Надання фізичним особам, які мають III групу інвалідності, податкових

18.09.2015

НАДАННЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, які МАЮТЬ III ГРУПУ ІНВАЛІДНОСТІ, ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ЗІ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Вирішення питання щодо надання особам, які мають III групу інвалідності, податкових пільг зі сплати земельного податку знаходиться у компетенції представницького органу муніципального утворення, на території якого розташовується земельну ділянку. Гл. 25.3 »Державне мито» НК РФ пільг по сплаті державного мита інвалідам III групи при їх зверненні за скоєнням юридично значимих дій, визначених цією главою НК РФ, не передбачено.

Про це Лист Мінфіну РФ від 15.02.2010 N 03-05-06-02/17.

У відповідності зі ст. 65 Земельного кодексу Російської Федерації використання землі в Російській Федерації є платним. Формами плати за використання землі є земельний податок та орендна плата. Порядок обчислення і сплати земельного податку встановлюється законодавством Російської Федерації про податки і збори.

Згідно ст. 15 Податкового кодексу Російської Федерації (далі — Кодекс) земельний податок належить до місцевих податків.

Даний податок є одним з основних джерел формування доходної бази місцевих бюджетів, кошти від сплати якого спрямовуються на вирішення соціально-економічних завдань, що стоять перед органами місцевого самоврядування.

На підставі ст. 387 гол. 31 »Земельний податок» Кодексу земельний податок встановлюється Кодексом і нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга), вводиться в дію і припиняє діяти у відповідності з Кодексом і нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) і обов’язковий до сплати на територіях цих муніципальних утворень і зазначених суб’єктів Російської Федерації.

Платниками податків земельного податку визнаються організації та фізичні особи, які володіють земельними ділянками, визнаними об’єктом оподаткування згідно зі ст. 389 Кодексу, на праві власності, праві постійного (безстрокового) користування чи праві довічного успадкованого володіння ( п. 1 ст. 388 Кодексу).

Статтею 395 Кодексу встановлено перелік категорій платників податку, які звільняються від сплати земельного податку. Така категорія платників податків, як інваліди, в даний перелік не включено.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ст. 391 Кодексу для категорій платників податків, зазначених у даному пункті. податкова база при обчисленні земельного податку зменшується на неоподатковувану суму в розмірі 10 000 руб. на одного платника податків на території одного муніципального освіти (міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) відносно земельної ділянки, що перебуває у власності, постійному (безстроковому) користуванні або довічне успадкованому володінні.

До таких платників податків, зокрема, віднесені інваліди, які мають III ступінь обмеження здатності до трудової діяльності, а також особи, які мають I або II групу інвалідності, встановлену до 1 січня 2004 року без винесення висновку про ступінь обмеження здатності до трудової діяльності, та інваліди з дитинства.

Одночасно зазначаємо, що положення гол. 31 »Земельний податок» Кодексу не виключають можливості надання податкових пільг зі сплати земельного податку особам, які мають III групу інвалідності.

Так, на підставі п. 2 ст. 387 Кодексу представницьким органам муніципальних утворень надано право самостійно встановлювати податкові пільги, підстави і порядок їх застосування, включаючи встановлення розміру неоподатковуваної суми для окремих категорій платників податків.

Проте відповідно до п. 2 ст. 333.20 Кодексу судам загальної юрисдикції або світовим суддям виходячи з майнового стану платника надано право зменшувати розмір державного мита, що підлягає сплаті по справах, розглянутим зазначеними судами або світовими суддями, або відстрочити (розстрочити) її сплату у порядку, передбаченому ст. 333.41 Кодексу.

Разом з тим відповідно до Визначення Конституційного Суду Російської Федерації від 13.06.2006 N 272-Про суди загальної юрисдикції або мирові судді вправі повністю звільнити від сплати державного мита фізична особа, яка перебуває у вкрай важкому майновий стан, на підставі її клопотання, якщо інше зменшення розміру державного мита або надання розстрочення (відстрочення) за її сплату не забезпечують право зазначеної особи на судовий захист.

Крім того, пп. 15 п. 1 ст. 333.35 Кодексу передбачено звільнення від сплати державного мита фізичних осіб, визнаних незаможними у відповідності зі ст. 49 Житлового кодексу Російської Федерації, державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Підставою для надання цієї пільги є документ, виданий органом місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом відповідного суб’єкта Російської Федерації, з урахуванням доходу, що припадає на кожного члена сім’ї, і вартості майна, що перебуває у власності членів сім’ї і що підлягає оподаткуванню.

Підпунктом 5 п. 2 ст. 333.36 Кодексу також передбачено звільнення від сплати державного мита позивачів-пенсіонерів, які отримують пенсії, що призначаються в порядку, встановленому пенсійним законодавством Російської Федерації, — за позовами майнового характеру до Пенсійного фонду Російської Федерації, недержавним пенсійним фондам або до федеральним органам виконавчої влади, що здійснюють пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу.

© Звертаємо особливу увагу колег на необхідність посилання на «Субрахунок.ру: теорія і практика бухгалтерського обліку та оподаткування » при цитуванні (для on-line проектів обов’язкове активне гіперпосилання)

Короткий опис статті: 3 група інвалідності пільги

Джерело: Надання фізичним особам, які мають III групу інвалідності, податкових пільг зі сплати земельного податку

Також ви можете прочитати