Оформлення інвалідності працівників у 1С ЗУП . Уроки 1С для початківців

17.02.2017

Лексичні помилки

Основна кількість помилок в ділових паперах і документах відноситься до лексичним. А всім добре відомо, що смислова точність промови насамперед пов’язана з правильним вибором слова. Назвемо типові лексичні помилки, що зустрічаються в текстах документів, і позначимо шляхи їх подолання.

Неправильне використання термінів. При вживанні термінів у діловій документації необхідно стежити за тим, щоб термін був зрозумілий не тільки автору-упоряднику документа, але і адресату. Якщо у автора документа виникає сумнів на цей рахунок, необхідно розкрити в тексті зміст даного терміну.

Широке вживання віддієслівних іменників у якості термінів в офіційно-ділового мовлення є однією з особливостей цього стилю мовлення. Наприклад, активно використовуються такі слова, як: перевірка, наказ, виконання, узгодження, затвердження, постанова та багато інших.

У текстах документів не повинні вживатися професійно-жаргонні слова, паралельні прийнятим термінам, а також словами общелитературного вживання. Наприклад, опрацювання замість критика, зачистка замість усунення, трудяги замість трудящі та ін. Часом любителі канцелярських термінів вигадують слова, не мають законних прав на вживання в мовленні. У документах до таких слів слід ставитися з великою обережністю. Використання нових слів в тексті документа повинне ґрунтуватися на оцінці того, чи є це слово єдиним терміном в даній області або воно називає поняття, вже має стале позначення в сучасній російській мові. Так, замість слова переміщення слід вживати словосполучення позитивні (позитивні) зміни, замість задумка задум, замість викорінювання виняток, замість заявка заяву, замість добудова завершення будівництва, замість пов’язати питання – узгодити питання, замість прописати в документі викласти або відобразити в документі і т. д.

Виникнення у діловій мові нових слів і втрата старих – явище закономірне, оскільки нові поняття потребують свого мовного втілення.

Зверніть увагу:

Недоречні у мові нові слова, які можна замінити общелитературными словами або вже «узаконеними» термінами.

Труднощі у вживанні термінів пов’язані ще і з тим, що терміносистема будь-якої предметної галузі або виду діяльності знаходиться в постійній зміні: змінюється утримання вже існуючих понять, частина понять застаріває, виникають нові. При вирішенні питання, який термін вжити (новий або старий), слід враховувати, як мінімум, два фактори:

• по-перше, наскільки це поняття закріпилося в письмовій мові;

по-друге, не виникає двоякого тлумачення терміна з-за його багатозначності.

Для адекватного розуміння тексту документа дуже важливо вживати слово, міцно закрепившееся в діловій письмовій мові, а також використовувати терміни і слова з однозначним тлумаченням.

Зверніть увагу:

Якщо виникає сумнів у тому, що термін може бути зрозумілий адресатом, то цього терміну необхідно в тексті дати визначення, розшифрувавши його словами нейтральної лексики, або замінити цей термін на общепонятное слово.

Недоречне або невиправдане вживання іноземних слів. В даний час у ділова мова часто потрапляють іноземні слова, що позначають поняття, за якими вже давно закріплений російський еквівалент. Наприклад, пишуть: термін виконання може бути пролонгований замість продовжений ; репрезентувати замість уявити, легітимний замість законний, консалтинг замість консультування та багато інших.

При використанні іноземного слова необхідно точно знати його зміст. Наприклад, невірно пропозицію: «Ефективність режиму економії багато в чому залежить від того, наскільки лімітуються фінансові витрати». Слово «ліміт» означає «гранична норма». Лімітуються кошти, а не витрати, тобто дається гранична норма грошових коштів, у межах яких ведуться ті або інші витрати. Зміст речення не зрозумілий, слово «лімітуються» необхідно замінити.

Вживання в документах декількох слів з одним і тим же значенням часто ускладнює роботу. В даний час особливо часто паралельно вживаються іноземні та російські слова: легітимний – законний, утилітарний – прикладної, превентивний – застережливий, репрезентативний представницький, екстраординарний особливий, ексклюзивний винятковий.

Запозичення іноземних слів – закономірний шлях збагачення всякого мови. Ще В. Р. Бєлінський писав про те, що в російську життя увійшло безліч іноземних слів, оскільки увійшло безліч понять та ідей. Винаходити свої терміни для вираження чужих понять дуже важко, і цей груд рідко вдається. Сьогодні ж, з приходом комп’ютерних технологій та нових економічних ідей, в наше життя мало не щодня проникають все нові і нові іноземні слова. Однак немає сенсу використовувати іншомовне слово, якщо є російський термін, що позначає дане поняття. Звернемо увагу, наскільки легко замінюються, наприклад, дані іноземні слова: паркінг (паркінг, парковка), сейл (розпродаж), кастинг (відбір), електорат (виборці), тінейджер (підліток), преференція (перевагу), постер (плакат), креативний (творчий) і багато інших. У процесі розвитку мови одні іноземні слова вкорінюються, закріплюються в мові, інші залишаються чужими російській мові і забуваються.

Зверніть увагу:

Вживання іноземної лексики повинно бути обумовлено трьома обставинами: необхідністю, доречністю і точністю слововживання. Якщо для позначення предмета чи поняття існує російський еквівалент, вживання слова іноземного походження в документі неприпустимо.

Нерозрізнення слів-паронімів. Смислова точність мовлення – одна з головних умов, що забезпечують практичну, а нерідко і правову цінність ділового тексту. Неправильно вибране слово може спотворити фразу або надати тексту небажаний відтінок. Мовний помилкою, пов’язаною з незнанням значення слова, є нерозрізнення слів-паронімів.

Паронимами називаються близькі за звучанням споріднені слова, що розрізняються значенням і сферою вживання.

Наприклад:

гарантійний (талон)

Короткий опис статті: лексичні помилки Лексичні помилки

Джерело: Лексичні помилки — Основи діловодства. Мова службового документа — Навчальні матеріали для студентів

Також ви можете прочитати