Пенсія по інвалідності: право на отримання та приклади розрахунку

16.09.2015

Пенсія по інвалідності: право на отримання та приклади розрахунку

Законом про пенсійне страхування » визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

В залежності від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Для того щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, слід подати заяву про призначення пенсії в територіальне управління Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами Закону про пенсійне страхування є наявність страхового стажу від 1 до 15 років в залежності від віку інваліда і групи інвалідності.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності

Статтею 32 Закону про пенсійне страхування передбачається, що особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності і при наявності відповідного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (60 років), мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу 15 років.

До 01.01.2016 р. особи, визнані інвалідами ІІ групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого для призначення пенсій інвалідам І групи.

У разі якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Визначення розміру пенсії по інвалідності

Відповідно до частини першої ст. 33 Закону про пенсійне страхування пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи 100% пенсії за віком; інвалідам II групи — 90% пенсії за віком; інвалідам III групи — 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку.

Умови встановлення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком

Відповідно до частини другої ст. 33 Закону про пенсійне страхування непрацюючі інваліди ІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності відповідного страхового стажу.

Інвалідність, встановлена вперше по досягненні пенсійного віку

Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (60 років), та інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу у чоловіків — 35 років, у жінок — 30 років.

Інвалід, не має страхового стажу

Якщо інвалід не має достатнього страхового стажу, він може звернутися в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення допомоги за нормами Закону № 1727.

Строки призначення пенсії по інвалідності

Статтею 45 Закону про пенсійне страхування визначено, що пенсія по інвалідності призначається з дня звернення. Однак якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності.

В такому ж порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої ст. 33 зазначеного Закону (звільнення з роботи і наявність необхідного страхового стажу) виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права, якщо вимоги частини другої ст. 33 цього Закону виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності.

Порядок продовження і припинення виплати пенсій по інвалідності або зміни їх розмірів

Законом про пенсійне страхування встановлено, що у разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

Якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з’явитися на повторний огляд.

У разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом, виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більше ніж за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає його за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на переогляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Органи медико-соціальної експертизи зобов’язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд.

Встановлення до пенсії по інвалідності надбавок і підвищень

До пенсій по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо інвалід має на них право згідно з діючим законодавством України.

При цьому якщо розмір пенсійної виплати інваліда з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії (за винятком пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму. З 1 грудня поточного року прожитковий мінімум, встановлений законом для осіб, які втратили працездатність, становить 800 грн.

♦ Приклад 1

26.10.2011 р. чоловік визнаний інвалідом ІІ групи від загального захворювання в 39 років (довічно). Фактичний страховий стаж становить 21 рік 7 місяців, період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (до 60 років) у відповідності зі ст. 24 Закону про пенсійне страхування 20 років 9 місяців. Працює.

Страховий стаж 42 роки 4 місяці, коефіцієнт страхового стажу 0,5715. Коефіцієнт заробітку 1,7822. За призначенням пенсії звернулася 01.11.2011 р.

Оскільки заяву та всі необхідні документи надані протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності, пенсія призначена з 26.10.2011 р. (з дня встановлення інвалідності).

Відповідно до частини другої ст. 33 Закону про пенсійне страхування непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, зокрема чоловіки, яким вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно, при наявності страхового стажу 25 років.

Оскільки пенсіонер працює і його фактичний страховий стаж (без урахування періоду з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку) становить менше 25 років, то і розмір пенсії може бути визначено тільки в частині першій ст. 33 Закону про пенсійне страхування (90% пенсії за віком). Право на встановлення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком в цьому випадку відсутній.

Після набуття страхового стажу та звільнення з роботи чоловік буде мати право на пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо це для нього доцільно (тобто приведе до збільшення розміру пенсії).

Розрахунок пенсії за віком у відповідності зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування:

1982,63 грн. — 1,7822 — 0,5715 = 2019,36 грн.,

де 1982,63 грн. — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за рік, що передував року звернення за призначенням пенсії).

Доплата за понаднормовий стаж:

42 — 35 = 7, а 800 грн. — 7% = 56 грн.

Розмір пенсії за віком: 2019,36 грн. + 56 грн. = 2075,36 грн.

Розмір пенсії по інвалідності: 2075,36 грн. 90% = 1867,82 грн.

♦ Приклад 2

20.10.2011 р. чоловік визнаний інвалідом ІІІ групи від загального захворювання в 55 років (довічно). Фактичний страховий стаж 36 років 6 місяців, період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (до 60 років) у відповідності зі ст. 24 Закону про пенсійне страхування 4 роки 10 місяців. Працює.

Страховий стаж 40 років 10 місяців, коефіцієнт страхового стажу 0,55125. Коефіцієнт заробітку 1,5447. За призначенням пенсії звернулася 05.11.2011 р.

Оскільки заяву та всі необхідні документи надані протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності, пенсія призначена з 20.10.2011 р. (з дня встановлення інвалідності).

Відповідно до частини другої ст. 33 Закону про пенсійне страхування непрацюючі інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років.

У наведеному випадку фактичний страховий стаж — 36 років 6 місяців, тобто понад 35 років, але цей чоловік працює, а отже, розмір пенсії може бути визначений тільки за частиною другою ст. 33 Закону про пенсійне страхування (50% пенсії за віком).

Розрахунок пенсії за віком у відповідності зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування:

1982,63 грн. — 1,5447 — 0,55125 = 1688,24 грн.,

де 1982,63 грн. — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за рік, що передував року звернення за призначенням пенсії).

Доплата за понаднормовий стаж:

40 — 35 = 5, а 800 грн. — 5% = 40 грн.

Розмір пенсії за віком: 1688,24 грн. + 40 грн. = 1728,24 грн.

