Пенсії інвалідам

19.09.2015

Пенсії інвалідам

Який стаж необхідно мати особі для призначення йому пенсії по інвалідності?

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) умовою для призначення пенсій інвалідам є наявність у них страхового стажу від двох до п’яти років (залежно від віку на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією ).

Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового стажу:

— До досягнення особою 23 років включно — два роки;

— Від 24 років до досягнення особою 26 років включно — три роки;

— Від 27 років до досягнення особою 31 року включно — чотири роки;

— Для осіб 32 років і старше — на п’ять років.

Якщо інвалід не має необхідної кількості страхового стажу?

В такому разі він може звернутися в управління праці та соціального захисту населення із заявою про призначення допомоги за нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Від чого залежить розмір пенсії — Які чинники визначають розмір пенсії по інвалідності?

Розмір пенсії інваліда залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку він отримував протягом трудової діяльності і з якої були сплачені внески в Пенсійний фонд.

В залежності від групи інвалідності пенсію по інвалідності призначають у таких розмірах: інвалідам I групи — 100 відсотків від пенсії за віком, II групи — 90 відсотків, III групи — 50 відсотків від пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону.

За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп — у чоловіків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюють розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку (для чоловіків — 60, для жінок — 55 років).

При обчисленні розміру пенсії непрацюючим інвалідам II і III груп фахівці районних (міських) управлінь Пенсійного фонду вибирають найбільш вигідний варіант розрахунку пенсії кожного окремого інваліда.

Як впливає на виплату пенсії зміна групи інвалідності?

Законодавство передбачає, що у разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особа визнали інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

А якщо особа, яка пройшла повторний огляд, визнаний здоровим, пенсію їй виплачують до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

Особливі обставини За яких причин інвалід не з’явився на повторний огляд. Що буде з його виплатою?

Якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк виплату пенсії за інвалідні призупиняють з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому особа була з’явитися на повторний огляд.

У разі якщо інвалід пропустив строк повторного огляду медико-соціальної експертизи з поважних причин і якщо його знову визнали інвалідом, виплата пенсії інвалідності відновлюють з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більше ніж за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає його за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачують попередньою групою інвалідності.

Звертаємо увагу

• залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

• Причину, групу, час настання інвалідності, строк, на який встановлюють інвалідність, визначає орган медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

• Пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Закон України «Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни»

Короткий опис статті: допомога по інвалідності Який стаж необхідно мати особі для призначення йому пенсії по інвалідності? Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) умовою для… юридичні послуги, адвокат, реєстрація, ліквідація, консультація юриста, захист інтересів, складання договору, складання позову, скарги, листи, претензії, захист в суді, юридична фірма «СТАТУС»

Джерело: Пенсії інвалідам

Також ви можете прочитати