Пенсії за інвалідністю, Студопедія

19.09.2015

Пенсії за інвалідністю

Пенсії за інвалідністю є одним із видів соціального захисту непрацездатних громадян. Їх можна визначити як щомісячні грошові виплати з Пенсійного фонду, призначувані в разі встановлення медичним органом однієї з трьох груп інвалідності, які тягти повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання.

Пенсії за інвалідністю притаманні всі загальні риси, характерні для інших видів пенсій.

Пенсія за інвалідністюпризначається на тривалий час чи безстроково особі, яка втратила працездатність, виплачується щомісячно у грошовій формі, залежить від заробітку інваліда, зумовлена трудовою діяльністю людини чи іншими причинами.

Підставою для призначення пенсії за інвалідністю на відміну від пенсій за віком, є чітко виражена непрацездатність громадянина. Це означає, що пенсія за інвалідністю призначається лише після перевірки та оцінки медичним органом стану здоров’я та індивідуальної працездатності людини. Із встановленням інвалідності пов’язане виникнення права на пенсію.

Право на пенсію за інвалідністю забезпечується всім громадянам, які стали непрацездатними.

Законом установлено основну умову її призначення — інвалідність (інвалідність від лат. invalidus – безсилий, слабкий) означає нездатність людини працювати за своєю професією чи взагалі внаслідок захворювання або вродженого дефекту розвитку.

Розглядаючи інвалідність як категорію непрацездатності, слід підкреслити, що вона має законодавче визначення. Так, згідно із Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР» інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворювання, наслідком травм чи уроджених дефектів, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності соціальної допомоги й захисту.

Встановлення інвалідності проводять МСЕК, функції яких регламентуються спеціальною Інструкцією «Про встановлення груп інвалідності», затвердженою Міністерством охорони здоров’я України та узгодженою з Федерацією профспілок України 28 грудня 1991р.

Законодавство про пенсійне страхування вирізняє два види інвалідності залежно від причин інвалідності:

а) пенсії за інвалідністю внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання;

б) пенсії за інвалідністю внаслідок загального захворювання (у тому числі не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Пенсії за інвалідністю внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначаються незалежно від стажу роботи і виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Інвалідність внаслідок загального захворювання встановлюється в усіх випадках, якщо настання інвалідності не зумовлене іншими причинами.

Для призначення пенсії за інвалідністю внаслідок загального захворювання необхідний стаж.

Законом передбачено, що такий стаж не вимагається для осіб, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання в період роботи чи після її припинення до досягнення 20 років. Цим особам пенсії за інвалідністю внаслідок загального захворювання призначаються незалежно від стажу роботи.

Пенсії за інвалідністю призначаються від дня встановлення інвалідності на весь період інвалідності, що його встановлює МСЕК.

Інвалідам — чоловікам і жінкам, яким більше відповідно 60 і 55 років, пенсії з інвалідності призначаються довічно.

У разі зміни групи інвалідності пенсія у новому розмірі виплачується від дня зміни групи інвалідності.

Законодавством установлено особливі умови відновлення виплати пенсії у перервах інвалідності. Так, якщо інвалід не з’явився до МСЕК на переогляд у призначений для цього рядків, то виплата йому пенсії припиняється, а в разі визнання його знову інвалідом відновлюється від дня припинення, але не більше, ніж на один місяць.

Розміри пенсій за інвалідністю

Головним умовою для призначення пенсії за інвалідністю є наявність певного страхового стажу на час настання інвалідності.

Страховий стаж – період (рядків), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Таблиця 6.5 – Вимоги до стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за інвалідністю з 1 січня 2004 р.

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності

Джерело: Пенсії за інвалідністю — Студопедія

Також ви можете прочитати