Пенсія по інвалідності: оформлення, види, призначення, Форум Inva-life.

15.09.2015

Пенсія по інвалідності: оформлення, види, призначення

Пенсія по інвалідності є видом державного пенсійного забезпечення. Розглянемо, в яких випадках і як вона оформляється і призначається.

Хто має право на пенсію по інвалідності

Згідно з чинним Федеральним законом «Про державне пенсійне забезпечення Російській Федерації» на пенсію по інвалідності мають право такі категорії осіб:

 • військовослужбовці;
 • учасники Великої Вітчизняної війни;

 • громадяни, нагороджені знаком «Жителю блокадного Ленінграда»;

 • громадяни, постраждалі внаслідок радіаційних або техногенних катастроф;

 • громадяни з числа космонавтів.

  «Визнання громадянина інвалідом і встановлення групи інвалідності проводяться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, передбаченому Федеральним законом «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації»» (той же ФЗ, стаття 12).

  Види пенсій по інвалідності

  Згідно з вищезазначеним категоріям осіб, існують і різні види пенсій, які нараховуються в залежності від приналежності до підкатегорії.

  Відповідно до ФЗ «ПРО державне пенсійне забезпечення Російській Федерації» глава II (Умови призначення пенсій), якщо ви належите до будь-якої з підкатегорій, ви можете розраховувати на отримання пенсії по інвалідності, якщо дотримані наступні пункти закону:

  Для військовослужбовців:

  Стаття 8, умови призначення пенсій військовослужбовцям і членам їх сімей:«Пенсія по інвалідності призначається військовослужбовцям, які стали інвалідами в період проходження ними військової служби за призовом в якості солдатів, матросів, сержантів і старшин або не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби або у разі настання інвалідності не пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які одержані в період проходження військової служби.

  Пенсії по інвалідності військовослужбовців, які проходили військову службу за призовом в якості солдатів, матросів, сержантів і старшин, і пенсії з нагоди втрати годувальника непрацездатних членів їх сімей, виплачуються в повному розмірі незалежно від виконання оплачуваної роботи».

  Для учасників Великої Вітчизняної Війни або громадянин, нагороджений знаком «Жителю блокадного Ленінграда»:

  Стаття 9, умови призначення пенсій учасникам Великої Вітчизняної війни та громадянам, нагородженим знаком «Жителю блокадного Ленінграда»:

  «Право на пенсію згідно з цим законом мають учасники Великої Вітчизняної війни та громадяни, нагороджені знаком «Жителю блокадного Ленінграда»

  — інваліди I, II і III групи, незалежно від причини інвалідності, за винятком випадків. настання інвалідності внаслідок вчинення учасником Великої Вітчизняної війни і громадянином, нагородженим знаком «Жителю блокадного Ленінграда», протиправних діянь або навмисного нанесення збитку своєму здоров’ю йому призначається соціальна пенсія.

  Пенсії, передбачені цією статтею, виплачуються в повному розмірі незалежно від виконання оплачуваної роботи».

  Для громадян, постраждалих внаслідок радіаційної або техногенної катастрофи:

  Стаття 10, умови призначення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок радіаційних або техногенних катастроф, та членам їх сімей: «Пенсія по інвалідності призначається громадянам, зазначеним у підпункті 2 пункту 1 (громадяни, які стали інвалідами внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС) цієї статті, у разі визнання громадянина інвалідом I, II і III групи, незалежно від тривалості трудового стажу.

  Замість пенсії по інвалідності зазначені громадяни можуть отримувати пенсію по старості, передбачену підпунктом 1 або підпункту 2 пункту 2 цієї статті.

  Пенсії, передбачені цією статтею, виплачуються в повному розмірі незалежно від виконання оплачуваної роботи».

  Для космонавтів:

  Стаття 7.1, умови призначення пенсій громадянам з числа космонавтів і членам їх сімей:«Пенсія по інвалідності призначається громадянам Російської Федерації з числа кандидатів в космонавти-випробувачі, космонавти-дослідники, з числа космонавтів-випробувачів, космонавтів-дослідників, інструкторів-космонавтів-випробувачів, інструкторів-космонавтів-дослідників, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з підготовкою або виконанням космічного польоту, незалежно від тривалості вислуги (роботи)».

  Оформлення пенсії по інвалідності

  Оформлення пенсії по інвалідності відбувається після заяви громадянина, що претендує на неї, за винятком низки пунктів, коли він цього не може зробити (стаття 22 того ж ФЗ): «Громадянам з числа інвалідів з дитинства, які не досягли віку 19 років, раніше був одержувачами соціальної пенсії по інвалідності, передбаченої для дітей-інвалідів, виплата якої була припинена у зв’язку з досягненням віку 18 років, а також соціальної пенсії по старості громадянам, досягли віку 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки), був одержувачами трудової пенсії по інвалідності, виплата якої була припинена у зв’язку з досягненням зазначеного віку (підпункт 2 пункту 6 статті 19 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації»).

