. Міністерство праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

14.09.2015

Пенсійне забезпечення в Республіці Білорусь

Найважливішою складовою системи соціального захисту є пенсійне забезпечення. В даний час в органах з праці, зайнятості та соціального захисту різні види пенсій отримує понад 2,4 млн. чоловік.

Гарантоване Конституцією Республіки Білорусь право на пенсійне забезпечення реалізується через Закон Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон), інших законодавчих актів.

Законом закріплені умови надання трудових пенсій за віком, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника, за вислугу років, за особливі заслуги перед республікою.

Право на трудову пенсію за віком на загальних підставах надається чоловікам — по досягненні 60 років при стажі роботи не менше 25 років, жінкам — після досягнення 55 років при стажі роботи не менше 20 років. Обов’язковою умовою для реалізації права на пенсію є наявність не менш 5 років роботи із сплатою обов’язкових страхових внесків.

При обчисленні розміру пенсії враховується стаж роботи до призначення пенсії і заробітку, з якого сплачувалися обов’язкові страхові внески. До 2000 року пенсія обчислювалася з заробітку за будь-які 5 років поспіль з останніх 15 років роботи. З 2000 року зазначені періоди збільшуються на 1 рік (в 2000 році пенсія обчислювалася з заробітку за будь-які 6 років поспіль з останніх 16 років роботи, у 2001 році – за 7 років з останніх 17 років і т. д.).

Мінімальні гарантії.

Мінімальний розмір трудової пенсії за віком встановлений у розмірі 25 відсотків найбільшої величини бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення, затвердженого Урядом Республіки Білорусь за два останні квартали (стаття 23 Закону).

Мінімальний розмір трудової пенсії по інвалідності I і II груп встановлено в розмірі 100 відсотків, по III групі — 50 відсотків, матерям-героїням (незалежно від групи інвалідності) — 100 відсотків мінімального розміру пенсії за віком (стаття 31 Закону).

Мінімальний розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника встановлено у розмірі 100 відсотків мінімального розміру пенсії за віком; дітям-сиротам, особам з числа дітей-сиріт (за умови неотримання у зв’язку зі смертю батька щомісячної страхової виплати, – у розмірі 200 відсотків мінімального розміру пенсії за віком (стаття 38 Закону).

Мінімальний розмір трудової пенсії за вислугу років встановлено в розмірі 100 відсотків мінімальної пенсії за віком (стаття 50 Закону).

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22 грудня 1999 року № 1976 до трудових пенсій, обчисленим в мінімальному розмірі, встановлена доплата в розмірі 15 відсотків середньої заробітної плати працівників в республіці, яка застосовується для коригування фактичного заробітку пенсіонера при призначенні та перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати у відповідності зі статтею 70 Закону (далі – доплата до мінімальних пенсій).

До пенсій окремих категорій пенсіонерів встановлюється надбавка на догляд (статті 25, 33, 41-1, 50-1 Закону) і (або) підвищення пенсій (стаття 68 Закону).

Непрацездатним громадянам, які не отримують трудову пенсію, призначаються соціальні пенсії. Відповідно до статті 73 Закону ці пенсії обчислюються з найбільшої величини затвердженого Урядом Республіки Білорусь бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення за два останні квартали в наступних розмірах:

інвалідам I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, – 85 відсотків; інвалідам з дитинства II групи – 75 відсотків; інвалідам II групи (крім інвалідів з дитинства), дітям у разі втрати годувальника (пункт «а» частини третьої та частину четверту статті 35 цього Закону) на кожну дитину – 65 відсотків; інвалідам III групи – 55 відсотків; особам, які досягли віку: чоловіки – 60 років, жінки – 55 років, – 50 відсотків; дітям-інвалідам віком до 18 років при ступеня втрати здоров’я: першої – 60 відсотків, другий – 65 відсотків, третій – 75 відсотків, четвертої – 85 відсотків.

Одним з пріоритетних напрямків державної соціальної політики у сфері пенсійного забезпечення є послідовне підвищення рівня пенсій. Перерахунок пенсій здійснюється:

1. у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати;

2. у зв’язку з зміною бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення.

У відповідності зі статтею 70 Закону перерахунок трудових пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати працівників в республіці здійснюється, якщо її зростання в минулому кварталі порівняно з аналогічною величиною, застосованої при попередньому перерахунку пенсій, склав більше 15 відсотків. У разі, якщо за календарний рік підстав для перерахунку пенсій не виникне, з 1 листопада трудові пенсії перерассчитываются в обов’язковому порядку на підставі середньої заробітної плати працівників в республіці за III квартал.

Одночасно з таким підвищенням перераховується розмір доплати до мінімальних пенсій.

згідно зі статтею 69 Закону мінімальні трудові пенсії та соціальні пенсії, а також надбавки до пенсій і підвищення пенсій перерассчитываются при зміні бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення.

Короткий опис статті: розмір пенсії по інвалідності

Джерело: | Міністерство праці та соціального захисту Республіки Білорусь. Офіційний сайт

Також ви можете прочитати