The dog is small. The dog is black. It says, «Woof-woof».

  It says, «Cluck-cluck».

  This is a cow. The cow is big. It is brown. The cow says, «Moo-moo».

  This is a duck. The duck is little. It says, «Quack-quack».

  This is a sheep. The sheep is white. It is big. It says, «Bah-bah».

  Ex.1. Підкресли слова, які є в тексті.

  The dog, the cat, the pig, the hen, the cow, the duck, the wolf, a farmer

  Ex.2. Допиши букви.

  C_w, h_n, d_g, p_g, c_t.

  Ex.3. Доповни речення, добираючи слова big або little

  1. The pig and the cow are ______.
  2. The cat and the dog are _______.
  3. The hen and the duck are _______.

  Короткий опис статті: текст про сім’ю англійською мовою Тексти із завданнями для 2 класу. Вправи з читання для другого класу. Reading test для 2 класу. Reading exercises for the second form. тести з читання для 2 класу,тексти для 2 класу,reading test

  Джерело: Англійська. Тести з читання для 2 класу. | Grammar-tei.com

  Також ви можете прочитати