Пенсія по інвалідності, ФорумЮристов.Ру

17.09.2015

Тіночка. вам доведеться обґрунтувати та підтвердити посиланнями на документи ступінь порушення функцій організму, з описом конкретних прикладів обмеження життєдіяльності (втрата здатності здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися або займатися трудовою діяльністю).

Хто має право на отримання пенсії по інвалідності? згідно з чинним пенсійним законодавством право на отримання державної пенсії по інвалідності мають:

• Військовослужбовці;

• Громадяни, постраждалі внаслідок радіаційних або техногенних катастроф;

• Учасники Великої Вітчизняної війни;

• Громадяни, нагороджені знаком «Жителю блокадного Ленінграда»;

• Космонавти.

Факт оплачуваної трудової діяльності на виплату пенсії по інвалідності не впливає.

Які документи необхідні для оформлення пенсії по інвалідності? Перелік документів, які необхідно подати в територіальний орган ПФР для оформлюваної пенсії по інвалідності:

Для військовослужбовців:

• паспорт;

• документи, що підтверджують строки проходження і містять підстави звільнення з військової служби;

• документи про встановлення інвалідності і ступеня обмеження здатності до трудової діяльності.

Крім того, в необхідних випадках додаються наступні документи:

• про визнання інвалідом внаслідок військової травми або захворювання, отриманого в період проходження військової служби;

• про непрацездатних членів сім’ї.

Для громадян, які постраждали внаслідок радіаційних або техногенних катастроф:

• паспорт;

• документи про встановлення інвалідності і ступеня обмеження здатності до трудової діяльності;

• документи про визнання інвалідом внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

• документи про визнання інвалідом внаслідок інших радіаційних і техногенних катастроф.

Умови призначення державної пенсії по інвалідності військовослужбовцям:

1. У разі настання інвалідності в період проходження військової служби за призовом.

2. У разі настання інвалідності не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби.

3. У разі настання інвалідності не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які були отримані в період проходження військової служби.

У разі настання інвалідності внаслідок вчинення військовослужбовцем злочину йому призначається соціальна пенсія.

Розміри державних пенсій по інвалідності військовослужбовцям:

Інвалідністю внаслідок військової травми вважається інвалідність, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих при захисті Батьківщини, у тому числі у зв’язку з перебуванням на фронті, проходженням військової служби на територіях інших держав, де велись бойові дії, або при виконанні інших обов’язків військової служби.

Інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби, вважається інвалідність, що настала внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або захворювання, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків).

Категорія одержувачів пенсії — Розмір пенсії

Інваліди внаслідок військової травми

• Інваліди I групи — 300% розміру соціальної пенсії

• Інваліди II групи — 250% розміру соціальної пенсії

• Інваліди III групи — 175% розміру соціальної пенсії

Інваліди внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби

• Інваліди I групи — 250% розміру соціальної пенсії

• Інваліди II групи — 200% розміру соціальної пенсії

• Інваліди III групи — 150% розміру соціальної пенсії

Інвалідам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї (зазначені в підпунктах 1, 3 – 5 пункту 3 статті 8 Федерального закону від 15 грудня 2001 року N 166-ФЗ «ПРО державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації»), розмір пенсії з інвалідності визначається виходячи з розміру соціальної пенсії, збільшеного на 929 рублів 15 копійок в місяць на кожного непрацездатного члена сім’ї, але не більше ніж на трьох непрацездатних членів сім’ї.

Умови призначення державної пенсії по інвалідності громадянам, які постраждали внаслідок радіаційних або техногенних катастроф

Пенсія по інвалідності призначається громадянам, які стали інвалідами внаслідок катастрофи на ЧАЕС, у разі визнання громадянина інвалідом I, II і III групи, незалежно від тривалості трудового стажу.

Громадяни, які стали інвалідами внаслідок катастрофи на ЧАЕС замість пенсії по інвалідності можуть отримувати пенсію по старості.

Розміри державних пенсій по інвалідності громадянам, які постраждали внаслідок радіаційних або техногенних катастроф

Категорія одержувачів пенсії — Розмір пенсії

• Інваліди I групи — 250% розміру соціальної пенсії

• Інваліди II групи — 250% розміру соціальної пенсії

• Інваліди III групи — 250% розміру соц. пенсії – 125% розміру соц. пенсії

Інвалідам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї (зазначені в підпунктах 1, 3 і 4 пункту 2 статті 9 Федерального закону від 17 грудня 2001 року N 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації»), розмір пенсії з інвалідності визначається виходячи з розміру соціальної пенсії, збільшеного на 929 рублів 15 копійок в місяць на кожного непрацездатного члена сім’ї, але не більше ніж на трьох непрацездатних членів сім’ї.

