Персональний сайт, Оформлення інвалідності

18.09.2015

Оформлення інвалідності

Зразок заяви для проведення медико-соціальної експертизи

Видача направлень громадянам на проходження медико-соціальної експертизи, прийом заяв про проведення медико-соціальної експертизи»

Відповідальними виконавцями надання муніципальної послуги у МБУЗ МДП №2 — завідуючий відділенням лікар-педіатр Божко Галина Сергіївна (тел. 8 498 750-09-41 )

На отримання муніципальної послуги мають право фізичні особи: громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, які мають посвідку на проживання та особи без громадянства, які мають статус біженця, зареєстрованих на території Митищинського муніципального району Московської області.

Перелік документів, необхідних для надання муніципальної послуги :

— заява громадянина (його законного представника) про видачу направлення на медико-соціальну експертизу для визначення ступеня втрати професійної працездатності.

— паспорт громадянина Російської Федерації або документ, що його замінює, для громадян Російської Федерації;

— паспорт громадянина україни або інший документ, встановлений федеральним законом або визнаний відповідно до міжнародним договором Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу іноземного громадянина в Російській Федерації, — для іноземних громадян;

— наявність первинної медичної документації, що підтверджує порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами і обмеженням життєдіяльності, необхідністю соціального захисту і реабілітації (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого, дані лабораторних та лікувально-діагностичних обстежень);

— поліс обов’язкового медичного страхування пацієнта (при наявності).

Документи, що підлягають надання заявником для отримання послуги для дитини:

— паспорт особи, що є юридичним представником дитини, свідоцтво про народження дитини, « Історія розвитку дитини» (ф. 112-у)

Вимоги до документів, необхідних для надання муніципальної послуги:

— діагностичні заходи організацією, що надає лікувально-профілактичну допомогу, повинні бути проведені у відповідності зі стандартами обстеження необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності даних, що підтверджують стійке помірно виражене стійке виражене або стійке значно виражене порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами.

— діагностичні заходи організацією, що надає лікувально — профілактичну допомогу, повинні бути проведені у відповідності зі стандартами обстеження громадян при направленні їх на медико-соціальну експертизу. Ті діагностичні обстеження, необхідні для уточнення порушень функцій організму і які не входять в територіальну програму державних гарантій, проводяться на платній основі .

— направлення на медико-соціальну експертизу повинні бути вказані дані про стан здоров’я громадянина, що відображають ступінь порушення функцій органів і стан компенсаторних можливостей організму, результати проведених лікувальних, реабілітаційних заходів, рекомендовані заходи з медичної реабілітації.

— заява заповнюється громадянином (особою, що надає його інтереси), розбірливо від руки, українською мовою. При заповненні заяви не допускається використання скорочень слів і абревіатур. Заява завіряється особистим підписом громадянина (особи, що надає його інтереси)

Муніципальна послуга для жителів, які мають реєстрацію в Митищинському муніципальному районі та страховий медичний поліс, виявляється безкоштовно.

Терміни надання муніципальної Послуги.

Максимальний термін очікування черги при поданні запиту про надання муніципальної послуги та при отриманні результату надання муніципальної послуги (максимальний термін очікування черги при подачі документів, очікування в черзі при отриманні документів, тривалості прийому (прийомів) у посадової особи:

-оформлення направлення на проходження медико-соціальної експертизи не більше 30 днів.

— прийом заяви — не більше 20 хвилин. Термін очікування при поданні запиту про надання муніципальної послуги 20 хвилин.

— результат надання муніципальної послуги «Направлення на проходження медико-соціальної експертизи» видається після засідання лікарської комісії, протягом 1 години.

— термін реєстрації запиту заявника про надання муніципальної послуги. Запит заявника про надання муніципальної послуги реєструється протягом 20 хвилин.

Перелік підстав для відмови у прийомі документів, необхідних для надання муніципальної послуги

— відсутність звернення заявника (його законного представника);

— відсутність документів, що підтверджують особу громадянина (паспорт громадянина Російської Федерації або документ, що його замінює, для громадян Російської Федерації; паспорт громадянина україни або інший документ, встановлений федеральним законом або визнаний відповідно до міжнародним договором Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу іноземного громадянина в Російській Федерації, — для іноземних громадян).

