Особливості та порядок нарахування трудової пенсії по інвалідності

17.09.2015

Контрольна робота на тему Особливості та порядок нарахування трудової пенсії по інвалідності

Введення

Пенсії по інвалідності поділяються, також як і пенсії по старості, на ті, які встановлюються у зв’язку з трудовою і іншій суспільно корисною діяльністю і поза зв’язку з такою діяльністю. Перші іменуються трудовими пенсіями, а другі — соціальними.

Трудовий пенсією по інвалідності прийнято називати пенсію, яка встановлюється у зв’язку з настанням інвалідності і в той же час з наявністю відповідного загального трудового стажу або виконанням певної діяльності, незалежно від її строку (факту роботи, служби тощо).

Таким чином, дана пенсія на відміну від трудової пенсії по старості може бути як стажевой, так і бесстажевой.

Право на багато видів соціального забезпечення в залежність від участі громадянина в трудової або іншої суспільно-корисної діяльності. Крім зазначеної діяльності в трудовий стаж включаються також періоди, коли громадянин не міг працювати з об’єктивних причин, визнаним державою поважними.

Трудовий стаж – це тривалість трудової, іншої суспільно-корисної діяльності, а також інших періодів, з якими пов’язане виникнення права на трудові пенсії по старості. по інвалідності та з нагоди втрати годувальника від загального захворювання, багато видів допомог і деякі соціальні пільги.

Під страховим стажем розуміється сумарна тривалість часу сплати страхових внесків та (або) податків (абз. 7 ст. 3 Федерального закону від 16.07.1999 N 165-ФЗ «Про основи обов’язкового соціального страхування»). Таким чином, страховий стаж працівника — це періоди часу, протягом яких за неї сплачувалися страхові внески і (або) податки до ФСС Росії.

На сьогоднішній для отримання трудової пенсії достатньо 5 років стажу. В загальний страховий/трудовий стаж включаються всі періоди трудової або іншої діяльності, передбачені федеральним законом РФ, незалежно від перерв у роботі за трудовим договором. і протягом яких сплачувалися страхові внески до Пенсійного Фонду РФ.

В трудовий стаж так само включаються періоди:

· проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах і установах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей;

· отримання соціальної допомоги зважаючи тимчасової непрацездатності;

· догляду одного з батьків за своєю дитиною, до досягнення нею віку 1,5 років (але не більше трьох років у загальній складності);

· одержання допомоги по безробіттю;

· переїзду за направленням держ. служби зайнятості в іншу місцевість для працевлаштування;

· коли громадянин брав участь у громадських роботах;

· перебування в місцях позбавлення волі або посиланні;

· коли громадянин був необґрунтовано притягнутий до кримінальної відповідальності;

· коли громадянин був репресований, але згодом реабілітований;

· догляду працездатною особою за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом, а також період громадянином, які досягли 80 років.

Ці періоди зараховуються до страхового стажу, якщо перед або відразу за ними йшов період роботи, протягом якого проводилися відрахування в Пенсійний Фонд. Навчання в страховий стаж не включається.

Після пенсійної реформи 2002 року трудова пенсія по інвалідності стала диференціюватися не за звичним груп інвалідності, а за ступенями обмеження здатності до трудової діяльності. Від них залежав розмір базової частини пенсії. Був введений дворічний перехідний період, протягом якого колишні встановлені групи інвалідності «прирівнювалися» до відповідних ступенів. З 2004 року всі одержувачі пенсій по інвалідності були переведені на нову систему у відповідності зі ступенем обмеження здатності до трудової діяльності.

Трудова пенсія по інвалідності сьогодні складається з базової і страхової частин. Розмір страхової частини залежить від суми сплачених пенсійних внесків (фактично від стажу і заробітку до 2002 року). Розмір базової частини — від ступеня обмеження здатності до трудової діяльності. З 1 січня базова частина трудової пенсії включається до складу страхової частини (для подальшої індексації всієї суми пенсії за єдиними правилами) і буде іменуватися фіксованим базовим розміром страхової частини трудової пенсії. Величина фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності буде залежати від групи інвалідності.

З січня 2010 року фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності (незалежно від ступеня обмеження працездатності) буде складати:

I група — 5124 рубля;

II група — 2562 рубля;

III група — 1281 рубль.

Наприклад, для людини з першою групою інвалідності та другим ступенем обмеження здатності до трудової діяльності, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності буде 5124 рубля.

Для порівняння: у 2009 році ця величина для нього склала б 2562 рубля.

При перерахунку з 1 січня 2010 року пенсії тим, хто вже отримував її, встановлені правила діють тільки в бік збільшення. Причому проходити повторно МСЕК не потрібно.

тобто якщо у людини група інвалідності вище, ніж ступінь обмеження здатності до трудової діяльності, — фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності буде встановлюватися на основі групи інвалідності. Для громадян з більш високим ступенем обмеження здатності до трудової діяльності, ніж група інвалідності, фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності буде зберігатися в колишньому розмірі, визначеному на основі ступеня обмеження здатності до трудової діяльності.

