Перелік захворювань, при яких група інвалідності встановлюється

13.09.2015

Перелік захворювань, при яких група інвалідності встановлюється без зазначення строку переогляду

Додаток № 6 до Постанови КМ РУз від 08.08.2008 р. № 175

У цей Перелік внесено зміни відповідно до

Постановою КМ РУз від 11.11.2010 р. № 250,

Постановою КМ РУз від 01.07.2011 року № 195

I. ЗАХВОРЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

1. Гіпертонічна хвороба III стадії (з органічними змінами з боку центральної нервової системи, очного дна, м’язи серця, нирок).

2. Серцева (коронарна) недостатність, різко виражена у осіб, які перенесли інфаркт міокарда, з значними змінами серцевого м’яза і порушенням кровообігу III ступеня.

3. Вади серця (звуження лівого атріовентрикулярного отвору, вади аортальних клапанів, комбіновані вади) при наявності стійких порушень кровообігу III ступеня.

4. Хронічні захворювання легенів, що супроводжуються стійкою дихальною недостатністю III ступеня та серцевою недостатністю.

5. Хронічний нефрит при наявності стійких виражених явищ ниркової недостатності (набряки, ізостенурія, підвищення артеріального тиску, зміни очного дна, підвищення залишкового азоту крові).

6. Цироз печінки з порушенням портального кровообігу (асцит).

7. Цукровий діабет — важка форма при ацетонурії та схильності до коматозним станом. Хвороба Іценко-Кушенга (АКТГ залежний)

Примітка. При захворюваннях, перелічених у вищезазначених пунктах, встановлення групи інвалідності без переогляду допускається після спостереження лікарсько-трудової експертної комісією (далі — ЛТЕК) за інвалідом протягом двох років (період з легкими функціональними змінами не враховується). Період давності вважається з моменту встановлення даної функціональної недостатності.

II. НЕРВОВО-ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

1. Атеросклероз судин головного мозку III стадії за наявності виражених порушень пам’яті і психіки.

2. Наслідки травматичного пошкодження головного мозку з наявністю великого кісткового дефекту або стороннього тіла в речовині мозку.

3. Неоперабельні новоутворення головного мозку з вираженими функціональними порушеннями, з прогресуванням і неоперабельні новоутворення спинного мозку.

4. Олігофренія:

4.1. в ступені імбецильності;

4.2. у ступені ідіотії.

5. Деменція.

6. Дитячий церебральний параліч, важкі наслідки спадково-дегенеративних захворювань, судинні захворювання, наслідки травм головного та спинного мозку зі строком давності не більше двох років, мають стійкі залишкові явища у вигляді грубого гемисиндрома, тотальної або змішаної афазії і з вираженими порушеннями рухових, сенсорних і вищих кіркових функцій (апраксія, агнозия, деменсия). (Пункт в редакції Постанови КМ РУз від 11.11.2010 р. за № 250)

7. Хронічні прогресуючі захворювання центральної нервової системи в стадії різко виражених рухових, підкіркових, мозжечкові і статодинамических порушень. (Пункт введено у відповідності з Постановою КМ РУз від 11.11.2010 р. за № 250)

Примітка. При захворюваннях, зазначених у пунктах 1, 3 і 4.2, без переогляду встановлюється перша група інвалідності. При захворюваннях, зазначених у пункті 4.1, без переогляду встановлюється друга група інвалідності. Період давності вважається з моменту встановлення даної функціональної недостатності. (Примітка редакції Постанови КМ РУз від 01.07.2011 року № 195)

III. ХІРУРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І АНАТОМІЧНІ ДЕФЕКТИ Й ДЕФОРМАЦІЇ

1. Стан після видалення частини органа чи одного з парних органів: відсутність гортані після оперативного видалення, пульмонэктомия, нефректомія, після оперативного видалення частини стравоходу, тотальної резекції шлунка, після резекції 1/2 і більше частини тонкого кишечника, геміколектомія товстого кишечника, тотальна екстирпація прямої кишки (при наявності вираженого порушення функції органів і систем).

2. Дефекти і деформації верхньої кінцівки: кукси плеча, кукси передпліччя, відсутність кисті; хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя; різко виражена контрактура чи анкілоз ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні — під кутом менше 60 градусів або більше 150 градусів або при фіксації передпліччя у стані крайньої пронації або крайньої супінації; бовтається плечової або ліктьовий суглоб після резекції; відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого; трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз або різко виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні; відсутність першого та другого пальців або трьох пальців обох кистей.