Умова призначення державної пенсії по інвалідності учасникам Великої Вітчизняної війни та громадянам, нагородженим знаком «Жителю блокадного Ленінграда»

• Наявність статусу учасників Великої Вітчизняної війни з числа осіб, зазначених у підпунктах «а» – «ж» і «и» підпункту 1 пункту 1 статті 2 Федерального закону від 12 січня 1995 року №5-ФЗ «ПРО ветеранів »;

• Настання інвалідності I, II або III групи незалежно від причини інвалідності, за винятком випадків настання інвалідності внаслідок вчинення учасником Великої Вітчизняної війни і громадянином, нагородженим знаком «Жителю блокадного Ленінграда», протиправних діянь або навмисного нанесення збитку своєму здоров’ю.

Розміри державних пенсій по інвалідності учасникам Великої Вітчизняної війни та громадянам, нагородженим знаком «Жителю блокадного Ленінграда»

Категорія одержувачів пенсії — Розмір пенсії

Учасники Великої Вітчизняної Війни

• Інваліди I групи — 250% розміру соціальної пенсії

• Інваліди II групи — 200% розміру соціальної пенсії

• Інваліди III групи — 150% розміру соціальної пенсії

Громадяни, нагороджені знаком «Жителю блокадного Ленінграда»

• Інваліди I групи — 200% розміру соціальної пенсії

• Інваліди II групи — 150% розміру соціальної пенсії

• Інваліди III групи — 100% розміру соціальної пенсії

Інвалідам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї (зазначені в підпунктах 1, 3 — 5 пункту 3 статті 8 Федерального закону від 15 грудня 2001 року N 166-ФЗ «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації»), розмір пенсії з інвалідності визначається виходячи з розміру соціальної пенсії, збільшеного на 929 рублів 15 копійок в місяць на кожного непрацездатного члена сім’ї, але не більше ніж на трьох непрацездатних членів сім’ї.

Розміри державних пенсій по інвалідності космонавтам

Категорія одержувачів пенсії — Розмір пенсії

• Інваліди I і II групи 85% відповідного грошового забезпечення (заробітку)

• Інваліди III групи 50% відповідного грошового забезпечення (заробітку)

Розміри державних пенсій по інвалідності громадянам, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в районах з важкими кліматичними умовами

Розміри державних пенсій по інвалідності громадян, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в районах з важкими кліматичними умовами, що визначаються Урядом Російської Федерації, збільшуються на відповідний районний коефіцієнт, який встановлюється Урядом Російської Федерації, на весь період проживання громадян у зазначених районах. При виїзді громадян з цих районів на нове постійне місце проживання розмір пенсії визначається без урахування районного коефіцієнта.

Хто має право на отримання другої пенсії?

Право на отримання одночасно з державною пенсією по інвалідності другої пенсії мають:

• Громадяни, які стали інвалідами внаслідок військової травми;

• Учасники Великої Вітчизняної війни з числа осіб, зазначених у підпунктах «а» – «ж» і «и» підпункту 1 пункту 1 статті 2 Федерального закону від 12 січня 1995 року №5-ФЗ «ПРО ветеранів»;

• Громадяни, нагороджені знаком «Жителю блокадного Ленінграда».

Їм можуть встановлюватися державна пенсія по інвалідності і трудова пенсія по старості.

• Громадяни з числа космонавтів при наявності умов для призначення трудової пенсії по старості.

Вони мають право на одночасне отримання пенсії за вислугу років або пенсії по інвалідності і страхової частини трудової пенсії по старості (за винятком фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії по старості), що встановлюється на умовах і в порядку, які передбачені Федеральним законом від 17 грудня 2001 року N 173-ФЗ «ПРО трудові пенсії в Російській Федерації».

Короткий опис статті: пенсія по інвалідності Пенсія по інвалідності Інші посібники та пільги інвалідність 3 групи пенсія, інвалідність 3 групи розмір пенсії, яка пенсія по інвалідності, пенсія по інвалідності, пенсія по інвалідності 2 група, пенсія по інвалідності 3, пенсія по інвалідності за групами, пенсія по інвалідності дитини, пенсія по старості, інвалідності, підвищення пенсії по інвалідності, розмір пенсії за групами інвалідності, розмір пенсії по інвалідності, трудова пенсія по інвалідності, пенсія по інвалідності 2014, підвищення пенсії по інвалідності 2014, Пенсія по інвалідності, форум юристів, юридичний форум, безкоштовна юридична консультація, юридичні послуги, консультація юриста, юридична допомога, питання юристу, юрист онлайн

Джерело: Пенсія по інвалідності — ФорумЮристов.Ру

Також ви можете прочитати