Інвалідність. Причини. Групи інвалідності

18.09.2015

Інвалідність. Причини. Групи інвалідності

Інвалідність — соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.

Термінологія

Прийнято розрізняти такі ключові поняття:

  • Дефект або порушення: будь-яка втрата психічної, фізіологічної або анатомічної структури або функції, або відхилення від неї;
  • Інвалідність: обмеженість конкретного індивідуума, що випливає з дефекту, що перешкоджає або позбавляє його можливості виконувати дії, які вважаються для цього індивідуума нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів;
  • Непрацездатність: обмеженість конкретного індивідуума, яка викликана дефектом, або інвалідністю.

Слово «інвалід» (буквально означає «непридатний») в даний час все частіше замінюється на «людина з обмеженими можливостями». Тим не менш, цей усталений термін часто вживається в пресі та публікаціях, а також у нормативних та законодавчих актах, у тому числі в офіційних матеріалах ООН.

Громадські організації інвалідів вважають, що важливо використовувати коректну по відношенню до інвалідів термінологію: «людина з затримкою в розвитку» (а не «недоумкуватий», «розумово неповноцінний»), «переніс поліомієліт» (а не «жертва поліомієліту»), «використовує інвалідний візок» (а не «прикутий до інвалідного візка»), «має ДЦП» (а не «страждає ДЦП»), «зі слабким слухом» (а не «глухонімий»). Ці терміни більш коректні, так як послаблюють поділ на «здорових» і «хворих» і не викликають жалість, або негативних емоцій.

Причини

В залежності від тяжкості розрізняють 3 групи інвалідності: I, II і III. І група ділиться на ІА і ІБ підгрупи. При настанні інвалідності призначають пенсії, встановлюють інші види соціального захисту та пільги. Законодавство розрізняє причини інвалідності, які тягнуть за собою різні правові наслідки:

  • Загальне захворювання;
  • Каліцтво, трудове або професійне захворювання;
  • Поранення (контузії), каліцтва, яке отримане при захисті батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті;
  • Каліцтво, отримане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або захворювання.

Причинами інвалідності є загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців — поранення, контузія, одержані при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством випадках — захворювання, набуте при виконанні обов’язків військової служби. Ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності визначає медико-соціальна експертиза (ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1992 No 83).

Групи інвалідності

Група інвалідності — ступінь постійної або тривалої втрати працездатності. Встановлюється група інвалідності медико-соціальною експертною комісією, згідно Інструкції «Про встановлення груп інвалідності». Встановлено три групи інвалідності- 1, 2, 3. Основою для встановлення групи інвалідності є медичні показники стану здоров’я.

I Група інвалідності

Нездатність до самообслуговування та повна залежність від інших осіб, нездатність самостійно пересуватися та повна залежність від інших осіб, нездатність до навчання, нездатність до трудової діяльності, нездатність до орієнтації (дезорієнтація), нездатність до спілкування, нездатність контролювати свою поведінку.

II Група інвалідності

Здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів та за допомогою інших осіб, здатність самостійно пересуватися з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах, здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб, здатність до орієнтації, що потребує допомоги інших осіб, здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і (або) з допомогою інших осіб, здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

III Група інвалідності

Здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів, здатність самостійно пересуватися з тривалішою витратою часу, пересування з зупинками і скорочення відстані, здатність до навчання в учбових закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму учбового процесу та (чи) з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який навчає), здатність до виконання трудової діяльності за іншою спеціальністю при відсутності зниження кваліфікації чи зменшенні обсягу виробничої діяльності та неможливості виконання роботи за своєю попередньою професією, здатність до орієнтації за умови використання допоміжних засобів, здатність до спілкування, характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передання інформації, часткове зниження здатності самостійно контролювати свою поведінку.

Статистика інвалідності

За оцінками ВООЗ 2011, майже 15% населення в усьому світі має інвалідність (що перевищує раніше зроблені оцінки ООН, що говорили про 10%.

Короткий опис статті: інвалідність групи

Джерело: Інвалідність. Причини. Групи інвалідності

Також ви можете прочитати