  Зазначеним громадянам відповідна соціальна пенсія встановлюється без витребування від них заяви про призначення соціальної пенсії на підставі даних, наявних у розпорядженні органу, що здійснює пенсійне забезпечення, у тому числі документів, що надійшли від федеральних установ медико-соціальної експертизи.

  При цьому орган, що здійснює пенсійне забезпечення, протягом 10 днів з дня призначення громадянину відповідної соціальної пенсії сповіщає його про призначення йому соціальної пенсії по інвалідності або соціальної пенсії по старості».

  Отже, для призначення пенсії потрібно звернутися до відповідного органу із заявою і списком документів, що підтверджують Ваше право на пенсію.

  Документи, необхідні для оформлення пенсії по інвалідності

  Згідно з Постановою Міністерства праці та соціального розвитку РФ і Пенсійного Фонду РФ «Про затвердження переліку документів, необхідних для встановлення трудової пенсії та пенсії по державному пенсійному забезпеченню відповідно до федеральними законами «Про трудові пенсії в Російській Федерації» і «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» необхідні наступні документи, які Ви повинні надати у територіальне відділення ПФР:

  Для військовослужбовців:

  • заява;

  документи:

  • засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства;
 • про терміни проходження і підставі звільнення з військової служби;

 • про встановлення інвалідності.

 • У деяких випадках додаються документи:

 • про визнання інвалідом внаслідок військової травми або захворювання, отриманого в період проходження військової служби;

 • про непрацездатних членів сім’ї, що підтверджують перебування непрацездатних членів сім’ї на утриманні;

 • про місце перебування або фактичного проживання на території Російської Федерації;

 • підтверджують місце постійного проживання громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації (постанова, пункт 8.1).

  Для учасників ВВВ:

  • заява;

  документи:

  • засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства;
 • про встановлення інвалідності;

 • про визнання учасником Великої Вітчизняної війни.

 • У деяких випадках додаються документи:

 • про непрацездатних членів сім’ї;

 • підтверджують знаходження непрацездатних членів сім’ї на утриманні;

 • про місце перебування або фактичного проживання;

 • підтверджують місце постійного проживання громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації (постанова, пункт 8.2).

  Якщо Ви громадянин, нагороджений знаком «Жителю блокадного Ленінграда»:

  • заява;

  документи:

  • засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства;
 • про встановлення інвалідності;

 • про нагородження знаком «Жителю блокадного Ленінграда».

 • Для підтвердження додаткових обставин, передбачених ФЗ «ПРО державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації», додаються документи:

 • про непрацездатних членів сім’ї;

 • підтверджують знаходження непрацездатних членів сім’ї на утриманні;

 • про місце перебування або фактичного проживання;

 • підтверджують місце постійного проживання громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації (постанова, пункт 8.2.1.).

  Для громадян, постраждалих внаслідок радіаційної або техногенної катастрофи:

  • заява;

  документи:

  • засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства;
 • про встановлення інвалідності;

 • про визнання інвалідом внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

 • про визнання інвалідом внаслідок інших радіаційних і техногенних катастроф.

 • У ряді випадків можуть знадобитися документи:

 • про непрацездатних членів сім’ї;

 • підтверджують знаходження непрацездатних членів сім’ї на утриманні;

 • про місце перебування або фактичного проживання;

 • підтверджують місце постійного проживання громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації (постанова, пункт 8.3).

  Для космонавтів:

  • заява;

  документи:

  • засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства Російської Федерації;
 • про встановлення інвалідності;

 • щодо віднесення до числа кандидатів в космонавти-випробувачі, космонавти-дослідники, космонавтів-випробувачів, космонавтів-дослідників, інструкторів-космонавтів-випробувачів, інструкторів-космонавтів-дослідників;

 • про визнання інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з підготовкою або виконанням космічного польоту;

 • про грошовому утриманні (заробіток), одержаній відповідно до Положення про матеріальне забезпечення космонавтів у Російської Федерації, який затверджується Урядом Російської Федерації;

 • про вислугу років (роботі).

  Крім того, для підтвердження додаткових обставин, передбачених ФЗ «ПРО державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації», додаються документи:

  • про потребу в постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді);
 • підтверджують, що громадянин не працює;

 • про непрацездатних членів сім’ї, зазначених у пунктах «а», «б» і «р» частини третьої статті 29, статтях 31, 33 і 34 Закону Російської Федерації «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, і їх сімей»;

 • підтверджують знаходження непрацездатних членів сім’ї на утриманні;

 • засвідчують, що непрацездатний член сім’ї проходить навчання в освітніх закладах з відривом від виробництва;

 • підтверджують, що непрацездатні члени сім’ї не отримують трудову пенсію або на пенсію за державному пенсійному забезпеченню;

 • щодо віднесення до кола осіб, передбачених статтею 45 Закону Російської Федерації «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей»;

 • про місце перебування або фактичного проживання;

 • підтверджують місце постійного проживання громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації. (Те ж Постанову, пункт 8.4.).