3. Дефекти і деформації нижньої кінцівки: кукси стегна або гомілки на різних рівнях; кукси стопи після кістково-пластичної ампутації (типу Пирогова); хибна кукса на рівні суглоба Лисфранка; різко виражена контрактура чи анкілоз гомілковостопного суглоба з порочним положенням стопи та значним порушенням функцій ходьби і стояння; хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки; бовтається колінний чи кульшовий суглоб після резекції; різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового суглоба; анкілоз колінного суглоба у функціонально невигідному положенні під кутом менше 180 градусів або при вкороченні кінцівки більше 7 см після резекції суглоба.

4. Сторонні тіла в серцевому м’язі або серцевій сумці .

5. Непереборні, незважаючи на лікування, свищі: калові, сечові, що породжують неохайність.

6. Дефекти щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування.

7. Деформація грудної клітки у зв’язку з наслідками перенесеного оперативного втручання — резекція п’яти і більше ребер при наявності дихальної недостатності.

8. Злоякісні инкурабельные новоутворення при наявності метастазів та (або) рецидивів злоякісної пухлини IV стадії.

9. Захворювання хребта, ускладнені обмеженням руху і порушенням функцій тазових органів.

Примітка При захворюваннях, зазначених у пунктах 4, 6, 7 і 9, без переогляду встановлюється тільки третя група інвалідності, після спостереження ЛТЕК за інвалідом протягом двох років. При більш важких формах ураження і при комбінованих (множинних) ураженнях група інвалідності (перша, друга) встановлюється на загальних підставах. При захворюваннях, зазначених у пункті 8, установлюється перша або друга група інвалідності після спостереження ЛТЕК за інвалідом протягом двох років. (Примітка редакції Постанови КМ РУз від 01.07.2011 року № 195)

IV. ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА, ГОРЛА І НОСА

1. Глухонімота і глухота з дитинства. (Пункт в редакції Постанови КМ РУз від 11.11.2010 р. за № 250)

V. УРАЖЕННЯ І ЗАХВОРЮВАННЯ ОЧЕЙ

1. Повна сліпота на обидва ока, зниження гостроти зору на обидва ока і краще видящем ока до 0,03 з корекцією або концентричне звуження поля зору обох очей до 10 градусів в результаті стійких і незворотних змін.

2. Повна сліпота на одне око, зниження гостроти зору на одне око до 0,02 при неможливості коректування або звуження поля зору до 5 градусів.

Якщо група інвалідності, встановлена згідно з цим Переліком, без зазначення строку переогляду, підвищується у зв’язку з приєднався іншим захворюванням, то переогляд призначається на строк, визначений Положенням про порядок огляду громадян і встановлення інвалідності у МСЕК.

VI. ГРУПА ІНВАЛІДНОСТІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ БЕЗСТРОКОВО:

1. інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років;

2. інвалідам, яким протягом останніх 5 років і більше встановлювалася I або II група інвалідності, і протягом 5 років мали місце повноцінна диспансеризація в ЛПУ, виконання програм реабілітації, а також при безперспективність всіх видів реабілітації, необоротних анатомо-функціональних порушеннях або прогресуванні захворювань.

При невиконанні хоча б однієї із зазначених вимог, включаючи відмову хворого від реабілітації, лікування або операції, навчання, група інвалідності безстроково не визначається;

3. інвалідам III групи, у яких протягом останніх 7 років група інвалідності не змінювалася, і протягом зазначеного періоду мала місце повноцінна диспансеризація в лікувально-профілактичному закладі, виконані всі пункти індивідуальної програми реабілітації і у випадках безперспективність проведення всіх видів подальших реабілітаційних заходів.

При невиконанні хоча б однієї із зазначених вимог група інвалідності безстроково не визначається. (Пункт в редакції Постанови КМ РУз від 11.11.2010 р. за № 250)

Збори законодавства Республіки Узбекистан, 2008 р. № 33

Короткий опис статті: друга група інвалідності Перелік захворювань, при яких група інвалідності встановлюється без зазначення строку переогляду
Перелік захворювань, при яких група інвалідності встановлюється без зазначення строку переогляду

Джерело: Перелік захворювань, при яких група інвалідності встановлюється без зазначення строку переогляду

Також ви можете прочитати