Перелік 1 захворювань, при яких група інвалідності встановлюється

15.09.2015

Перелік 1 захворювань, при яких група інвалідності встановлюється мсек без зазначення строку переогляду

Перелік 1 захворювань, при яких група інвалідності встановлюється мсек без зазначення строку переогляду

Перелік 1)

захворювань, при яких група інвалідності

встановлюється МСЕК без зазначення строку переогляду

(затв. Моз СРСР, ВЦРПС 1, 2 серпня 1956 р.)

Розділ I. Захворювання внутрішніх органів

Розділ II. Нервово-психічні захворювання

Розділ III. Хірургічні захворювання і анатомічні

дефекти і деформації

Розділ IV. Захворювання вуха, горла і носа

Розділ V. Ураження і захворювання очей

Розділ VI. Група інвалідності встановлюється безстроково

I. Захворювання внутрішніх органів

1. Гіпертонічна хвороба III стадії (з органічними змінами з боку центральної нервової системи, очного дна, м’язи серця, нирок).

2. Коронарна недостатність, різко виражена у осіб, які перенесли інфаркт міокарда, з значними змінами серцевого м’яза і порушенням кровообігу III ступеня.

3. Вади серця (звуження лівого атріовентрикулярного отвору, вади аортальних клапанів, комбіновані вади) при наявності стійких порушень кровообігу III ступеня.

4. Хронічні захворювання легенів, що супроводжуються стійкою дихальною недостатністю III ступеня та серцевою недостатністю.

5. Хронічний нефрит при наявності стійких виражених явищ ниркової недостатності (набряки, ізостенурія, підвищення артеріального тиску, зміна очного дна, підвищення залишкового азоту крові).

6. Цироз печінки з порушенням портального кровообігу (асцит).

7. Цукровий діабет — важка форма при ацетонурії та схильності до коматозним станом.

8. Злоякісні новоутворення инкурабильные.

9. Стан після тотальної резекції шлунка 2).

10. Стан після видалення легені 2).

Примітка Встановлення групи інвалідності без переогляду допускається лише при спостереженні за інвалідом протягом двох років.

II. Нервово-психічні захворювання

1. Інфекційні захворювання центральної нервової системи з хронічним прогресуючим перебігом: різні види енцефалітів, энцефаломиэлит, аміотрофічний бічний склероз, розсіяний склероз зі стійкими вираженими порушеннями рухових, мовних, зорових функцій (паркінсонізм, паралічі, афазія), з прогресуючою водянкою головного мозку 3).

2. Прогресивний параліч з вираженими явищами слабоумства при відсутності поліпшення, незважаючи на лікування.

3. Віддалені стійкі наслідки травматичного пошкодження головного мозку з різко вираженими руховими порушеннями (геміплегія чи геміпарези), з афазією, прогресуючої водянкою головного мозку, з вираженими явищами слабоумства 3).

Наслідки травматичного пошкодження головного мозку з наявністю великого кісткового дефекту або стороннього тіла в речовині мозку (без переогляду встановлюється тільки III група інвалідності).

4. Віддалені стійкі наслідки травматичного пошкодження або захворювання спинного мозку або кінського хвоста з різко вираженими руховими порушеннями (параліч або парапарез) і важким розладом функцій тазових органів.

5. Важкі наслідки порушень мозкового кровообігу при судинних захворюваннях головного мозку з геміплегією або глибоким геміпарезом або психозом з прогресуючим перебігом і явищами слабоумства.

6. Епілепсія при наявності частих (документально підтверджених) припадків і вираженого недоумства.

7. Хронічні прогресуючі захворювання центральної нервової системи: міопатії, міотонії; тремтливий параліч в стадії різко виражених порушень рухових функцій.

8. Віддалені незворотні наслідки травматичних ушкоджень периферичних нервів: параліч кисті або верхньої кінцівки, параліч нижньої кінцівки, виражений парез верхньої або нижньої кінцівки з трофічними порушеннями.

9. Неоперабельні новоутворення головного і спинного мозку.

10. Олігофренія в ступені імбецильності або ідіотії.

11. Двостороння глухота з дитинства.

Примітка. Глухотою слід вважати відсутність сприйняття гучного мовлення у вушної раковини 4) (без переогляду встановлюється тільки III група інвалідності).

12. Початкове слабоумство після перенесеної шизофренії.

При захворюваннях, зазначених в пп. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 12. встановлення групи інвалідності без переогляду допускається після спостереження ЛТЕК (і лікувального закладу) за інвалідом протягом чотирьох років.

III. Хірургічні захворювання і анатомічні

дефекти і деформації

1. Дефекти і деформації верхньої кінцівки: кукса плеча 5). кукса передпліччя, відсутність кисті; хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя; різко виражена контрактура 6) або анкілоз ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні — під кутом менше 60 градусів або більше 150 градусів або при фіксації передпліччя у стані крайньої пронації або крайньої супінації; бовтається плечової або ліктьовий суглоб після резекції;

відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого; трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз або різко виражена контрактура 7) цих самих пальців у функціонально невигідному положенні; відсутність першого та другого пальців або трьох пальців з відповідними п’ястно кістками; відсутність перших пальців обох кистей (якщо всі зазначені дефекти пальців кисті є наслідком поранень, каліцтв, отриманих на фронті, при виконанні обов’язків військової служби або на виробництві).

