Коментар до пункту 2 статті 42 Трудового кодексу Республіки Білорусь.

15.09.2015

Коментар до пункту 2 статті 42 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Звільнення працівника в зв’язку з встановленням йому групи інвалідності

КОМЕНТАР ДО ПУНКТУ 2 СТАТТІ 42 ТРУДОВОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ. ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА В ЗВ’ЯЗКУ З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЙОМУ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ

У разі встановлення працівникові групи інвалідності, що перешкоджає продовженню роботи на займаній посаді, він підлягає звільненню за п. 2 ст. 42 Трудового кодексу РБ (далі — ТК).

При звільненні працівника за п. 2 ст. 42 ТК у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, стан здоров’я має підтверджуватися результатами медичного огляду (висновком медико-реабілітаційної експертної комісії (МРЭК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)). За зазначеною підставою можуть бути звільнені працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк, а також строковий трудовий договір (контракт) до закінчення терміну його дії.

Звільнення за п. 2 ст. 42 ТК є звільненням з ініціативи наймача. Порядок та умови розірвання трудового договору з ініціативи наймача регулює ст. 43 ТК. Звільнення в зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, допускається, якщо неможливо перевести працівника з його згоди на іншу роботу (в т. ч. і з перенавчанням). Не допускається звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 6 ст. 42 ТК) і в період перебування працівника у відпустці, за винятком випадків ліквідації організації, припинення діяльності індивідуального підприємця.

При припиненні трудового договору з п. 2 ст. 42 ТК працівникам виплачується вихідна допомога у розмірі не менше 2-тижневого середнього заробітку.

При встановленні працівникові групи інвалідності на підставі висновку МРЭК звільнення за п. 2 ст. 42 ТК можливо в день встановлення інвалідності, якщо працівника неможливо з його згоди перевести на іншу роботу (в т.ч. з перенавчанням).

Порядок звільнення та оплати листка непрацездатності розглянемо на конкретному прикладі.

Ситуація

Працівник подав до бухгалтерії організації листок тимчасової непрацездатності для нарахування і виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за період з 10 по 24 квітня 2008 р.

З 24 по 27 квітня 2008 р. працівник проходив експертизу МРЭК (згідно з відмітками у листку непрацездатності). Висновком МРЭК працівник визнаний непрацездатним, і йому встановлена I група інвалідності з 24 квітня 2008 р. про організації стало відомо 29 квітня 2008 р.

відповідно До п. 9 Положення про порядок забезпечення посібниками по тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах, затвердженого постановою Ради Міністрів РБ від 30.09.1997 № 1290 (зі змінами та доповненнями), допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою призначаються на період з першого дня втрати працездатності до дня її відновлення або встановлення інвалідності, але не більше ніж на 120 календарних днів підряд або не більше ніж на 150 календарних днів з перервами за останні 12 місяців при повторних випадках тимчасової непрацездатності у зв’язку з одним або родинними захворюваннями або травмою, а при захворюванні на туберкульоз — не більше ніж на 180 календарних днів підряд або не більше ніж 240 календарних днів з перервами за останні 12 місяців.

Призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності на більш тривалі періоди провадиться на підставі рішення МРЭК про продовження лікування.

Працівнику встановлено інвалідність з 24 квітня 2008 р. тому він має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності на період з 10 по 23 квітня 2008 р.

Оскільки в цій ситуації працівникові встановлена I група інвалідності і він визнаний непрацездатним, зробити його звільнення слід в день встановлення інвалідності і визнання непрацездатним, тобто 24 квітня 2008 р. оскільки з цього дня призначається пенсія по інвалідності та він не підлягає соціальному страхуванню.

Незалежно від того, що було представлено висновок МРЭК про встановлення працівнику I групи інвалідності та визнання його непрацездатним тільки 29 квітня 2008 р. наказ про звільнення працівника з п. 2 ст. 42 ТК видається з моменту наявності у наймача підстави для звільнення (в даному випадку це висновок МРЭК), а датою звільнення буде 24 квітня 2008 р.

З моменту встановлення працівнику I групи інвалідності та визнання його непрацездатним працівник не може виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи.

У разі якщо працівнику була встановлена група інвалідності, але він продовжував працювати, і наймачеві не було відомо про наявність у працівника неробочої групи інвалідності, звільнення проводиться датою, коли роботодавцю стало відомо про ці обставини, та робочі дні до моменту звільнення працівнику оплачуються.

Таким чином, у даній ситуації наймачеві слід видати наказ про звільнення за п. 2 ст. 42 ТК у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню такої роботи, 29 квітня 2008 р. із зазначенням дати звільнення 24 квітня 2008 р. здійснити оплату листка тимчасової непрацездатності за період з 10 по 23 квітня 2008 р. виплатити вихідну допомогу у розмірі не менше 2-тижневого середнього заробітку, якщо інший розмір не передбачений колективним договором, угодою, компенсацію за невикористаний трудовий відпустку, здійснити остаточний розрахунок та видати трудову книжку.

06.06.2008 р.

Тетяна Рахубо, головний юрисконсульт

відділу трудового законодавства юридичного управління

Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь

Короткий опис статті: група інвалідності Коментар до пункту 2 статті 42 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Звільнення працівника в зв’язку з встановленням йому групи інвалідності

Джерело: Коментар до пункту 2 статті 42 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Звільнення працівника в зв’язку з встановленням йому групи інвалідності

Також ви можете прочитати