  Розміри пенсій по інвалідності

  Розмір виплачуваної пенсії по інвалідності природно залежить від того, до якої категорії Ви належите. Цей розмір регламентує ФЗ «ПРО державне пенсійне забезпечення Російській Федерації» в главі III «Розміри пенсій по державному пенсійному забезпеченню».

  Для військовослужбовців:

  стаття 15, пункт 2. «Пенсія по інвалідності військовослужбовцям, які проходили військову службу за призовом в якості солдатів, матросів, сержантів і старшин, призначається в залежності від причини інвалідності в наступному розмірі»:

  1) при настанні інвалідності внаслідок військової травми:

  • інвалідам I групи — 300 відсотків розміру соціальної пенсії;
 • інвалідам II групи — 250 відсотків розміру соціальної пенсії;

 • інвалідам III групи — 175 відсотків розміру соціальної пенсії,

  «Інвалідністю внаслідок військової травми вважається інвалідність, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих при захисті Батьківщини, у тому числі у зв’язку з перебуванням на фронті, проходженням військової служби на територіях інших держав, де велись бойові дії, або при виконанні інших обов’язків військової служби».

  2) при настанні інвалідності внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби:

  — інвалідам I групи — 250 відсотків розміру соціальної пенсії;

  — інвалідам II групи — 200 відсотків розміру соціальної пенсії;

  — інвалідам III групи — 150 відсотків розміру соціальної пенсії;

  «Інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби, вважається інвалідність, що настала внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або захворювання, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків».

  «Інвалідам на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 2, 3 і 6 статті 8 цього закону, розмір пенсії з інвалідності визначається виходячи з розміру соціальної пенсії, зазначеного в підпункті 1 пункту 1 статті 18 цього закону, збільшеного на 854 рубля в місяць на кожного непрацездатного члена сім’ї, але не більше ніж на трьох непрацездатних членів сім’ї.»

  Для учасників ВВВ:

  • інвалідам I групи — 250 відсотків розміру соціальної пенсії;
 • інвалідам II групи — 200 відсотків розміру соціальної пенсії;

 • інвалідам III групи — 150 відсотків розміру соціальної пенсії.

  Для громадян, нагороджених знаком «Жителю блокадного Ленінграда»:

  • інвалідам I групи — 200 відсотків розміру соціальної пенсії;
 • інвалідам II групи — 150 відсотків розміру соціальної пенсії;

 • інвалідам III групи — 100 відсотків розміру соціальної пенсії.

  Для громадян, постраждалих внаслідок радіаційної або техногенної катастрофи:

  • інвалідам I групи — 250 відсотків розміру соціальної пенсії;
 • інвалідам II групи — 250 відсотків розміру соціальної пенсії;

 • інвалідам III групи, в тому числі на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї, зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 і пункті 3 статті 9 ФЗ «ПРО трудові пенсії в Російській Федерації», — у розмірі, що дорівнює різниці між 250 відсотками розміру соціальної пенсії, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 статті 18 цього закону, в тому числі збільшеного на 854 рубля в місяць на кожного непрацездатного члена сім’ї, але не більше ніж на трьох непрацездатних членів сім’ї, і 125 відсотків розміру зазначеної соціальної пенсії».

  Для космонавтів:

  інвалідам I і II групи — 85 відсотків грошового забезпечення (заробітку), одержуваного у відповідності з Положенням про матеріальне забезпечення космонавтів у Російської Федерації, який затверджується Урядом Російської Федерації;

  інвалідам III групи — 50 відсотків грошового забезпечення (заробітку), одержуваного у відповідності з Положенням про матеріальне забезпечення космонавтів у Російської Федерації, який затверджується Урядом Російської Федерації.

  «До пенсії по інвалідності громадянам з числа космонавтів, які є інвалідами I групи або досягли віку 80 років, або потребують постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді) відповідно до висновку медичної організації, а також непрацюючим інвалідам I і II групи, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, до призначеної їм пенсії по інвалідності нараховуються надбавки, передбачені пунктом 2 цієї статті.»

  Валентина Касимовская

  Короткий опис статті: пенсії по інвалідності Пенсія по інвалідності: оформлення, види, призначення — Форум Inv-life.ru Законодавства (закону і права) інваліди, доступність середовища, спілкування, зайнятість, працевлаштування інвалідів, політика інвалідності, інвалід, спинальник, шейник, інвалідність, позитив, реабілітація, госпіталь, лікарня, візок, милиці, милиці, ціпок, окуляри, благодійність

  Джерело: Пенсія по інвалідності: оформлення, види, призначення — Форум Inva-life.ru

 • Також ви можете прочитати