Пенсія по інвалідності . Вихід на пенсію . Консультація експерта .

18.09.2015

Привіт,підкажіть,будь ласка, якщо ми приймемо на роботу інваліда 3 групи, чи не втратить вона право на пенсію по інвалідності?

Чинним пенсійним законодавством не передбачено обмеження, відповідно до якого надходження інваліда на роботу може призвести до позбавлення його пенсії по інвалідності.

Обґрунтування даної позиції наведено нижче в матеріалах «Системи Головбух» vip-версія

1.ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН від 17.12.2001 № 173-ФЗ

Про трудові пенсії в Російській Федерації (зі змінами на 2 липня 2013 року)

Стаття 15. Розміри трудової пенсії по інвалідності

1. Розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в залежності від групи інвалідності.*

2. Розмір трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою: П = ПК /(Т х К) + Б, гдеП — розмір трудової пенсії по інвалідності;ПК — сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи (інваліда) (стаття 29_1 справжнього Федерального закону), врахованого станом на день, з якого йому призначається трудова пенсія по інвалідності;Т — кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості (пункт 1 статті 14 цього закону);До — ставлення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на зазначену дату до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців;Б — фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності.

3. Фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності осіб, які не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі — 5124 рублів на місяць;

2) при II групі — 2562 рублів на місяць;

3) при III групі — 1281 рубля на місяць.

4. Особам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 і пункті 3 статті 9 справжнього Федерального закону, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 5978 рублів на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 6832 рублів на місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 7686 рублів на місяць;

2) при II групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 3416 рублів на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 4270 рублів на місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 5124 рублів на місяць;

3) при III групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 2135 рублів на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 2989 рублів на місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 3843 рублів в місяць.

5. Фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності, передбачений пунктами 3 і 4 цієї статті, особам, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, збільшується на відповідний районний коефіцієнт, який встановлюється Урядом Російської Федерації залежно від району (місцевості) проживання, на весь період проживання зазначених осіб у цих районах (місцевостях).При переїзді громадян на нове місце проживання у інші райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості, в яких встановлено інші районні коефіцієнти, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності визначається з урахуванням розміру районного коефіцієнта за новим місцем проживання.При виїзді громадян за межі районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей на нове місце проживання фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності визначається згідно з пунктами 3 і 4 цієї статті.

6. Особам, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, які не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі — 7686 рублів на місяць;

2) при II групі — 3843 рублів на місяць;

3) при III групі — 1921 рубля 50 копійок в місяць.Особам, які працювали як у районах Крайньої Півночі, так і в прирівняних до них місцевостях, при визначенні кількості календарних років роботи в районах Крайньої Півночі в цілях встановлення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності кожен календарний рік роботи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, вважається за дев’ять місяців роботи в районах Крайньої Півночі.

7. Особам, зазначеним у пункті 6 цієї статті, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 і пункті 3 статті 9 справжнього Федерального закону, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 8967 рублів на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 10248 рублів на місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 11529 рублів на місяць;

2) при II групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 5124 рублів на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 6405 рублів на місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 7686 рублів на місяць;

3) при III групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 3202 рублів 50 копійок на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 4483 рублів 50 копійок на місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 5764 рублів 50 копійок в місяць.

8. Особам, які пропрацювали не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, і мають страховий стаж не менше 25 років у чоловіків або не менше 20 років у жінок, які не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі — 6661 рубля 20 копійок на місяць;

2) при II групі — 3330 рублів 60 копійок на місяць;

3) при III групі — 1665 рублів 30 копійок на місяць.

9. Особам, зазначеним у пункті 8 цієї статті, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 і пункті 3 статті 9 справжнього Федерального закону, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності встановлюється в наступних сумах:

1) при I групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 7771 рубля 40 копійок на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 8881 рубля 60 копійок на місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 9991 рубля 80 копійок в місяць;

2) при II групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 4440 рублів 80 копійок в місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 5551 рубля в місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 6661 рубля 20 копійок на місяць;

3) при III групі:при наявності одного такого члена сім’ї — 2775 рублів 50 копійок на місяць;при наявності двох таких членів сім’ї — 3885 рублів 70 копійок в місяць;при наявності трьох і більше таких членів сім’ї — 4995 рублів 90 копійок на місяць.

10. Фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності в розмірах, зазначених у пунктах 6-9 цієї статті, встановлюється незалежно від місця проживання громадянина.*

11. Громадянам, які мають право на збільшення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності (пункти 3 і 4 цієї статті) на відповідний районний коефіцієнт у відповідності з пунктом 5 цієї статті і одночасно на фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності, передбачений пунктами 6-9 цієї статті, за вибором громадянина проводиться або встановлення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності, передбаченого пунктами 3 і 4 цієї статті із застосуванням пункту 5 цієї статті, або встановлення фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності, передбаченого пунктами 6-9 цієї статті.

12. У разі встановлення трудової пенсії по інвалідності кошти, відображені на індивідуальному особовому рахунку та враховані при призначенні цієї пенсії, не приймаються до уваги при перерахунку та коригуванні трудової пенсії по інвалідності у відповідності з пунктами 3 і 5 статті 17 цього закону і при індексації розрахункового пенсійного капіталу, передбаченої пунктом 11 статті 30 цього закону.*

2.ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН від 15.12.2001 № 166-ФЗ

Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації (зі змінами на 2 липня 2013 року)

Стаття 18. Розмір соціальної пенсії непрацездатних громадян

1. Соціальна пенсія призначається непрацездатним громадянам в наступному розмірі:*

1) громадянам з числа нечисленних народів Півночі, які досягли віку 55 і 50 років (відповідно чоловіки і жінки), громадянам, досягли віку 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки), інвалідам II групи (за винятком інвалідів з дитинства), дітям у віці до 18 років, а також старші цього віку, які навчаються за очною формою за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, до закінчення ними такого навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років, втратили одного з батьків, — 3626 рублів 71 копійка в місяць;

2) інвалідам з дитинства і групи та дітям-інвалідам — 8704 рубля на місяць;

2_1) інвалідам I групи, інвалідам з дитинства II групи, дітям у віці до 18 років, а також старші цього віку, які навчаються за очною формою за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, до закінчення ними такого навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років, які втратили обох батьків (дітям померлої одинокої матері), — 7253 рубля 43 копійки на місяць;

3) інвалідам III групи — 3082 рубля 71 копійка в місяць.*

2. Розміри пенсій, встановлені пунктом 1 цієї статті, для громадян, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в районах з важкими кліматичними умовами, що потребують додаткових матеріальних та фізіологічних витрат проживають там громадян, визначених Урядом Російської Федерації, збільшуються на відповідний районний коефіцієнт, який встановлюється Урядом Російської Федерації залежно від району (місцевості) проживання, на весь період проживання зазначених громадян у зазначених районах (місцевостях). При виїзді громадян з цих районів (місцевостей) на нове постійне місце проживання розмір пенсії визначається без урахування районного коефіцієнта.

3. Розмір соціальної пенсії по старості громадян, які досягли віку 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки), які є одержувачами трудової пенсії по інвалідності, не може бути менше розміру трудової пенсії по інвалідності, який був встановлений зазначеним громадянам за станом на день, з якого їм була припинена виплата зазначеної трудової пенсії по інвалідності у зв’язку з досягненням цього віку.

Персональні консультації по обліку і податками

Кращі відповіді фахівців з оподаткування, бухгалтерського обліку та права. Відповіді фахівців з оподаткування, бухгалтерського обліку та права.

Короткий опис статті: розмір пенсії по інвалідності Здрастуйте,підкажіть,будь ласка, якщо ми приймемо на роботу інваліда 3 групи, чи не втратить вона право на пенсію по інвалідності? Здрастуйте,підкажіть,будь ласка, якщо ми приймемо на роботу інваліда 3 групи, чи не втратить вона право на пенсію по інвалідності?

Джерело: Пенсія по інвалідності | Вихід на пенсію | Консультація експерта | Журнал «Головбух»

Також ви можете прочитати