Labklajibas ministrija

17.09.2015

Дуже важливим елементом державної соціального захисту є організація процесу встановлення інвалідності. Первісну або повторну експертизу інвалідності проводить Державна лікарська комісія експертизи здоров’я і працездатності (VDEAVK) та її структурні підрозділи — 10 лікарських комісій (VDEAK).

В залежності від ступеня обмеження фізичних або психічних здібностей інвалідність підрозділяють на:

• важку інвалідність, встановлюючи 1 або 2 групу інвалідності;

• помірно виражену інвалідність, встановлюючи 3 групу інвалідності.

1 групу інвалідності встановлюють, якщо у особи дуже виражене обмеження фізичних або психічних здібностей, хворому потрібен постійний догляд і нагляд, інтеграція в суспільство без відповідної постійної допомоги неможлива, дуже обмежена здатність працювати і доглядати за собою

2 групу інвалідності встановлюють, якщо у особи виражене обмеження фізичних або психічних здібностей, інтеграція в суспільство без відповідної постійної допомоги неможлива, здатність працювати і доглядати за собою обмежена

3 групу інвалідності встановлюють, якщо у особи помірно виражене обмеження фізичних або психічних здібностей, інтеграція в суспільство без відповідної постійної допомоги утруднена, здатність працювати і доглядати за собою обмежена

У свою чергу прогнозована інвалідність — це викликане хворобою або травмою обмеження фізичних або психічних здібностей, коли після тривалої (максимально 52 тижні) лікування можливе встановлення інвалідності.

Дітям до 18 років інвалідність встановлюють без підрозділу на групи.

Щоб провести експертизу інвалідності особа по-перше повинно з’явитися до свого сімейного або лікаря, який беручи до уваги результати всебічного медичного дослідження та результати відповідного лікування, вирішить питання про направлення до Державної лікарську комісію експертизи здоров’я і працездатності (VDEAVK) для проведення експертизи. Для проведення експертизи інвалідності особа або її законний представник подає в VDEAVK заяву з проханням про проведення експертизи інвалідності. Це можна зробити особисто, у формі електронного документа у відповідності з нормативними актами про оформлення електронних документів або надіслати поштою. До заяви додаються наступні документи:

www.likumi.lv/wwwraksti/2014/257/805/P2.DOC ;

  • лист непрацездатності B, якщо він виданий.

Грунтуючись на результати експертизи, комісія вирішить, встановити чи особі інвалідність.

Датою встановлення інвалідності вважається день, коли прийнято рішення про встановлення інвалідності, а термін інвалідності закінчується в день, до якого встановлена інвалідність.

Для проведення повторної експертизи необхідні документи потрібно подати в VDEAK не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку інвалідності.

Додаткову інформацію про порядок експертизи інвалідності можна отримати на домащней сторінці VDEAVK www.vdeavk.gov.lv. а також телефонуючи на інформаційний телефон VDEAVK 67614885 або її структурним підрозділам:

Ризьке об’єднане відділення

Адреса: вул. Вентспілс, д. 53, р. Рига, LV-1002

Телефон: 67892324

Факс: 67602982

Ризьке спеціалізоване відділення

Адреса: вул. Вентспілс, д. 53, р. Рига, LV-1002

Короткий опис статті: 2 група інвалідності

Джерело: Labklajibas ministrija

Також ви можете прочитати