Оформлення інвалідності, Список форумів Betapress.ru

20.09.2015

Привіт!

Для з’ясування порядку звернення за пенсією звернемося до двох нормативно-правових актів:

1. «Правила звернення за пенсією, призначення пенсії…», затверджені постановою Мінпраці Росії і Пенсійного фонду Російської Федерації від 27 лютого 2002 року N 17/19пб.

2. «Перелік документів, необхідних для встановлення трудової пенсії та пенсії по державному пенсійному забезпеченню…», затверджений постановою Мінпраці Росії і Пенсійного фонду Російської Федерації від 27 лютого 2002 року N 16/19па.

Громадяни подають заяву про призначення пенсії в територіальний орган Пенсійного фонду РФ за місцем проживання.

Громадяни можуть звертатися за пенсією в будь-який час після виникнення права на неї, без обмеження яким-небудь терміном, шляхом подачі відповідної заяви безпосередньо або через представника.

До заяви громадянина, який звернувся за призначенням трудової пенсії по інвалідності, повинні бути додані документи:

— що засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства;

— про встановлення інвалідності і ступеня обмеження здатності до трудової діяльності;

— про страховий стаж;

— про середньомісячний заробіток за 2000 — 2001 роки або 60 місяців поспіль до 1 січня 2002 р. протягом трудової діяльності.

Крім того, в необхідних випадках додаються документи:

— про непрацездатних членів сім’ї; підтверджують знаходження непрацездатних членів сім’ї на утриманні;

— про місце перебування або фактичного проживання на території Російської Федерації;

— про зміну прізвища, імені, по батькові.

На підтвердження права на пенсію приймаються справжні документи про страховий стаж та середньомісячний заробіток та оригінали або копії інших документів, що містять достовірні відомості і видані компетентними органами або посадовими особами.

В якості документа, що підтверджує відомості індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі державного пенсійного страхування, приймається оригінал виписки з індивідуального особового рахунку застрахованої особи в системі державного пенсійного страхування за встановленою формою.

Документом, що підтверджує реєстрацію в системі державного пенсійного страхування, є страхове свідоцтво державного пенсійного страхування, видане застрахованій особі.

Середньомісячний заробіток застрахованої особи в системі державного пенсійного страхування за 2000-2001 роки підтверджується випискою з індивідуального особового рахунку застрахованої особи в системі державного пенсійного страхування, складеної на підставі відомостей індивідуального (персоніфікованого) обліку.

Середньомісячний заробіток за будь-які 60 місяців поспіль до 01 січня 2002 р. протягом трудової діяльності за період після реєстрації застрахованої особи в системі державного пенсійного страхування підтверджується випискою з індивідуального особового рахунку. У тому випадку, якщо цей середньомісячний заробіток припадає на період до реєстрації як застрахованої особи в системі державного пенсійного страхування, то відповідний період підтверджується довідками, виданими роботодавцями або державними (муніципальними) органами на підставі первинних бухгалтерських документів.

Дані про суму сплачених страхових внесків за застрахована особа підтверджуються випискою з індивідуального особового рахунку застрахованої особи в системі державного пенсійного страхування на підставі відомостей індивідуального (персоніфікованого) обліку.

При прийомі заяви про встановлення пенсії та необхідних документів територіальний орган Пенсійного фонду Російської Федерації:

— перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ньому відомостей документом, що посвідчує особу, та іншими поданими документами;

— порівнювати оригінали поданих документів з їх копіями, фіксує виявлені розбіжності;

— реєструє заяви громадян і видає розписку-повідомлення, в якому вказується дата прийому заяви, перелік відсутніх документів та строки їх подання;

— витребує від юридичних і фізичних осіб документи, необхідні для призначення пенсії, перерахунку розміру пенсії, переведення з однієї пенсії на іншу і виплати пенсії;

— оформляє виписку з індивідуального особового рахунку застрахованої особи на підставі відомостей індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі державного пенсійного страхування.

Пенсія призначається з дня звернення за нею. Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийому територіальним органом Пенсійного фонду РФ заяви з усіма необхідними документами.

При направленні заяви та всіх необхідних документів поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі організації федеральної поштового зв’язку за місцем відправлення цієї заяви. Факт і дата прийняття заяви та необхідних документів від громадянина, що звертається за пенсією, підтверджується розпискою-повідомленням, що видається територіальним органом Пенсійного фонду.

В тому разі, якщо заява і необхідні документи надійшли поштою, розписка-повідомлення направляється на адресу заявника у такому ж порядку або видається йому на руки.

Заява про призначення пенсії розглядається територіальним органом Пенсійного фонду РФ не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття цієї заяви з усіма необхідними документами або з дня подання необхідних документів.

За результатами розгляду заяви громадянина, який звернувся за призначенням пенсії територіальний орган Пенсійного фонду РФ проводить розрахунок розміру пенсії та виносить відповідне рішення.

У випадку відмови в задоволенні заяви громадянина територіальний орган Пенсійного фонду РФ не пізніше ніж через п’ять днів з дня винесення відповідного рішення повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови та порядку оскарження винесеного рішення і одночасно повертає всі документи.

Короткий опис статті: оформлення інвалідності Оформлення інвалідності Питання-відповідь. Онлайн-консультації по трудовому праву Оформлення інвалідності, консультації он-лайн, трудове право, кодекс, hr, кадровий, преса, вакансії

Джерело: Оформлення інвалідності — Список форумів Betapress.ru

Також ви можете прочитати