2. Дефекти і деформації нижньої кінцівки; кукси стегна або гомілки на різних рівнях; кукси стопи після кістковопластичної ампутації (типу Пирогова); хибна кукса на рівні суглоба Шопара і двосторонні кукси на рівні суглоба Лисфранка; різко виражена контрактура чи анкілоз гомілковостопного суглоба з порочним положенням стопи та значним порушенням функції ходьби і стояння; хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки; бовтається колінний чи кульшовий суглоб після резекції; різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового суглоба; анкілоз колінного суглоба у функціонально невигідному положенні під кутом менше 180 градусів або при вкороченні кінцівки більше 7 см після резекції суглоба.

3. Сторонні тіла в серцевому м’язі чи у серцевій сумці.

4. Непереборні, незважаючи на лікування, свищі: калові, сечові, що породжують неохайність.

5. Дефекти щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування.

6. Деформація грудної клітки у зв’язку з наслідками перенесеного оперативного втручання — резекція п’яти і більше ребер при наявності дихальної недостатності (без переогляду встановлюється тільки третя група інвалідності; у разі визначення другої або першої групи — на загальних підставах).

Примітка. При більш важких формах ураження і при комбінованих (множинних) ураженнях група інвалідності (перша, друга) також встановлюється без зазначення строку переогляду.

IV. Захворювання вуха, горла і носа

1. Відсутність гортані після оперативного видалення.

V. Ураження і захворювання очей

1. Повна сліпота на обидва ока; зниження гостроти зору на обидва ока і краще видящем ока до 0,03 з корекцією або концентричне звуження поля зору обох очей до 10 градусів в результаті стійких і незворотних змін 8) ;

повна сліпота на одне око; зниження гостроти зору на одне око до 0,02 при неможливості коректування або звуження поля зору до 5 градусів (у зв’язку з військовою або виробничою травмою).

якщо група інвалідності, встановлена згідно з цим переліком, без зазначення строку переогляду, підвищується у зв’язку з приєднався іншим захворюванням, то переогляд призначається на визначений Положенням про ЛТЕК термін.

VI. Група інвалідності встановлюється безстроково

1. Інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років.

2. Інвалідам, у яких строк переогляду настає після досягнення чоловіками — 60 років, жінками — 55 років.

3. Інвалідам I і II груп, яким за останні 15 років група інвалідності не змінювалася або встановлювалася, більш висока група інвалідності.

4. Чоловікам по досягненні 55 років і жінкам — 50 років, безперервно визнаються останні 5 років перед досягненням цього віку є інвалідами I групи.

5. Інвалідам Вітчизняної війни I та II груп та особам, які отримали інвалідність I або II групи при захисті СРСР до Вітчизняної війни, — незалежно від віку і часу настання інвалідності.

6. Інвалідам Вітчизняної війни III групи та особам, які отримали інвалідність III групи при захисті СРСР до Вітчизняної війни, якщо їм в останні 5 років поспіль встановлювалася яка-небудь група інвалідності.

7. Інвалідам з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті СРСР або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у яких термін чергового переогляду настає після досягнення чоловіками — 55 років, жінками — 50 років.

————————————————————

1) розділ VI переліку Наведено в редакції, затвердженій Міністерством охорони здоров’я СРСР 29 травня 1965 р. і постановою Секретаріату ВЦРПС від 9 червня 1965 р. (Протокол N 17, п. 11).

2) Переогляду не підлягають у разі встановлення III групи інвалідності.

3) При захворюваннях, зазначених в пп. 1 3. встановлюється група інвалідності без переогляду не тільки при поєднанні всіх перерахованих функціональних порушень, але і при значній вираженості кожного з них.

4) У відповідності з листом Міністерства охорони здоров’я СРСР, ВЦРПС і Міністерства соціального забезпечення РРФСР від 11 березня 1957 р.

5) У разі необхідності встановлення II групи інвалідності за экзартикуляции або культі правого плеча строк переогляду встановлюється на загальних підставах.

6) Під різко вираженою стійкою контрактурою розуміється обмеження рухів в межах 5 — 8ш, в цьому випадку встановлення групи інвалідності без переогляду допускається при тривалому спостереженні за інвалідом (не менш двох років).

7) У відповідності з листом Міністерства охорони здоров’я СРСР, ВЦРПС і Міністерства соціального забезпечення РРФСР від 11 березня 1957 р.

8) При нестійких патологічних змінах в оці, що піддаються лікуванню, строк переогляду встановлюється на загальних підставах.

Короткий опис статті: перелік захворювань для отримання інвалідності Розмір: 80.32 Kb.; Гіпертонічна хвороба III стадії (з органічними змінами з боку центральної нервової системи, очного дна, м’язи серця, нирок)

Джерело: Перелік 1 захворювань, при яких група інвалідності встановлюється мсек без зазначення строку переогляду

Також ви можете прочитати