ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ

14.09.2015

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату

працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для інвалідів І групи:

до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 рокі;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно —

10 років;

для інвалідів II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 рокі;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку,

мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової

військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі

незалежно від наявності страхового стажу.

Умови призначення пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату

працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Групи інвалідності в Україні

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом

медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в який встановлено законом порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної експертизи.

Розмір пенсії по інвалідності

1. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам І групи — 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи — 90 відсотків пенсії за віком; інвалідам III групи — 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі «Закон».

2. Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». за наявності

такого страхового стажу:

у жінок — 20 років, а у чоловіків — 25 років, якщо їм вперше

встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

у жінок — 21 рік, а у чоловіків — 26 років, якщо їм вперше

встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;

у жінок — 22 роки, а у чоловіків — 27 років, якщо їм вперше

встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;

у жінок — 23 роки, а у чоловіків — 28 років, якщо їм вперше

встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;

у жінок — 24 роки, а у чоловіків — 29 років, якщо їм вперше

досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону,

Період, на який призначається пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається на весь рядків встановлення інвалідності. Інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

Рядків виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому

змінено групу інвалідності.

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

У разі якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього рядків, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з’явитися на повторний огляд.

У разі якщо рядків повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припин виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної

експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припин у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за

за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Органи медико-соціальної експертизи зобов’зобов’язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного огляду осіб, яким призначений пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд.

Короткий опис статті: пенсії по інвалідності

Джерело: ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ

Також ви можете прочитати