У разі звернення від імені заявника законного представника (довіреної особи):

— відсутність документа, що посвідчує особу законного представника заявника (довіреної особи);

— відсутність документа, що засвідчує повноваження законного представника заявника, або засвідченої в установленому порядку довіреності;

— знаходження громадянина в момент надання муніципальної послуги в стані такому, що принижує людську гідність: алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

— подання підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості або видимі ознаки підробки.

Перелік підстав для відмови у надання муніципальної послуги

— відсутність звернення заявника (його законного представника);

— відсутність ознак порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм або дефектами і обмеженням життєдіяльності, необхідністю соціального захисту і реабілітації, підтверджених первинної медичної документації (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого, дані лабораторних та лікувально-діагностичних обстежень).

— відсутність документів, що підтверджують особу громадянина (паспорт громадянина Російської Федерації або документ, що його замінює, для громадян Російської Федерації; паспорт громадянина україни або інший документ, встановлений федеральним законом або визнаний відповідно до міжнародним договором Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу іноземного громадянина в Російській Федерації — для іноземних громадян).

У разі звернення від імені заявника законного представника (довіреної особи):

— відсутність документа, що посвідчує особу законного представника заявника (довіреної особи);

— відсутність документа, що засвідчує повноваження законного представника заявника, або засвідченої в установленому порядку довіреності.

Адміністративні процедури

Склад, послідовність і строки виконання адміністративних процедур, вимоги до порядку їх виконання, у тому числі особливості виконання адміністративних процедур в електронній формі

При виконанні функції здійснюються такі адміністративні процедури:

— видача направлення громадян на проходження медико-соціальної експертизи.

— реєстрація заяви на проходження медико-соціальної експертизи;

1) Адміністративна процедура «Реєстрація заяви на проходження медико-соціальної експертизи» здійснюється на підставі звернення громадян.

Реєстрацію заяви на отримання муніципальної послуги здійснює відповідальний спеціаліст лікувального закладу, у випадку особистого звернення громадянина або його представника.

2) Відповідальний спеціаліст:

— встановлює особу заявника (законного представника), у тому числі перевіряє документ, що посвідчує особу;

— повідомляє про наявність перешкод для отримання муніципальної послуги;

— надає інформацію про організацію здійснення муніципальної послуги;

— приймає заяву громадянина (його законного представника) про видачу направлення на медико-соціальну експертизу для визначення ступеня втрати професійної працездатності.

Заява заповнюється громадянином (особою, що представляє його інтереси), російською мовою.

При заповненні заяви не допускається використання скорочень слів і абревіатур.

Заява завіряється особистим підписом громадянина (особи, яка представляє його інтереси).

У разі звернення від імені заявника законного представника (довіреної особи) додатково до звернення повинні додаватися:

— оригінал і копія документа, що посвідчує особу законного представника заявника (довіреної особи);

— оригінал і копія документа, що засвідчує повноваження законного представника заявника, або засвідчена в установленому порядку довіреність.

— паспорт громадянина Російської Федерації або документ, що його замінює, для громадян Російської Федерації;

— паспорт громадянина україни або інший документ, встановлений федеральним законом або визнаний відповідно до міжнародним договором Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу іноземного громадянина в Російській Федерації, — для іноземних громадян;

— наявність первинної медичної документації, що підтверджує порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами і обмеженням життєдіяльності, необхідністю соціального захисту і реабілітації (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого, дані лабораторних та лікувально-діагностичних обстежень);

— поліс обов’язкового медичного страхування пацієнта (при наявності).

Виконання послуги може бути призупинено на час, необхідний для реалізації заходів, передбачених програмою додаткового обстеження.

Не пізніше одного місяця з дня видачі, напрямок може бути подане громадянином (його законним представником) у філії головного бюро медико-соціальної експертизи.

Надання інформації про організацію надання муніципальної послуги здійснюється на підставі звернення заявника.

Інформація надається:

— на порталі державних і муніципальних послуг Адміністрації Митищинського муніципального району Московської області;

— в усній формі при особистому зверненні заявника (його законного представника);

— по телефону;

— на інформаційному стенді у місці надання муніципальної послуги в лікувально-профілактичних установах.

Порядок оскарження дій (бездіяльності) та рішень здійснюються (прийнятих) у ході надання муніципальної послуги.

Громадяни мають право на оскарження дій (бездіяльності) та рішень, здійснюваних (прийнятих) у ході виконання муніципальної функції, в досудовому (позасудовому) порядку шляхом звернення безпосередньо до керівника або іншій посадовій особі лікувально-профілактичного закладу, в якому йому надається послуга, відповідні професійні медичні асоціації або в Міністерство охорони здоров’я Московської області, якщо в разі звернення до посадових осіб лікувально-профілактичного закладу не отримано об’єктивний мотивовану відповідь на звернення.