Розмір пенсії по інвалідності: 1728,24 грн. — — 50% = 864,12 грн.

Припустимо, що 20.12.2011 р. чоловік звільниться з роботи і надалі не буде працювати.

Згідно ст. 45 Закону про пенсійне страхування у разі якщо вимоги частини другої ст. 33 цього Закону (звільнення або наявність необхідного для цього страхового стажу) виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

Отже, якщо звільнення відбудеться після призначення пенсії, цьому чоловікові необхідно протягом трьох місяців з дня звільнення з роботи звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з заявою про встановлення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

Припустимо, що така заява надійшла 28.12.2011 р. пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком буде встановлена з 21.12.2011 р. (днем звільнення вважається останній робочий день).

Умовний розрахунок пенсії:

страховий стаж — 36 років 6 місяців (період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (до 60 років) в цьому випадку не зараховується до страхового стажу, оскільки складе 100% пенсії).

Розрахунок пенсії за віком у відповідності зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування:

1982,63 грн. — 1,5447 — 0,49275 = 1509,08 грн.

Доплата за понаднормовий стаж:

36 — 35 =1, а 800 грн. — 1% = 8 грн.

Розмір пенсії за віком: 1509,08 грн. + 8 грн. = 1517,08 грн.

♦ Приклад 3

Жінка інвалід ІІІ групи, група інвалідності встановлена 12.09.2011 р. працює. Заява про призначення пенсії подала 25.10.2011 р. Фактичний страховий стаж 30 років. Звільнена з роботи 02.10.2011 р.

В цьому випадку з 12.09.2011 р. жінці призначена пенсія по інвалідності (50% пенсії за віком), а з 03.10.2011 р. — пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, оскільки право на таку пенсію жінка отримала до дати звернення за призначенням пенсії по інвалідності.

♦ Приклад 4

Чоловік інвалід ІІ групи, інвалідність вперше встановлена у 43 роки (довічно), не працює.

Фактичний страховий стаж 26 років 6 місяців, період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (до 60 років) у відповідності зі ст. 24 Закону про пенсійне страхування 16 років 1 місяць.

Страховий стаж 42 роки 7 місяців, коефіцієнт страхового стажу 0,57488. Коефіцієнт заробітку 2,8989.

Розрахунок пенсії за віком у відповідності зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування:

1982,63 грн. — 2,8989 — 0,57488 = 3304,09 грн.,

де 1982,63 грн. — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за рік, що передував року звернення за призначенням пенсії).

Доплата за понаднормовий стаж:

42 — 35 = 7, а 800 грн. — 7% = 56 грн.

Розмір пенсії за віком: 3304,09 грн. + 56 грн. = 3360,09 грн.

Розмір пенсії по інвалідності: 3360,09 грн. 90% = 3024,08 грн.

Розрахунок пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком:

страховий стаж — 26 років 6 місяців (період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку (до 60 років) в цьому випадку не зараховується до страхового стажу, оскільки складе 100% пенсії). Коефіцієнт страхового стажу — 0,35775.

Розрахунок пенсії за віком у відповідності зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування:

1982,63 грн. — 2,8989 — 0,35775 = 2056,15 грн.

Понаднормовий стаж відсутній.

Розмір пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком 2056,15 грн.

тобто за рахунок зарахування до страхового стажу періоду перебування на інвалідності цьому пенсіонеру доцільніше отримувати пенсію по інвалідності в розмірі 90% пенсії за віком).

Звертаємо увагу, що Законом № 3133 внесено зміни, зокрема, до Закону № 1727 щодо розміру державної соціальної допомоги на догляд, а саме: інвалідам І групи, який буде визначатися в залежності від підгрупи інвалідності А чи Б.

Допомога в нових розмірах буде виплачуватися з 01.01.2012 р.

Так, з 01.01.2012 р. інвалідам війни І групи з підгрупою А, яким призначено пенсії відповідно до Закону № 2262, розмір державної соціальної допомоги збільшиться з 50 до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, віднесеним до інвалідів війни за ст. 7 Закону № 3551 і мають І групу інвалідності з підгрупою А, а також одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років за іншими законами, розмір державної соціальної допомоги збільшиться з 15 до 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Галина Мастюгіна. начальник відділу з питань призначення пенсій Пенсійного фонду України

Ще матеріали на тему:

Нещодавно ГФС України була проведена «гаряча» телефонна лінія на тему «Підприємницька діяльність».

 • 10.07.2015. № 26 Наукові пенсії

  Стаж державної служби зараховується до наукового стажу.

  Перегляд розмірів наукових пенсій.

  Повідомлення Пенсійного фонду України про працевлаштування.

  Достроковий вихід на пенсію.

  Документи для призначення пенсії.

  Період роботи, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії.

 • 03.07.2015. № 25 Договір добровільної участі для перерахунку пенсії

  Можна укласти договір добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування непрацюючим пенсіонерам з метою перерахунку пенсії.

 • 03.07.2015. № 25 Надання допомоги по тимчасовій непрацездатності

  згідно із Законом № 1706 особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України і з районів проведення АТО, мають право на отримання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 • 26.06.2015. № 24 Зарахування військової служби в особливий період у пільговий стаж

  чи Зараховується час проходження військової служби в особливий період у стаж роботи, що дає право на призначення пільгової пенсії.

  Всі матеріали розділу: «Консультації »

  Короткий опис статті: допомога по інвалідності Законом про пенсійне страхування визначено порядок і умови обчислення пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства). Розглянемо їх детальніше… Пенсія по інвалідності: право на отримання та приклади розрахунку

  Джерело: Пенсія по інвалідності: право на отримання та приклади розрахунку

 • Також ви можете прочитати