Перерахунок пенсії

19.09.2015

Перерахунок пенсії

Перерахунок пенсії – це зміна розміру пенсії у зв’язку з поданням нових документів, зміною обставин, від яких залежить цей розмір. Право на перерахунок пенсії виникає у пенсіонерів в наступних випадках:

Страхова частина трудової пенсії по старості, трудова пенсія по інвалідності, трудова пенсія із нагоди втрати годувальника

• Досягнення пенсіонером віку 80;

• Зміна групи інвалідності;

• Зміна кількості непрацездатних членів сім’ї або категорії одержувачів трудової пенсії з нагоди втрати годувальника;

• Придбання необхідного календарного стажу роботи в районах Крайньої Півночі і ( або) прирівняних до них місцевостях і ( або) страхового стажу, які дають право на встановлення підвищеного фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії по старості або фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності у зв’язку з роботою в районах Крайньої Півночі і ( або) прирівняних до них місцевостях;

• Здійснення особою роботи і ( або) іншої діяльності незалежно від їх тривалості протягом 12 повних місяців з дня призначення страхової частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності або з дня попереднього перерахунку ( коригування) розміру зазначеної частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності;

• В інших випадках, передбачених пенсійним законодавством.

Заява пенсіонера про перерахунок розміру трудової пенсії в бік збільшення подається в територіальний орган ПФР за місцем отримання пенсії. Без подання письмової заяви здійснюється перерахунок у бік збільшення розміру страхової частини трудової пенсії по старості у зв’язку з досягненням пенсіонером віку 80 років, а також страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності — у зв’язку з встановленням більш високої групи інвалідності. Перерахунок розміру встановленої пенсії у бік зменшення проводитися без заяви пенсіонера при настанні обставин, передбачених чинним пенсійним законодавством.

Механізм перерахунку розміру страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності, трудової пенсії з нагоди втрати годувальника

Досягнення пенсіонером віку 80 років. Дана підстава застосовується тільки до страхової частини трудової пенсії по старості – воно дозволяє встановити фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості в підвищеному розмірі.

Зміна групи інвалідності. Дана підстава застосовується як до страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності. При цьому підвищений фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості передбачений для інвалідів I групи.

Зміна кількості непрацездатних утриманців. Дана підстава застосовується до страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності. Поява в пенсіонера непрацездатних утриманців тягне за собою встановлення підвищеного фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії по старості, фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності ( при цьому враховуючи не більше трьох непрацездатних утриманців).

Зміна категорії одержувача трудової пенсії. Дана підстава застосовується до трудової пенсії з нагоди втрати годувальника. Наприклад, дитина, яка отримує трудову пенсію за випадку втрати годувальника за одного батька і згодом втратив другого з батьків, має право на підвищений фіксований базовий розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника.

Придбання необхідного календарного стажу роботи у « північних» районах (15 календарних років у районах Крайньої Півночі або 20 календарних років прирівняних до них місцевостях) та страхового стажу (25 років у чоловіків і 20 років у жінок). Дана підстава застосовується до страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності. В цьому випадку фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності встановлюється в підвищеному розмірі. Наприклад: особам ( за винятком осіб, які досягли віку 80 років або є інвалідами I групи), які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінки, що не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості встановлюється в підвищеній сумі.

Проживання в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях. Дана підстава застосовується до страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності і трудової пенсії з нагоди втрати годувальника. Фіксований базовий розмір збільшується на відповідний районний коефіцієнт, на весь період проживання в зазначених районах ( місцевостях).

Зміна місця проживання пенсіонера. У разі виїзду пенсіонера із району з звичайними природно-кліматичними умовами в райони Крайньої Півночі або в місцевості, прирівняні до них, фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності і фіксований базовий розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника збільшується на відповідний районний коефіцієнт, який встановлюється Урядом Російської Федерації залежно від району ( місцевості) проживання, на весь період проживання зазначених осіб у цих районах ( місцевостях).

При виїзді громадян з районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей на території з звичайними природно-кліматичними умовами фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності і фіксований базовий розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника підлягає перегляду. При цьому до уваги не приймається величина районного коефіцієнта.

Якщо громадянин переїжджає з району Крайньої Півночі або прирівняної до районів Крайньої Півночі місцевості в іншій північний регіон, де до заробітної плати встановлений більший або менший районний коефіцієнт, фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності і фіксований базовий розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника підлягає зміні або в бік збільшення, або в бік зменшення в залежності від району нового місця проживання.

Одночасно зазначаємо, що в усіх наведених прикладах, що стосуються зміни громадянином місця проживання, слід враховувати, що особам, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до них, і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості та фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності може бути встановлений в підвищеному розмірі на підставі волевиявлення громадянина незалежно від місця його проживання.

Здійснення роботи. Дана підстава застосовується до страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності у зв’язку з продовженням пенсіонером трудової діяльності. Зазначений перерахунок здійснюється після закінчення 12 повних місяців з дня призначення страхової частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності або з дня попереднього аналогічного перерахунку ( коригування) розміру зазначеної частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності.

Механізм перерахунку та коригування страхової частини пенсії працюючим пенсіонерам

Право на перерахунок страхової частини трудової пенсії по старості та по інвалідності виникає у пенсіонера через 12 повних місяців після призначення пенсії або останнього перерахунку ( коригування), якщо він в цей час продовжував трудову діяльність, за яку роботодавець перерахував страхові внески в Пенсійний фонд Росії.

Існує два механізми зміни розміру страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності з урахуванням страхових внесків:

1. Заявний – це перерахунок у зв’язку із здійсненням роботи і ( або) іншої діяльності незалежно від їх тривалості протягом 12 місяців з дня призначення страхової частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності або з дня попереднього аналогічного перерахунку ( коригування) розміру зазначеної частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності.

Громадяни можуть звертатися за вказаними перерахунком у будь-який час після виникнення права на нього без обмеження будь – яким строком. Для цього необхідно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації за місцем отримання пенсії.

2. Беззаявительный – це коригування за даними індивідуального ( персоніфікованого) обліку в системі обов’язкового пенсійного страхування. У цьому випадку без подання письмової заяви розмір страхової частини трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності підлягає коригуванню з 1 серпня кожного року за даними індивідуального ( персоніфікованого) обліку в системі обов’язкового пенсійного страхування на підставі відомостей про суми страхових внесків, які не були враховані при визначенні величини суми розрахункового пенсійного капіталу для обчислення розміру страхової частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності при їх призначенні або перерахунку, або попередньої коригування. У разі якщо громадянин захоче провести перерахунок страхової частини трудової пенсії не з 1 серпня, а з іншої дати, то йому необхідно особисто звернутися в Пенсійний фонд Російської Федерації з письмовою заявою про відмову від коригування страхової частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності.

Розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника з 1 серпня року, наступного за роком, в якому була призначена трудова пенсія із нагоди втрати годувальника, підлягає коригуванню за даними індивідуального ( персоніфікованого) обліку в системі обов’язкового пенсійного страхування на підставі відомостей про суми страхових внесків, які не були враховані при визначенні величини суми розрахункового пенсійного капіталу для обчислення розміру трудової пенсії з нагоди втрати годувальника при її призначенні.

Короткий опис статті: пенсія по інвалідності Перерахунок пенсії Перерахунок пенсії

Джерело: Перерахунок пенсії

Також ви можете прочитати