Скарга на дії (бездіяльність) та рішення посадових осіб структурних підрозділів може бути подана як в усній, так і в письмовій формі

Прийом звернень щодо надання муніципальної послуги здійснюється за адресою. 141006, М. о. р. Митищі, Олімпійський проспект д. 21 к. 5.

При усному зверненні відповідь на звернення за згодою заінтересованої особи може бути надано усно під час особистого прийому. В інших випадках заінтересованій особі надається письмова відповідь по суті порушених у зверненні питань у встановленому для цього порядку.

5.5. Скарга вважається вирішеною, якщо розглянуті всі поставлені в ній питання, вжито необхідних заходів, надано письмові відповіді або дано усна відповідь за згодою заявника.

Правові підстави для надання державної послуги.

Надання муніципальної Послуги здійснюється у відповідності з наступними нормативними правовими актами:

— Федеральним законом від 27 липня 2010 року № 210-ФЗ «Про організацію надання державних і муніципальних послуг»;

— Конституцією Російської Федерації від 12 грудня 1993 року (Збори законодавства Російської Федерації, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676),

— Основами законодавства Російської Федерації про охорону здоров’я громадян від 22 липня 1993 р. № 5487-1 (Збори законодавства Російської Федерації, 1998, № 10, ст. 1143; 1999),

— Федеральним законом від 24 листопада 1995 року № 181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1995, № 48, ст. 4563),

— Федеральним законом від 12 січня 1995 року № 5-ФЗ «Про ветеранів» (Збори законодавства Російської Федерації, 16.01.1995, № 3, ст. 168),

— Федеральним законом від 2 серпня 1995 року № 122-ФЗ «Про соціальному обслуговуванні громадян похилого віку та інвалідів» (Збори законодавства Російської Федерації, 1995, № 32, ст. 3198),

— Федеральним законом від 17 липня 1999 року № 178-ФЗ «Про державну соціальної допомоги» (Збори законодавства Російської Федерації, 1999, № 29, ст. 3699);

— Федеральним законом від 10 грудня 1995 року № 195-ФЗ «Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1995, № 50, ст. 4872);

— Федеральним законом від 24 липня 1998 року № 124-ФЗ «Про основні гарантії прав дитини в Російській Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1998, № 31, ст. 3802);

— Федеральним законом Російської Федерації від 27.07.2010 № 210-ФЗ «Про організацію надання державних і муніципальних послуг»,

— Постановою Уряду Російської Федерації від 20 лютого 2006 року № 95 «Про порядок і умови визнання особи інвалідом» (Збори законодавства Російської Федерації, 2006, № 9, ст. 1018);

— Постановою Уряду Російської Федерації від 16 жовтня 2000 року № 789 «Про затвердження правил встановлення ступеня втрати професійної працездатності в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» (Збори законодавства Російської Федерації, 2000, № 43);

— Постановою Уряду Російської Федерації від 15.06.2009 № 478 «Про єдину систему інформаційно-довідкової підтримки громадян і організацій з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет»;

— наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 01.10.2007 р. № 514 (ред. Наказу Міністерства охорони здоров’я РФ від 27.10.2008 р. №593н) «Про порядок видачі медичними організаціями листків непрацездатності» (зареєстровано в Мін’юсті Росії 13.11.2007 р №10476)

— наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 31 січня 2007 року № 77 (ред. від 28.10.2009) «Про затвердження форми направлення на медико-соціальну експертизу організацією, що надає лікувально-профілактичну допомогу» (зареєстровано в Мін’юсті Росії 12 березня 2007 р. реєстр. № 9089);

— Розпорядженням Уряду Російської Федерації від 17.12.2009 р. № 1993-р «Про затвердження зведеного переліку першочергових державних і муніципальних послуг, що надаються органами виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування в електронному вигляді, а також послуг, що надаються в електронному вигляді установами суб’єктів Російської Федерації і муніципальними установами».

— Статутом муніципальних лікувально — профілактичних установ Митищинського муніципального району;

— іншими регіональними і локальними нормативними правовими документами, що регламентують надання послуг.

Короткий опис статті: оформлення інвалідності

Джерело: Персональний сайт — Оформлення інвалідності

Також ви можете прочитати