Середній розмір трудової пенсії по інвалідності на початку 2010 року складе 5118 рублів, до кінця року — 5440 рублів. Настільки невисокий показник визначається тим, що більше половини одержувачів пенсій по інвалідності — інваліди III (робочої) групи і розмір їх пенсій невеликий. Розміри пенсій інвалідів II і I груп будуть порівнянні з розміром трудової пенсії по старості, середня величина якої перевищить у 2010 році 8000 руб.

Фінансування частин пенсії:

Фінансується з федерального бюджету.

Розмір базової частини не залежить від стажу, зарплати і сплачених страхових внесків до ПФР. Він встановлюється законом. В даний час (з 1 серпня 2008 року) розмір базової частини становить 1794 рубля. Підвищений розмір базової частини встановлений для громадян, які мають утриманців, для громадян, які досягли віку 80 років або при встановленні інвалідності з III ступенем обмеження здатності до трудової діяльності, а також для громадян, які мають певний стаж роботи в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях.

Розмір базової частини встановлюється в пониженому розмірі в разі призначення трудової пенсії по інвалідності з I ступенем обмеження здатності до трудової діяльності, а також при призначенні пенсії з нагоди втрати годувальника.

Страхова частина . Фінансується з бюджету Пенсійного фонду Росії.

Розмір страхової частини пенсії залежить від суми страхових внесків, сплачених в ПФР на фінансування цієї частини. За працюючих громадян внески сплачує роботодавець. Самозайняті громадяни (підприємці, адвокати, нотаріуси і т. д.) сплачують внески самостійно. Сплачуються внески відображаються на особовому рахунку громадянина в Пенсійному фонді РФ. Коли йому призначається пенсія, то страхова частина розраховується на підставі даних його рахунку.

Розмір внесків за працюючих громадян залежить від їх віку. У 2008 році тариф внеску за осіб 1966 року народження і старше становить 14% від їх заробітної плати. За осіб 1967 року народження і молодше – 8% від їх заробітної плати. Ці внески включаються до складу розрахункового пенсійного капіталу, який щорічно індексується з коефіцієнтами, які затверджуються Урядом Росії. При призначенні пенсії сума розрахункового пенсійного капіталу ділиться на очікуваний період виплати пенсії і таким чином визначається страхова частина (методика наведена лише для пенсії по старості, для пенсій по інвалідності та з нагоди втрати годувальника вона дещо відрізняється). Очікуваний період виплати пенсії у 2002 році був встановлений у розмірі 12 років (144 місяці). Після цього він щорічно збільшується (наприклад, у 2008 році він становить 15 років або 180 місяців) до 2013 року. У 2013 році очікуваний період виплати досягне 19 років (228 місяців) і збільшуватися не буде.

Страхові внески в Пенсійний фонд Росії в рамках діючої системи пенсійного забезпечення стали сплачуватися з 2002 року. Придбані до цього часу пенсійні права конвертуються (перетворюються) в розрахунковий пенсійний капітал за формулою, що враховує заробіток громадянина і його трудовий стаж. В даний час практично у всіх, кому призначається трудова пенсія по старості. страхова частина складається не тільки з сплачених внесків, але і з перетворених пенсійних прав, придбаних до 2002 року. Призначена страхова частина пенсії періодично індексується з коефіцієнтами, які затверджуються Постановами Уряду Росії.

Накопичувальна частина. Фінансується за рахунок страхових внесків на накопичувальну частина, які громадянин накопичив протягом своєї трудової діяльності. Розмір накопичувальної частини трудової пенсії (НЧТП) залежить від суми страхових внесків, сплачених в ПФР на фінансування накопичувальної частини. Ці внески відображаються у спеціальній частині особового рахунку громадянина і інвестуються в порядку, встановленому законодавством. При придбанні громадянином пенсійних підстав накопичувальна частина пенсії розраховується діленням вмісту спеціальної частини пенсійного рахунку на очікуваний період виплати пенсії. Цей період повинен встановлюватися спеціальним Федеральним законом, який в даний час не прийнятий. Він може відрізнятися від очікуваного періоду виплати страхової частини, але так як точно це невідомо, при оцінці накопичувальної частини використовується очікуваний період – 228 місяців.

Розмір страхових внесків на накопичувальну частину пенсії для громадян 1967 року народження і молодше становить 6% від їхньої зарплати. Для громадян 1966 року народження і старше такі внески з 2005 року не сплачуються. У 2002-2004 роках внески сплачувалися за чоловіків 1953 року народження і молодше і за жінок 1957 року народження і молодше. За цей час у них накопичилася певна сума на спеціальній частині рахунку, з якої їм також буде призначатися накопичувальна частина трудової пенсії.

Принципова відмінність страхової частини від накопичувальної полягає в тому, що розрахунковий пенсійний капітал (за яким визначається страхова частина) індексується в розмірах, визначених Постановами Уряду. Накопичувальна частина інвестується і може значно збільшуватися в залежності від результатів роботи організації, яка здійснює інвестування. Накопичувальна частина пенсії – єдина частина, на розмір якої громадянин може впливати безпосередньо. За вибором громадянина вона може інвестуватися різними організаціями. По-перше, державної керуючої компанією (ГУК), якою є державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)». Саме такий варіант інвестування здійснюється за замовчуванням для громадян, які не вживали ніяких дій щодо його зміни. По-друге, накопичувальна частина може інвестуватися приватної керуючої компанією (ЧУК), при тому, що страховиком (власником коштів) залишається Пенсійний фонд Росії. І в третіх, накопичувальна частина може інвестуватися недержавним пенсійним фондам (НПФ).

3. Приклад розрахунку трудової пенсії по інвалідності

Розмір трудової пенсії по інвалідності визначається за формулою:

П = ПК / (Т x) + Б, де

П — розмір трудової пенсії по інвалідності;

ПК — сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи (інваліда), врахованого станом на день, з якого йому призначається трудова пенсія по інвалідності;

Т — кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості (228 місяців);

До — ставлення нормативної тривалості страхового стажу (у місяцях) за станом на зазначену дату до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення інвалідом віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців;

Б — фіксований базовий розмір трудової пенсії по інвалідності, що для осіб, які не мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, становить при I групі — 5 124 руб. в місяць, при II групі — 2 562 руб. в місяць; при III групі — 1 281 руб. в місяць.

При розрахунку страхової частини пенсії по старості і припустимо, що 1 січня 2013 року чоловік стає інвалідом I групи. ПК на 1 січня 2013 року (у цінах 2010 року) складе

4,2 х 12 х 1 + 6 x 12 х 2 = 194,4 тис. руб. До становитиме (12 + 4 х 7) / 180 = 0,2222.

Відповідно, пенсія по інвалідності в цінах 2010 року дорівнює 194

400 / (228 х 0,2222) + 5 124 = 8 961 руб.

Висновок

На закінчення даної контрольної роботи можна підвести такі підсумки:

Відповідно до статті 8 Федерального закону Про трудові пенсії в Російській Федерації від 17.12.2001 № 173-ФЗ.-в ред. Від 03.06.2006 трудова пенсія — пенсія, встановлюється в разі настання інвалідності за наявності обмеження здатності до трудової діяльності III, II чи I ступеня, обумовленою за медичними показаннями.

Трудова пенсія по інвалідності встановлюється незалежно від причини інвалідності (за винятком випадку повної відсутності у інваліда страхового стажу, а також у разі настання інвалідності внаслідок вчинення ним умисного кримінально караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров’ю, які встановлені в судовому порядку), тривалості страхового стажу застрахованої особи, продовження інвалідом трудової діяльності, а також від того, чи настала інвалідність у період роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи.

При повній відсутності у інваліда страхового стажу, а також у разі настання інвалідності внаслідок вчинення ним умисного кримінально караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров’ю, які встановлені в судовому порядку, встановлюється соціальна пенсія по інвалідності відповідно до Федерального закону «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації».

Трудова пенсія по інвалідності призначається на строк, протягом якого відповідна особа визнана інвалідом, в тому числі і безстроково.

Трудова пенсія по інвалідності може складатися з наступних частин:

1. базової частини;

2. страхової частини;

3. накопичувальної частини.

У зв’язку з демографічними проблемами (старіння суспільства) багато держав в даний час переглядають свою пенсійну політику.

Список літератури

1. Пункт 1 статті 8 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ «ПРО трудові пенсії в Російській Федерації»

2. Пункти 2 і 3 статті 15 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ «ПРО трудові пенсії в Російській Федерації»

3. Бабич А. М. Єгоров Е. Н. Мешканців. «Економіка соціального страхування». М. 2000 р.

4. Батигін К. С. «Право соціального забезпечення». Загальна частина: Підруч. посібник. М. 2002 р.

5. Забєлін Ст. Л. «Теоретичні основи соціального страхування». М. 2000 р.

6. Гінцбург Л. Я. «Трудовий стаж робітників і службовців». М. 2004 р.

Короткий опис статті: трудова пенсія по інвалідності Тема: Особливості і порядок нарахування трудової пенсії по інвалідності. Тип: Контрольна робота. Джерела: 5 шт. 2000-2004рр. У роботі є: введення Мова: російська. Розмістив (ла): Черкасова Ольга. Розмір: 16 кб. Категорія: Держава, право. Короткий опис: ‘Поняття трудової пенсії по інвалідності. Страховий стаж як сумарна тривалість часу сплати страхових внесків або податків. Структура трудової пенсії по інвалідності поділ на базову і страхову частини формули і порядок розрахунку.’ Контрольна робота Особливості та порядок нарахування трудової пенсії по інвалідності Держава, право

Джерело: Особливості та порядок нарахування трудової пенсії по інвалідності

Також ви можете прочитати